สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 15

ภาพรวม

  • โมเสสย้ำคนอิสราเอล ให้เมตตาต่อคนยากจน และสัตย์ซื่อในการถวายสัตว์หัวปีแด่พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy15-89283

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 15 เมื่อโมเสสย้ำคนอิสราเอลเรื่องไม่ให้ทำตามพิธีกรรมของคนต่างชาติ และเรื่องการถวายทศางค์แล้ว ก็กล่าวต่อไปว่า

เมื่อ​ครบทุก 7 ปี ให้​ทำ​การ​ปลด​ปล่อย​ดัง​นี้
– เจ้า​หนี้​ทุก​คน​จง​ยก​หนี้​ให้​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน ที่เป็นคนอิสราเอล
เพื่อ​จะ​ไม่​มี​คน​ยาก​จน​ท่าม​กลางคนอิสราเอล
ถ้าพวกเขา​ตั้งใจ​จะ​เชื่อ​ฟัง​​พระ​เจ้า​ ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของพระองค์
​พระเจ้า​จะ​ทรง​อวย​พร​พวกเขา​อย่าง​มาก​มาย​
พวกเขา​จะ​ให้​หลาย​ประ​ชา​ชาติ​ยืม​ แต่​จะ​ไม่​ต้อง​ขอ​ยืม​เลย
พวกเขา​จะ​ปก​ครอง​เหนือ​ชน​ชาติ​มาก​มาย แต่​​จะ​ไม่มีชนชาติใด​ปก​ครอง​เหนือ​พวกเขา

ถ้า​มีคนอิสราเอล​ใน​เมือง​ใดๆ ยากจนลง
ให้คนอิสราเอล​ยื่น​มือ​ช่วย​เขา และ​ให้​เขา​ยืม​จน​พอ​แก่​ความ​ต้อง​การ​ของ​เขา​ที่​เขา​ขาด​อยู่​นั้น

อย่าคิด​ร้าย​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​ว่า
“ปี​ที่7 ปี​ที่​จะ​ต้อง​ปลด​ปล่อย​มา​ถึง​แล้ว ดังนั้นไม่ให้เขายืมดีกว่า เพราะเขาคงไม่คืนเราแน่”
การคิดเช่นนั้น เป็นการ​มอง​พี่​น้อง​ยาก​จน​ใน​แง่​ร้าย จน​ไม่​ยอม​ให้​อะไร​เขา​เลย
ระวังให้ดี เพราะ​เขา​จะ​ฟ้อง​ร้อง​ท่าน​ต่อ​พระเจ้า แล้ว บาป​ก็​จะ​ตก​แก่คนอิสราเอล
ดังนั้นจง​ให้​เขา​ด้วย​เต็ม​ใจ ไม่​คิด​เสีย​ดาย
แล้วพระเจ้าจะ​ทรง​อวย​พรพวกเขา ใน​กิจ​การ​ทั้งสิ้น ​ไม่​ว่า​​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด
เพราะ​ว่า​คน​จน​จะ​ไม่​หมด​ไป​จาก​แผ่น​ดิน

หากมีพี่​น้องคนอิสราเอลที่ถูก​ขาย​ไว้​ เมื่อ​ถึง​ปี​ที่​ 7 ให้​ปล่อย​เขา​เป็น​อิสระ​
และ​มี​ใจ​กว้าง​ขวาง​จัด​ของบางอย่าง​ให้​เขาไปด้วย ตาม​ขนาดที่ตนได้รับพระพรจากพระ​เจ้า​

แต่​ถ้า​ทาส​นั้น​ไม่อยากจากไป เพราะ​เขา​รัก​นาย
ให้​เอา​เหล็ก​แทง​ใบ​หู​ของ​เขา​ให้​ทะลุ​ไป​ติด​กับ​ประตู
แล้ว​เขา​จะ​เป็น​ทาส​ของนายนั้นตลอด​ไป

สัตว์​ตัว​ผู้​หัว​ปี​นั้น ให้ถวาย​ไว้​ให้บริ​สุทธิ์​แด่​พระ​เจ้า
ห้าม​ใช้​มันทำ​งาน​หรือ​ตัด​ขน​จาก​มัน
แต่ให้รับ​ประ​ทาน​สัตว์​หัว​ปี​นั้น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​​พระ​เจ้า​​ทุกๆ ปี ใน​สถานนมัสการ
แต่​ถ้า​สัตว์​นั้น​มี​ตำหนิ​ใดๆ ห้าม​ถวาย​บูชา​แด่​​พระ​เจ้า
ให้​รับ​ประ​ทาน​สัตว์​นั้น​ภาย​ใน​เมือง​ของ​ตน คน​มลทิน​และ​คน​สะอาด​ก็​รับ​ประ​ทาน​ได้​เช่น​เดียว​กัน
เพียง​แต่​ห้าม​รับ​ประ​ทาน​เลือด​ของ​มัน​เท่า​นั้น

1. พระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอล เมตตาต่อคนยากจน เพื่อพระเจ้าจะเทพระเมตตาอย่างเหลือล้น เป็นพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของพวกเขา

วันนี้ เมื่อเรามีโอกาสทำดีแก่คนยากจน เป็นประตูแห่งพระพรที่เปิดออกสำหรับเรา

2. หากเราคิดว่า พี่น้องคงจะโกงเราเป็นแน่ ทั้งที่เขาไม่ได้จะทำเช่นนั้น
ถือเป็นการคิดร้ายในใจ
เราก็กำลังทำผิดต่อพี่น้องคนนั้น

ให้เราระวังความคิดของเรา การรอบคอบเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ควรระวังที่จะไม่คิดร้ายต่อคนผู้อื่น

3. ทาสที่ได้รับอิสระแล้ว แต่สมัครใจเป็นทาสของนายต่อไป เขาก็จะเป็นทาสของนายนั้นตลอดไป
เหมือนเราทั้งหลายที่พระเยซูทรงไถ่เราพ้นจากการเป็นทาสบาปแล้ว
และเราสมัครใจเป็นทาสของพระคริสต์
ดังนั้นเราจึงเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ตลอดไป

4. สัตว์ผู้หัวปีนั้น เป็นของที่ต้องถวายแด่พระเจ้า ด้วยการกินฉลองร่วมกันกับครอบครัวที่พลับพลาหรือพระวิหาร
แต่ถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิ ไม่สามารถถวายได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้องทำอะไรแก่สัตว์นั้น
ยังคงใช้สัตว์นั้นถวายแด่พระเจ้า ด้วยการเลี้ยงฉลองร่วมกันในเมืองของตนไม่ต้องนำมาที่พลับพลาเท่านั้นเอง

แม้วันนี้ มีเหตุบางอย่างที่เราไม่อาจถวายตัวของเราในการรับใช้พระเจ้า อย่างที่ควรจะทำได้
นั่นก็ไม่สามารถเป็นข้ออ้างที่เราจะไม่ถวายตัวของเรารับใช้พระเจ้า
แต่ให้เราถวายตัวรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ตามสถานะ ตามสภาพที่เราทำได้ในเวลานี้
นั่นก็ทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเช่นกัน

คำคม

“ คนที่เมตตาผู้อื่น เขาจะได้รับพระเมตตาตอบ ”