สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 26

ภาพรวม

  • โมเสสย้ำเรื่องการถวายของคนอิสราเอล และหนุนใจพวกเขาให้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสุดใจ

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy26-91639

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 26 เมื่อโมเสสสอนคนอิสราเอลเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ของพระเจ้า ในการปฏิบัติตนในสังคมแล้ว ก็สอนต่อไปในเรื่องของการถวายดังนี้

เมื่อคน​อิสราเอล​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดินคานาอัน​แล้ว
ให้​เอา​ผล​แรก​ของ​พื้น​ดิน​ทั้ง​หมด​ นำ​ไป​หา​ปุ​โร​หิต​ผู้​ประ​จำ​การ ณ สถานนมัสการพระเจ้า
และ​กล่าว​ว่า
“ข้าพ​เจ้า​ยอม​รับ​ใน​วัน​นี้​ต่อพระ​เจ้า ว่า ข้าพ​เจ้า​ได้​เข้า​มา​ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระเจ้าทรงสัญญาแล้ว”
แล้ว​ปุโร​หิต​จะ​นำของถวายมา​วาง​ไว้​ที่​หน้า​แท่น​บูชา​
แล้วให้คนนั้นอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าและถวายของนั้นแด่พระเจ้า

แล้วให้เขายิน​ดี​ด้วย​ของ​ดี​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​พระ​เจ้า​​ประ​ทาน​ให้แก่เขา และ​แก่​ครอบ​ครัว​ของเขา แก่คน​เลวี และแก่คน​ต่าง​ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ท่าม​กลาง​เขา

เมื่อครบทุก 3 ​ปี​ ให้​นำ​ทศางค์​ทั้ง​หมด​จาก​พืช​ผล​ที่​ได้​ใน​ปี​นั้น​มา​ ให้​​แก่​คน​เลวี และ​คน​ต่าง​ด้าว ลูก​กำพร้า และ​แม่​ม่าย เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​ประ​ทาน​ให้​อิ่ม​หนำ​ (เหมือน ฉธบ. 14:28-29)
แล้ว​ทูล​พระ​เจ้า​ ​ว่า
“ข้า​พระ​องค์​ยก​ส่วน​ศักดิ์​สิทธิ์​ออก​จาก​บ้าน​ของ​ข้า​พระ​องค์​แล้ว และ​​ได้​ให้​แก่​คน​เลวี คน​ต่าง​ด้าว ลูก​กำพร้า และ​แม่​ม่าย แล้ว และได้ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าทุกประการเรื่องทศางค์
​ขอ​ทรง​อวย​พร​แก่​อิส​รา​เอล​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์”

เมื่อโมเสสกล่าวย้ำพระบัญญัติต่างๆเสร็จแล้ว ก็กล่าวคำหนุนใจสุดท้ายว่า

วัน​นี้​​พระ​เจ้า​​ทรง​บัญชา​ให้​ทำ​ตาม​กฎ​เกณฑ์​​เหล่า​นี้
ฉะนั้นให้ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​
ใน​วัน​นี้ ในเมื่อคนอิสราเอล​ได้​ยอม​รับ​แล้ว​ว่า
พระ​ยาห์​เวห์​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวกเขา
ดังนั้น ให้พวกเขา​ดำเนิน​ตาม​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์
และ​รักษา​กฎ​เกณฑ์ พระ​บัญ​ญัติ​และ​กฎ​หมาย​ของ​พระ​องค์
และ​จะ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์

และ​ใน​วัน​นี้พระเจ้าทรง​รับ​ว่าพวกเขา​เป็น​ชน​ชาติ​ที่​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ตั้งพวกเขา​ให้​สูง​เหนือ​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ
ใน​เรื่อง​การ​สรร​เสริญ ชื่อ​เสียง​และ​เกียรติ​ยศ
และ​ให้​ท่าน​เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์​แด่​พระ​เจ้า​

1. พระเจ้าให้คนอิสราเอลถวายสิบลดแด่พระเจ้า ไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องการของถวายเหล่านั้น
เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งและเป็นเจ้าของสรรพสิ่ง
แต่พระองค์ประสงค์ให้คนอิสราเอลระลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอ
นั่นจะทำให้พวกเขาจะได้รับพระพรและจะไม่ถดถอยไปจากความสัมพันธ์ที่มีต่อพระองค์

วันนี้ การถวายของเรา ก็เพื่อเปิดประตูพระพรมาสู่ชีวิตของเราเอง และยังเป็นการทำให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อเนื่องจากการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา อีกด้วย

2. ในข้อ 11 มีสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือ พระคำของพระเจ้าบอกว่า สิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานั้น แท้จริงไม่ใช่สำหรับเราเท่านั้น แต่สำหรับครอบครัวของเรา คน​เลวี(งานของพระเจ้า) และ​คน​ต่าง​ด้าว ลูก​กำพร้า และ​แม่​ม่าย อีกด้วย

นั่นคือการอวยพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเรานั้น ก็เพื่อให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นพระพรแก่ครอบครัว แก่งานรับใช้พระเจ้า และแก่ผู้ขัดสนยากไร้ ด้วย

3. เมื่อเราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราแล้ว
ดังนั้นเราก็ควรที่จะ​ดำเนิน​ตาม​ทาง​ของ​พระ​องค์ และ​​เชื่อ​ฟัง​พระ​องค์
ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​สุดกำลังของเรา
ให้สมกับที่เราเป็นประชากรของพระเจ้า เป็นสิ่งล้ำค่าของพระองค์

คำคม

“ คนของพระเจ้า ย่อมเดินในทางของพระเจ้า ”