สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 19

ภาพรวม

  • โมเสสย้ำคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องเมืองลี้ภัยและการตัดสินคดี

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy19-90096

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 19 หลังจากที่โมเสสบอกคนอิสราเอลถึงสิทธิที่ปุโรหิตและคนเลวีพึงจะได้รับ และผู้เผยพระวจนะที่จะมาในอนาคต โมเสสก็กล่าวต่อไปว่า

เมื่อพระ​เจ้า​ทรงทำให้คนอิสราเอลสามารถเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันได้แล้ว
ให้แยก​เมือง​ไว้​ 3 เมือง​ เพื่อ​ให้​ผู้​ฆ่า​คน​ทุก​คน​หนี​ไป​อยู่​ที่​นั่น​ได้
ถ้าเขาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ก็ให้อยู่ที่นั่นได้
แต่ถ้าเขาฆ่าคนตายโดยเจตนา ให้พวก​ผู้ใหญ่​ใน​เมือง​นั้น ​ส่ง​คน​นั้น​มอบ​​ไว้​ใน​มือ​ของ​ผู้​แก้​แค้น​แทน​


และ​เมื่อคนอิสราเอลรักพระ​เจ้า​ และ​ดำเนิน​อยู่​ใน​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​เสมอ
​พระ​เจ้า​จะทรง​ขยาย​อาณา​เขต​ของ​อิสราเอล และ​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​ทั้ง​หมด​ที่​พระ​องค์​ทรง​สัญญา​จะ​ประ​ทาน​​ให้​แก่​พวกเขา
แล้วเมื่อนั้น ให้พวกเขา เพิ่ม​เมือง​ลี้ภัยอีก 3 เมือง

ห้าม​ย้าย​เสา​เขต​ของ​เพื่อน​บ้าน​ ซึ่งเป็นตาม​มรดก​ที่เขาควรครอบ​ครอง​ใน​แผ่น​ดิน​คานาอัน

ห้ามกล่าว​โทษ​ใคร โดยพยานคนเดียว แต่​ต้อง​มี​พยาน​สอง​หรือ​สามคน คำ​พยาน​นั้น​จึง​จะ​เป็น​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้

ถ้าสงสัยว่า ​ใครเป็นพยาน​เท็จ​กล่าว​ปรัก​ปรำ​ผู้อื่น
​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ที่​ต่อ​สู้​คดี​กัน​นั้น​ยืน​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า ต่อ​หน้า​พวก​ปุโร​หิต​และ​พวก​ผู้​พิ​พาก​ษา​
ให้ผู้​พิ​พาก​ษา​ต้อง​ไต่​สวน​อย่าง​ถี่​ถ้วน
ถ้า​พบว่าพยาน​นั้น​เป็น​พยาน​เท็จ คนนั้นต้องรับโทษดัง​ที่​เขา​ตั้ง​ใจ​จะ​ทำ​ต่อ​คนที่เขาปรักปรำนั้น

1. การตัดสินลงโทษ กรณีฆ่าคนตาย ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะให้ใช้เจตนา เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินลงโทษ

ในทำนองเดียวกัน การทำบาปของเราในทุกวันนี้
สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ เจตนา
เราทุกคนล้วนผิดพลาดไปในแต่ละวัน
สิ่งที่พระเจ้ากำลังมองหาในเรา คือ เจตนาที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริง
วันนี้เมื่อเราผิดพลาดพลั้งไป เรากลับใจใหม่อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?
ซึ่งการกลับใจใหม่ จะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการกลับใจใหม่เสมอ

2. การย้ายเสาเขตเพื่อโกงเพื่อนบ้าน ถูกยกขึ้นมากล่าวเป็นพิเศษ แสดงว่าสำคัญมากทีเดียว
เมื่อพระเจ้าทรงประทานสิ่งใดแก่ผู้ใดแล้ว
ดังนั้น เป็นการลบหลู่พระเจ้า หากคนใดพยายามแย่งสิ่งนั้นไปจากผู้ที่พระเจ้าประทานให้นั้น

เรื่องนี้ลึกซึ้งมากๆและประยุกต์ได้หลากหลายมาก ขอผู้อ่านเข้าใจเอาเองเถิด

3. การตัดสินคดีต่างๆ พระเจ้ากำหนดให้ใช้ พยานเป็นหลักฐานสำคัญ
ดังนั้นพยานจึงสำคัญมาก หากใครบังอาจเป็นพยานเท็จจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง

พระเจ้าเองก็มีหลักฐานสำหรับยืนยันว่า
พระเยซูเสด็จมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ใน 1ยน. 5:7-9
“มี​พยาน​อยู่​สาม​ประการ​ด้วย​กัน​
คือ​พระ​วิญญาณ น้ำ และ​พระ​โลหิต และ​พยาน​ทั้ง​สาม​นี้​สอดคล้อง​กัน​
ถ้า​เรา​ยัง​รับ​พยานหลักฐาน​ของ​มนุษย์ พยานหลักฐาน​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ยิ่งใหญ่​กว่า
เพราะ​ว่า​พยานหลักฐาน​ของ​พระ​เจ้า​นั้น
คือ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เป็น​พยาน​อ้าง​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​”
( คำอธิบายเพิ่มเติม ดูได้จาก ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 5 http://bit.ly/3cxBdOl )

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะประทานแก่เรา จะไม่มีใครช่วงชิงเอาไปจากเราได้ ”