สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 13

ภาพรวม

  • โมเสสเตือนคนอิสราเอล มิให้ประนีประนอมกับคนที่พยายามชักชวนพวกเขาให้ละทิ้งพระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy13-88946

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 13 หลังจากที่โมเสสเตือนให้คนอิสราเอลทำลายพระของคนต่างชาติให้หมดแล้ว โมเสสกล่าวต่อไปว่า

ถ้า​​มี​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​หรือ​ผู้​ฝัน​เห็น​เหตุ​การณ์ ปรากฏขึ้น และ​สำแดงการ​อัศ​จรรย์​แก่​พวกเขา
แล้วคนเหล่านั้นชักชวนให้พวกเขา​ติด​ตามและปรนนิบัติ​พระ​อื่นๆ

คนอิสราเอล ​ต้องไม่เชื่อ​ฟัง​คำ​ของ​​คนเหล่า​นั้น
เพราะพระ​เจ้า​​ทรง​ลอง​ใจคนอิสราเอล​ดู​ว่า
​พวก​เขารัก​พระ​เจ้า​ ​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของพวกเขา​หรือ​ไม่?

ดังนั้นให้พวกเขา
– ​ดำเนิน​ตามพระ​เจ้า
– ยำเกรง​พระ​องค์
– ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
– ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์
– ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​
– ​ติด​สนิท​อยู่​กับ​พระ​องค์

​คน​นั้นที่มาชักชวนให้ไปติดตามพระอื่นๆ ​ต้อง​มี​โทษ​ถึง​ตาย เพื่อขจัดความชั่วไปจากท่ามกลางคนอิสราเอล
เพราะ​เขา​ได้​พูด​ให้​กบฏ​ต่อ​พระ​เจ้า​ เขาพยายามผลัก​ดันคนอิสราเอล​ออก​ไป​จาก​ทาง​ซึ่ง​​พระ​เจ้า​​ทรง​บัญชา​

โมเสสย้ำต่อไปว่า
ถ้าญาติพี่น้องคนใดของท่านชัก​ชวน​ให้ไป​ปรน​นิบัติ​พระ​อื่นๆ
​อย่า​ยอม​ตาม​หรือ​เชื่อ​ฟัง​เขา
อย่า​​สงสาร​เขา ให้​เอา​หิน​ขว้าง​เขา​ให้​ตาย โดยท่าน​ควร​ลง​มือ​เป็น​คน​แรก​ และ​ต่อ​ไป​ให้​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ลง​มือ​ด้วย

ถ้า​เมือง​ใดในอิสราเอล มี​คน​เลว​บาง​คน​ ​ชัก​ชวน​ชาว​เมือง ให้​เรา​ไป​ปรน​นิบัติ​พระ​อื่นๆ แล้วชาวเมืองก็ทำตาม
หลังจากที่คนอิสราเอลทั้งหลายตรวจสอบดูแล้วว่า เป็นเช่นนั้นจริงๆ
ให้คนอิสราเอลฆ่า​ชาว​เมือง​นั้นรวมทั้งฝูงสัตว์ของพวกเขา​เสีย​ด้วย​คม​ดาบ และเผา​เมือง​นั้น​กับ​ของ​ริบ​ทั้ง​หมด​ใน​เมือง​นั้น​เสีย​ด้วย​ไฟ​ ให้​เป็น​เมือง​ร้าง​อยู่​เป็น​นิตย์ ห้าม​สร้าง​ขึ้น​มา​ใหม่

เมื่อคนอิสราเอลเชื่อ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​เจ้า​ คือ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์ และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า​
พระองค์จะ​ทรง​หัน​จาก​พระ​พิโรธ​ยิ่ง​ของ​พระ​องค์
จะ​ทรง​สำแดง​พระ​กรุณา​ต่อพวกเขา
จะทรง​รัก​เอ็น​ดูพวกเขา
และ​จะให้พวกเขา​ทวี​มาก​ขึ้น

1. พระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอล ตัดไฟเสียแต่ต้นลม เมื่อมีใครที่มาชักชวนพวกเขา ให้ไปปรนนิบัติพระอื่น
คนนั้นกำลังจะนำความชั่วร้ายและการทำลายมาสู่คนอิสราเอล
ดังนั้นคนอิสราเอลต้องจริงจัง และเด็ดขาดในการจัดการกับคนเหล่านั้น
ก่อนที่บาปนั้นจะลุกลามจนทำลายชนชาติอิสราเอล

น่าเสียดายที่ คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังคำสั่งนี้
ในที่สุดคนอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง
จนพวกเขาทั้งประเทศทำสิ่งที่ชั่วช้ามากมาย เช่น
การล่วงประเวณีถวายรูปเคารพ หรือการนำลูกเล็กเด็กแดงมาเผาบูชายันต์แก่รูปเคารพ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พระพิโรธและการลงโทษจากพระเจ้าตกลงมาบนพวกเขา

วันนี้ เราต้องไม่ประนีประนอมกับบาป
เพราะบาปเพียงเล็กน้อยที่เราอนุญาตให้มันครอบครองใจของเรา จะนำความผิดร้ายแรงมาสู่ชีวิตของเราได้

เราผิดพลาดพลั้งบาปกันได้ แต่เมื่อผิดแล้ว ต้องรีบกลับมาหาพระเจ้า
สารภาพบาป กลับใจใหม่ แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกับพระเจ้า

2. บทพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระเจ้า จะสำแดงออกมาเป็น
การ​ดำเนินชีวิต​ตามอย่างพระ​เจ้า , ยำเกรง , ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ , ​เชื่อ​ฟัง​ , ปรน​นิบัติ​ และ สัมพันธ์​สนิท​ ​พระ​องค์
นั่นคือ มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต ทั้งความคิด จิตใจ และการกระทำ

คำคม

“ เมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต ชีวิตก็กำลังอยู่ท่ามกลางพระพร ”