สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 14

ภาพรวม

  • โมเสสย้ำเตือนให้คนอิสราเอล อย่าทำตามอย่างพิธีกรรมของคนต่างชาติ แต่ให้ทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy14-89098

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 14 เมื่อโมเสสเตือนคนอิสราเอล ไม่ให้ละทิ้งพระเจ้า ไปกราบไหว้รูปเคารพแล้ว ก็กล่าวต่อไปว่า

เนื่องจากคนอิสราเอลเป็นบุตรของพระเจ้า ​เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์​ของพระเจ้า จึงห้าม​ทำตามอย่างพิธีกรรมของศาสนาต่างชาติ เช่น
– เชือด​เนื้อ​ตัว​เอง
– ​ทำ​หน้า​ผาก​ให้​โล้น​เพื่อ​คน​ตาย
– ​รับ​ประ​ทาน​สิ่ง​พึง​รัง​เกียจ คือสัตว์ประเภทที่เป็นมลทินทั้งหลาย
– ​รับ​ประ​ทาน​สัตว์​​ที่​ตาย​เอง
– ต้ม​ลูก​แพะ​ด้วย​น้ำ​นม​แม่​ของ​มัน ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้าย

แต่ให้คนอิสราเอลทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ ได้แก่
– ​ถวาย​ทศางค์ของ​ผลิต​ผล​จาก​พืช​พันธุ์ แต่​ละ​ปี
– ​รับ​ประ​ทาน​ทศางค์​ และ​ผล​รุ่น​แรก​ เฉพาะ​พระ​พักตร์​​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ใน​สถาน​ที่​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เลือก​ไว้ ​เพื่อ​​จะ​ได้​เรียน​รู้​ที่​จะ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้าเสมอ
หรือถ้า​ระยะ​ทาง​ไกล​เกิน​ไป ก็ให้​ขาย​ของ​นั้น​เอา​เงิน​ และ​ใช้​เงิน​นั้น​ซื้อ​สิ่ง​ใดๆ ที่​อยาก​รับ​ประ​ทาน และ​ท่าน​จง​รับ​ประ​ทาน​ที่​นั่น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ และ​จง​ยิน​ดีกัน​ทั้ง​ครอบ​ครัว​
– ไม่​ทอด​ทิ้ง​คน​เลวี​ซึ่ง​อยู่​ใน​เมือง​
– ทุก 3 ​ปี​ ให้นำ​ทศางค์​ทั้ง​หมด​จาก​พืช​ผล​ที่​ได้​ใน​ปี​นั้น​ มา​สะสม​ไว้​ใน​เมือง​ของ​ตน แล้วให้คน​เลวี และ​คน​ต่าง​ด้าว​และ​ลูก​กำพร้า และ​แม่​ม่าย ผู้​ซึ่ง​อยู่​ภาย​ใน​เมือง​ ​ได้​มา​รับ​ประ​ทาน​อย่าง​อิ่ม​หนำ เพื่อ​ว่า​​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อวย​พร​แก่​บรรดา​กิจ​การ​ซึ่ง​มือ​ของ​คนอิสราเอล​ได้​ทำ​นั้น

1. เพราะว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้า จึงควรทำตัวอย่างที่ประชากรของพระเจ้าควรทำ
และไม่ควรทำตัวเหมือนอย่างคนเหล่านั้นที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา

โลกและสิ่งยั่วยวนของโลก พยายามชักจูงเราให้หันออกจากการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า

อย่ายอมติดกับแห่งการยั่วยวนเหล่านั้น
ดำเนินชีวิตตรงต่อไปตามพระคำของพระเจ้า แม้คนในสังคมเขาไม่ทำแบบนี้ แต่เราก็จะทำและดำเนินตามพระคำของพระเจ้าต่อไป

2. ในการทำตามคำสั่งของพระเจ้า เรื่องการรับประทานทศางค์(สิบลด) ต่อพระพักตร์พระเจ้า ที่พลับพลา(หรือพระวิหาร)นั้น
ถ้าระยะทางไกล ทำได้ยาก พระเจ้าไม่ได้บอกว่า ไม่ต้องทำ แต่ให้หาทางทำด้วยวิธีที่สะดวกขึ้นแทน คือแลกเป็นเงิน แล้วนำเงินมาซื้ออาหารใกล้พลับพลา แล้วมารับประทานต่อพระพักตร์พระเจ้า

หากการทำตามคำสั่งของพระเจ้า บางเรื่องเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับ สถานการณ์ของเราในเวลานั้นๆ
ไม่ควรที่จะยกเลิกการคำตามคำสั่งนั้น แต่ควรจะใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ปรับรูปแบบ เพื่อให้ยังคงสามารถทำตามคำสั่งของพระเจ้าได้ต่อไป

3. ในบทนี้สอนว่า เมื่อเราระลึกถึงพระคุณพระเจ้า ด้วยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าประทาน จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอ

4. เมื่อเราดูแลผู้รับใช้พระเจ้า คน​ต่าง​ด้าว​ ลูก​กำพร้า และ​แม่​ม่าย พระเจ้าทรงสัญญาว่า ​​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อวย​พร​แก่​บรรดา​กิจ​การ​ซึ่ง​มือ​ของ​เราได้​ทำ​นั้น

การสำแดงความรักต่อผู้อื่น จึงเป็นการชักนำพระพรมาสู่ชีวิตของเราเอง

คำคม

“ การเดินตามพระเจ้า ย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ”