สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 12

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงบัญชาให้คนอิสราเอล อย่าทำตามอย่างศาสนาของคนคานาอันที่ชั่วร้าย ที่มีการทำเด็กมาเผาบูชายันต์ และให้ทำลายรูปเคารพของพวกเขาให้หมด

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy12-88809

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 12 หลังจากที่โมเสสบอกคนอิสราเอลเกี่ยวกับผลดีของการเชื่อฟังพระเจ้าแล้ว โมเสสจึงกล่าวต่อไปว่า

เมื่อคนอิสราเอลเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันแล้ว
ให้ทำลาย​สถาน​ที่​ทุก​แห่ง​ซึ่ง​คนคานาอัน ​ใช้​เป็น​ที่​ปรน​นิบัติ​พระ​ของ​เขา
ให้ทำลาย​แท่น​บูชา เสา​ศักดิ์​สิทธิ์​ และ รูป​แกะ​สลัก​ซึ่ง​เป็น​รูป​พระ​ของ​พวกเขา​เสีย
และ​ลบ​ชื่อ​ของ​พระ​เหล่า​นั้น​ออก​จาก​ที่​นั่น

แต่ห้าม​ทำ​อย่าง​นั้น​ต่อ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​พวกเขา

ให้พวกเขาไป​ยัง​สถาน​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​ เพื่อ​สถา​ปนา​ ​ให้​เป็น​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์
และ​จง​นำ​เครื่อง​บูชา​ไป​ที่​นั่น เพื่อถวายแด่พระเจ้า
ให้​ยิน​ดี​ใน​กิจ​การ​ทั้ง​สิ้น ซึ่งพระ​เจ้า​ทรง​อวย​พร​พวกเขา
แล้ว​นำ​เครื่อง​บูชามาถวายแด่พระเจ้า
ให้​ถวาย​ใน​สถาน​ที่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​เลือกเท่านั้น และ ณ ที่​นั่น​ ให้​ทำ​ทุก​สิ่ง​ที่​โมเสสได้สั่ง​ไว้

ส่วนการฆ่า​สัตว์​เพื่อ​รับ​ประ​ทานนั้น ทำใน​เมือง​ใดๆก็​ได้
แต่​ห้าม​รับ​ประ​ทาน​เลือด เพราะ​เลือด​เป็น​ชีวิต
เพื่อ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​พวกเขา​และ​บุตร​หลาน​ต่อ​ไป
เมื่อ​พวกเขา​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า

อย่า​ทอด​ทิ้ง​คน​เลวี

ให้​ระวัง​ที่​จะ​เชื่อ​ฟัง​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้​ เพื่อ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อพวกเขา​และ​ลูก​หลาน​เป็น​นิตย์
เพราะ​พวกเขาทำ​สิ่ง​ที่​ดี​และ​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​​พระ​เจ้า​

ห้าม​ปรนนิบัติ​พระ​เจ้า โดยใช้พิธีกรรมเลียนแบบคนต่างชาติ
เพราะนั่นเป็นสิ่ง​ที่พระเจ้าทรง​รัง​เกียจ​
แม้​แต่​บุตร​ชาย​และ​บุตร​สาว​ของ​พวก​เขา
พวก​เขา​ก็​เผา​ด้วย​ไฟ​บูชา​แด่​พระ​ของ​เขา

ทุก​สิ่ง​ที่​โมเสส​บัญชาไว้​นั้น ให้​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม ห้าม​เพิ่ม​อะไร​เข้า​หรือ​ตัด​อะไร​ออก​ไป

1. เราไม่สามารถเป็น ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย ได้
หากจะติดตามพระเจ้า ก็ต้องปรนนิบัติพระเจ้าแต่ผู้เดียว ไม่สามารถแบ่งใจให้แก่รูปเคารพใดๆได้

เพราะการติดตามพระเจ้า เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ของสามีภรรยา
สามีที่รักภรรยาอย่างสุดใจ ย่อมไม่ปรารถนาให้เธอแบ่งใจไปให้แก่ชายอื่น

พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเก็บความสัมพันธ์กับรูปเคารพใดๆไว้ในชีวิตของเรา

2. เมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า
ความจริงแล้วเรากำลังทำสิ่งดีสำหรับตัวเราเอง
เพราะพระเจ้าทรงรักเรา ทุกสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำ
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นผลดีของเราอย่างแท้จริง

คำคม

“ ผู้ที่จะติดตามพระเจ้า ต้องดำเนินตามทางของพระเจ้า ”