สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 30

ภาพรวม

  • โมเสสหนุนใจคนอิสราเอลให้เลือกติดตามพระเจ้าแต่ผู้เดียว และหากผิดพลาดพลั้งไปก็ให้กลับมาพระองค์เสมอ

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy30-92209

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 30 เมื่อโมเสสกล่าวถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับคนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ แล้ว ก็กล่าวต่อไปว่า

หาก​เหตุ​การณ์​คำ​สาป​แช่ง​เหล่านี้​มา​ถึงคนอิสราเอลจริงๆ
จนพวกเขาถูก​ขับ​ไล่ไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ

ถ้าพวกเขา​หัน​กลับ​มา​หาพระ​เจ้า​ และ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์​ใน​ทุก​อย่าง ​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​
แล้ว​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​พวกเขา​กลับ​จาก​การ​เป็น​เชลย
และ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​พวกเขา และ​จะ​ทรง​รวบ​รวม​พวกเขาจาก​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ที่​กระ​จาย​ไป​อยู่​นั้น
แม้ที่นั่นมันจะไกลแสนไกลสักเพียงใด
พวกเขาจะ​ได้​ยึด​ครองแผ่นดินอีกครั้ง และ​จะ​จำเริญ​มั่ง​คั่ง​และ​ทวี​มาก​ขึ้น​ยิ่ง​กว่า​บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขา

แล้ว​พระเจ้า​จะ​ประ​ทาน​ใจ​เชื่อ​ฟัง​แก่​พวกเขาและบุตร​หลาน​
เพื่อพวกเขา​จะ​ได้​รักพระเจ้า​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ เพื่อ​พวกเขาจะ​มี​ชีวิต​อยู่​ได้
และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ให้​คำ​สาป​แช่ง​เหล่า​นี้​ตก​บน​ศัตรู​และ​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​พวกเขา ​ซึ่ง​​ข่มเหงพวกเขา
และ​พวกเขาจะ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง ​และ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระเจ้า
พวกเขาจะจำ​เริญ​มั่ง​คั่ง​อย่าง​ยิ่ง​ใน​กิจ​การ​ที่​มือ​พวกเขา​ทำ
เพราะ​พระเจ้า​จะ​พอ​พระทัย​ที่​จะ​ให้​พวกเขาจำ​เริญ​มั่ง​คั่ง

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ถ้าพวกเขา​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า โดย​รักษา​พระ​บัญ​ญัติของ​พระ​องค์
ถ้าพวกเขา​หัน​กลับ​มา​หา​พระเจ้าด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ

พระ​บัญ​ญัติ​นี้ ​ไม่​ยาก​เกิน​ไป และ​ไม่​ไกล​เกิน​ไป​ด้วย
ไม่​ใช่​อยู่​บน​สวรรค์ ซึ่งจะ​ต้องขึ้น​ไป​เอา​มา
ไม่​ใช่​อยู่​โพ้น​ทะเล ซึ่ง​​จะ​ต้องข้าม​ทะเล​ไปเอามา
แต่​ถ้อย​คำ​นั้น​อยู่​ใกล้​มาก อยู่​ใน​ปาก และ​อยู่​ใน​ใจ ฉะนั้น​​จึง​ทำ​ตาม​ได้

โมเสสเตือนว่า วันนี้โมเสส ได้​วาง​
ชีวิตและสิ่ง​ดี กับ ความ​ตาย​และ​สิ่ง​ร้าย​
ไว้​ต่อ​หน้าคนอิสราเอล

คือ ให้​รัก​พระเจ้า ให้​ดำเนิน​ใน​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์ ​และ​ให้​รักษา​พระ​บัญ​ญัติของ​พระ​องค์
แล้ว​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​และ​ทวี​มาก​ขึ้น และ​พระเจ้าจะ​ทรง​อวย​พร​แก่​พวกเขาในทุกสิ่ง

แต่​ถ้า​ใจหัน​เห​ไป​และ​​ไม่​ได้​เชื่อ​ฟัง ไป​นมัส​กา​รและ​ปรน​นิบัติ​พระอื่น
พวกเขา​จะ​พินาศ​เป็น​แน่
พวกเขาจะ​ไม่​มี​ชีวิต​อยู่​นาน​ใน​แผ่น​ดินที่​ยึด​ครอง​นั้น

โมเสสได้​อัญ​เชิญ​สวรรค์​และ​โลก​ให้​เป็น​พยาน​ต่อคนอิสราเอล ​ว่า
โมเสสได้​ตั้ง​ชีวิต​และ​ความ​ตาย พระ​พร​และ​คำ​สาป​แช่ง​ ไว้​ต่อ​หน้า​คนอิสราเอลแล้ว
เพราะ​ฉะนั้น​ จง​เลือก​เอา​ข้าง​ชีวิต ​เพื่อ​จะ​ได้​มี​ชีวิต​อยู่
โดยรัก​พระ​เจ้า​ เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์ และ​ผูก​พัน​กับ​พระ​องค์ แล้ว​จะ​ได้​ชีวิต​และอายุ​​จะ​ยืน​นานอย่างเต็มด้วยพระพร

1. วิธีแก้ไขทุกสถานการณ์ร้ายในชีวิตก็คือ
​หัน​กลับ​มา​หาพระ​เจ้า​ และ​เชื่อ​ฟัง​พระคำ​ของ​พระ​องค์​ใน​ทุก​อย่าง ​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​

2. เมื่อกลับใจจริงๆ พระเจ้าสัญญาว่าต่อให้ถูกจับไปเป็นเชลยไกลสุดปลายขอบฟ้า(ข้อ4)
พระองค์ก็ยังจะทรงนำกลับมา

นั่นคือ วันนี้ถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริง ต่อให้ปัญหามันจะหนักหนาสาหัสสักเพียงใด
พระเจ้าก็จะสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้มันกลับสู่สภาพดีได้อยู่ดี

3. พระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่า ถ้าเรารักพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์
พระเจ้า​จะ​ทรง​ให้​คำ​สาป​แช่ง ​ตก​บน​ศัตรู​และ​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​เรา ​คนที่​​ข่มเหงเรา

ดังนั้นหากเรารู้ว่าใครเกลียดเรา หรือเขาพยายามข่มเหงเรา
ต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาเยอะๆ ไม่งั้นพวกเขาจะน่าสงสารมาก

4. พระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้ยาก​เกิน​ไปสำหรับเรา ผู้เชื่อวางใจในพระเยซู
เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเรา จะคอยสอนเรา เตือนให้เราระลึกได้ และรู้ลึกๆในใจได้ว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทำอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆ
และถ้าเราทูลขอต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ช่วยเรา พระองค์เองก็จะประทานกำลังให้เราทำได้อีกด้วย

ดังนั้นวันนี้เหลือขั้นตอนเดียว ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า คือ ตัดสินใจลงมือทำอย่างจริงจัง

5. วันนี้ พระพร และ วิบัติ วางไว้ให้เราเลือก
ให้เราเลือกพระพร ด้วยการรัก​พระ​เจ้า​ เชื่อ​ฟัง​พระคำของ​พระ​องค์ และ​ผูก​พัน​กับ​พระ​องค์

คำคม

“ ไม่ว่าหลงไปไกลสักเพียงใด หากกลับใจก็จะกลับสู่สภาพดีได้ ”