สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 16

ภาพรวม

  • โมเสสย้ำคนอิสราเอลให้ถือเทศกาล 3 เทศกาลที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ แล้วย้ำให้พวกเขารักษาความยุติธรรมให้สมกับเป็นประชากรของพระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy16-89555

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 16 เมื่อโมเสสย้ำคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องปีสะบาโตและการถวายสัตว์หัวปีแล้ว ก็กล่าวต่อไปว่า

ให้คนอิสราเอล​ถือเทศกาลต่อไปนี้ ตลอดไป
1. เทศกาลปัสกา ใน​เดือน​อาบีบ
เพื่อระลึกถึงการที่พระ​เจ้าทรง​นำ​พวกเขาออก​จาก​อียิปต์​ใน​เวลา​กลาง​คืน
ให้ถวาย​สัตว์ปัสกา​เป็น​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​เจ้า ณ สถานนมัสการพระเจ้า เท่านั้น
แล้วรับประทานสัตว์นั้นที่นั่น
และให้​รับ​ประ​ทาน​ขนม​ปังไร้เชื้อ ตลอด 7 วัน ซึ่งเป็น​ขนม​ปัง​แห่ง​ความ​ทุกข์​ใจ
ให้รับประทานสัตว์ปัสกา​ใน​เวลา​เย็น​เมื่อ​ดวง​อาทิตย์​ตก​แล้ว
คือ​เวลา​เดียว​กับ​ที่พวกเขาออก​จาก​อียิปต์
และ​ใน​วัน​ที่ 7 ของเทศกาล ​เป็น​วัน​ประ​ชุม​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า ​ห้าม​ทำ​การ​งาน​ใดๆ

2. เทศกาลสัปดาห์
หลังจาก 7 สัปดาห์ ของการเก็บเกี่ยวครั้งแรกของปี (ดูรายละเอียดได้จาก ลวต.23)
ให้ถือ​เทศ​กาล​สัป​ดาห์​ถวาย​แด่​​พระ​เจ้า​ โดย​ถวายเครื่องบูชา​ตาม​ใจ​สมัคร ​ถวาย​ตาม​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​อวย​พร​แก่​แต่ละคน
ให้​ยิน​ดี​เฉพาะ​พระ​พักตร์​​พระ​เจ้า​ร่วมกัน ณ สถานนมัสการ
เพื่อ​ระ​ลึก​ว่า​พวกเขา​เคย​เป็น​ทาส​ใน​อียิปต์ แต่เดี่๋ยวนี้เป็นไทแล้ว

3. เทศกาลอยู่เพิง
เมื่อ​ท่าน​เก็บ​รวบ​รวม​พืช​ผล​แล้ว
ให้​ถือ​เทศ​กาล​เลี้ยง​นั้น​แด่​พระ​เจ้า​ 7 ​วัน ณ สถานนมัสการ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อวยพร​แก่​พืช​ผล​และ​แก่​งาน​ทั้งสิ้นของพวกเขา เพื่อ​พวกเขาจะ​มี​แต่​ความ​ยิน​ดี

ผู้​ชาย​อิสราเอลทุก​คน​จะ​ต้อง​เข้า​มา​เฝ้า​​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ปี​ละ​ 3 ​ครั้ง ในเทศกาลทั้ง 3 นี้ ณ สถาน​นมัสการ
และอย่า​ให้​เขา​ไป​เข้า​เฝ้า​พระเจ้า​มือ​เปล่า ให้​แต่​ละ​คน​ถวาย​ตาม​ความ​สามารถ​ของ​ตน ตาม​พระ​พร​ที่​พระ​เจ้าประ​ทาน​แก่​เขา

โมเสสกล่าวต่อไปว่า
ให้แต่ง​ตั้ง​ผู้​พิพาก​ษา​และ​เจ้า​หน้า​ที่​ตาม​เมือง​ต่างๆ เพื่อพิพาก​ษา​ประ​ชา​ชน​ตาม​ความ​ยุติ​ธรรม
ห้าม​เสีย​ความ​ยุติ​ธรรม ห้าม​ลำ​เอียง ห้าม​รับ​สินบน เพื่อ​คนอิสราเอลจะ​มี​ชีวิต​และ​ได้​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​เจ้า​​ประ​ทาน​ให้

ห้ามคนอิสราเอล​ปลูก​ต้น​ไม้​ใดๆ ใช้​เป็น​เสา​อา​เช-ราห์ และ​ห้าม​ตั้ง​เสา​ศักดิ์​สิทธิ์​สำหรับ​ตน​เอง ซึ่งพระ​เจ้าทรง​รังเกียจ

1. พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอลถือเทศกาลปีละ 3 เทศกาล เพื่อให้พวกเขาระลึกถึงการช่วยกู้และพระพรจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราระลึกถึงพระคุณและพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา
เพราะว่าการทำเช่นนั้น จะยิ่งนำให้เราใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้น และทำให้เราได้รับพระคุณและพระพรมากยิ่งขึ้นไปอีก

วันนี้เราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้า สำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราและทรงประทานแก่เราแล้วหรือยัง?

2. พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่เรา ทรงอวยพระพรเรา ทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับ
ดังนั้นเราสมควรอย่างยิ่งที่จะไม่เอาเปรียบคนอื่น รักษาความยุติธรรม
เพราะนั่น เป็นสิ่ง ผู้ที่ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า ควรจะกระทำ

คำคม

“ พระเจ้าประสงค์ให้เราระลึกถึงพระพรที่ทรงประทานแก่เราแล้ว
เพื่อพระองค์จะทรงประทานพระพรแก่เรามากยิ่งขึ้นอีก ”