สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 9

ภาพรวม

  • โมเสสเตือนคนอิสราเอลว่า เมื่อเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันแล้ว อย่าลืมตัว คิดไปว่าที่ยึดได้เพราะความดีของตนเอง ซึ่งความจริงแล้วเป็นเพราะความชั่วของชาวแผ่นดินและเพราะพระเมตตาของพระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy09-88352

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 9 เมื่อโมเสสย้ำคนอิสราเอลไม่ให้พวกเขาลืมพระเจ้า เมื่อเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแล้ว โมเสสจึงเตือนพวกเขาไม่ให้กบฏต่อพระเจ้า ว่า

คน​อิส​รา​เอล​กำลัง​จะ​ข้าม​แม่​น้ำ​จอร์​แดน เพื่อ​จะ​เข้า​ยึด​ครอง​ประ​ชา​ชาติ​ที่​
– ใหญ่​กว่า​
– มี​กำลัง
– ​เมือง​เหล่านั้นก็​ใหญ่​และ​มี​กำแพง​สูง​มาก
– ประ​ชา​ชน​ก็​สูง​ใหญ่ เป็น​ลูก​หลาน​ของ​อา​นาค​ ซึ่งผู้คนกล่าวกัน​ว่า ‘ใคร​จะ​ยืน​หยัด​ต่อ​สู้​กับ​ลูก​หลาน​ของ​อา​นาค​ได้?’

แต่จงรู้เถิดว่า พระเจ้าจะไป​ข้าง​หน้า​คนอิสราเอล และจะ​ทรง​ทำ​ให้ชาวแผ่นดินคานาอัน​พ่าย​แพ้​ต่อ​คนอิสราเอล และคนอิสราเอลจะขับไล่และทำ​ลาย​เขาเหล่านั้น​อย่าง​รวด​เร็ว

เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คนอิสราเอล อย่า​นึก​ใน​ใจ​ว่า
‘เพราะ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​ข้า พระเจ้า​จึง​ทรง​นำ​ข้า​ให้​มา​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​นี้’

เพราะความจริงแล้ว เนื่องจาก​ความ​ชั่ว​ของ​ประ​ชา​ชาติ​เหล่า​นี้ พระเจ้าจึง​ทรง​ขับ​ไล่​เขาเหล่านั้น​ออก​ไป

เพราะ​ฉะนั้น​ ให้จำ​ไว้​และ​อย่า​ลืม​ว่า
คนอิสราเอล​ได้​ทำ​ให้​​พระ​เจ้า ​ทรง​พระ​พิโรธ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร ตั้ง​แต่​วัน​ที่​ออก​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์ จน​กระ​ทั่ง​​มา​ถึง​สถาน​ที่​นี้
พวก​เขา​มัก​กบฏ​ต่อ​พระเจ้าอยู่​เรื่อย​มา

ที่​โฮเรบ พระเจ้าทรง​พระ​พิโรธ ถึง​กับ​จะ​ทรง​ทำลายพวกเขา​เสีย
ตอนที่พวกเขาละทิ้งพระเจ้า แล้วสร้างรูปวัวทองคำขึ้นมานมัสการแทนพระเจ้า
และพระเจ้า​ทรง​พระ​พิโรธ​อาโรน​มากด้วย
ถ้าโมเสสไม่ได้อ้อนวอนเพื่อคนอิสราเอลและอาโรนแล้ว พวกเขาคงถูกทำลายเสียสิ้นไปแล้ว

นอกจากนี้พวกเขายังทำให้พระเจ้า​ทรง​พระ​พิโรธ
– ​ที่​ทา​เบ-ราห์ เมื่อพวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้า (กดว. 11:1-3)
-​ที่​มัส​สาห์ เมื่อพวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าและโมเสส เรื่องไม่มีน้ำ จนโมเสสโมโหเอาไม้เท้าตีหิน แล้วมีน้ำไหลออกมา (อพย. 17:1-7)
– ที่​ขิบ​โรท​หัท​ธา​อา​วาห์ เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เรื่องการจับนกคุ่มกิน (กดว. 11:34-35)
– ที่คา​เดช​บาร​เนีย เมื่อพวกเขาไม่​ยอม​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า ไม่ยอมเข้ายึดแผ่นดินคานาอัน

โมเสสย้ำว่าพวกเขากบฏ​ต่อ​พระเจ้าเสมอมา​ตั้ง​แต่​วัน​ที่​โมเสสรู้​จักพวกเขา

1. สิ่งที่เราได้รับ ได้เป็น และได้มี ในวันนี้
ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะความสามารถ หรือความดีของเราเองเลย
แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาเรา ทั้งที่เราเองไม่สมควรจะได้รับสิ่งดีถึงขนาดนี้เลย

การสำนึกตัวเองอยู่เสมอในเรื่องนี้
จะทำให้เราดำเนินชีวิตถ่อมใจไปกับพระเจ้า และพึ่งพาพระองค์เสมอในทุกวิถีของชีวิต

2. แม้คนอิสราเอลจะกบฏต่อพระเจ้ามากมายถึงเพียงนี้ พระเจ้ายังอดทนและให้อภัยแก่พวกเขาเสมอมา
ดังนั้น เราจึงมั่นใจได้เลยว่า
เมื่อเราผิดพลาดพลั้งไป ทุกครั้งที่เรากลับมาหาพระองค์ด้วยจริงใจ
พระองค์จะทรงโปรดอภัยให้แก่เรา และจะทรงช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นของเรา

3. เพราะคำอธิษฐานของโมเสส จึงช่วยชีวิตอาโรนและคนอิสราเอล เอาไว้ได้
วันนี้ โดยคำอธิษฐานของเราเผื่อผู้อื่น ก็จะสามารถช่วยพวกเขาไว้ได้เช่นกัน โดยพึ่งพาพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา

คำคม

“ ฉันมีวันนี้ได้ เพราะพระคุณ ”