สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 32

ภาพรวม

  • โมเสสได้แต่งบทเพลง ให้คนอิสราเอลร้อง เพื่อพวกเขาจะจดจำพระคำของพระเจ้าและไม่ทอดทิ้งพระองค์

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy32-92640

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 32 เมื่อพระเจ้าได้บอกโมเสสและโยชูวาล่วงหน้าถึงการที่คนอิสราเอลจะละทิ้งพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็ให้โมเสสแต่งบทเพลงเพื่อเตือนใจคนอิสราเอล ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

หยาด​ฝน และน้ำ​ค้าง สามารถ​ช่วย​ให้​พืช​เจริญ​งอก​งาม​ได้​อย่างไร
พระ​คำของ​พระเจ้า​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น ​สามารถ​ทำ​ให้​จิตใจ​ของ​คนอิสราเอล​เจริญ​งด​งาม​ได้

พระ​ราช​กิจ​ของพระเจ้าก็​สม​บูรณ์
พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​ก็​ยุติ​ธรรม
พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​​ยุติ​ธรรม​​และ​ปราศ​จาก​ความ​อธรรม

แต่คนอิสราเอลประ​พฤติ​ชั่ว​ช้า​ต่อ​พระเจ้า ​
พวกเขา​เป็น​พงศ์​พันธุ์​ที่​วิปริต​และ​คด​โกง
เป็นชน​ชาติ​โง่​เขลา​และ​เบา​ปัญญา

พระเจ้าทรงเป็นพระ​บิดา ​ทรงเป็นผู้​สร้างและ​สถา​ปนา​พวกเขาไว้
พวกเขาควร​ระลึก​ถึง​อดีตที่ผ่านมา
เมื่อ​พระเจ้าประ​ทาน​มรดก​แก่ประชาชาติ
พระ​องค์​ทรง​พบ​คนอิสราเอล​ใน​แผ่น​ดิน​ทุร​กัน​ดาร ใน​ที่​ร้าง​เปล่า​วัง​เวง
พระ​องค์​ทรง​โอบ​ล้อมพวก​เขา และ​ทรง​ดูแลพวก​เขา
ทรง​รักษา​พวกเขา​ไว้​ดัง​แก้ว​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์

เหมือน​นก​อิน​ทรี​ที่​กวน​รัง​ของ​มัน
กระ​พือ​ปีก​เหนือ​ลูก​นก
กาง​ปีก​ออก​รอง​รับ​ลูก​ไว้​ให้​เกาะ​อยู่​บน​ปีก

พระเจ้า​องค์​เดียว​ทรง​นำ​พวกเขา
ไม่​มี​พระ​ต่าง​ด้าว​องค์​ใด​อยู่​กับพวก​เขา
พระองค์อวยพระพรพวกเขา ประทานอาหารอุดมให้แก่พวกเขา

แต่เมื่อพวกเขาเจริญ​ขึ้น​แล้ว​
ก็​ได้​ทอด​ทิ้งและ​ดู​หมิ่น​​พระ​เจ้า​
พวกเขายั่ว​ยุ​ให้​พระ​องค์​กริ้ว​ด้วย​สิ่ง​น่า​รัง​เกียจ​ทั้ง​หลาย
พวกเขา​บูชา​พวก​ปี​ศาจ​ซึ่ง​ไม่​ใช่​พระ​เจ้า
แต่​ไม่​ใส่​ใจ​ใน​พระเจ้าผู้ทรงให้​กำ​เนิดพวกเขา

พระ​องค์จึงทรงซ่อน​พระพักตร์​จาก​พวก​เขา
ไฟ​จึงถูกก่อ​ขึ้น ไหม้​ลุก​ลาม​ไป​ทั่ว สิ่ง​ร้ายจึงเกิดขึ้นกับพวกเขา
ความ​หิว ความ​ร้อน​อัน​แรง​กล้า​ ​โรค​ร้าย​ ​สัตว์​ร้าย​ และ ​ดาบ​ จะมาทำลายพวกเขา

โอ ถ้าพวก​เขา​ฉลาด​แล้ว พวก​เขา​จะ​เข้า​ใจ​เรื่อง​นี้ คือ
คน​เดียว​จะ​ไล่​พัน​คน​ได้​อย่าง​ไร สอง​คน​จะ​ทำ​ให้​หมื่น​คน​หนี​ได้​อย่าง​ไร
นอก​จาก​พระ​ศิลา​ของ​พวกเขา ​ได้​ทรง​ทอด​ทิ้ง​พวกเขา​เสียแล้ว

เพราะ​พระเจ้าจะ​ทรง​พิพาก​ษา​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
และ​ทรง​เมต​ตา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
เมื่อ​ทอด​พระ​เนตร​ว่า​กำลัง​ของพวก​เขา​สิ้น​ลง ไม่​มี​ใคร​เหลือ​แล้ว ไม่มี​พระใดๆปกป้องพวกเขาได้

นอก​จากพระยาเวห์​ไม่​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด
พระองค์​ฆ่า​ให้​ตาย​และ​​ก็​ให้​มี​ชีวิต​อยู่
พระองค์​ทำ​ให้​บาด​เจ็บ และ​ก็​รักษา​ให้​หาย
ไม่​มี​ผู้​ใด​จะ​ช่วย​ให้​พ้น​มือของพระองค์ได้

พระเจ้าทรง​ยึด​การ​พิ​พาก​ษา​ไว้ ​
ทรง​แก้​แค้น​ศัตรู​ของ​พระองค์
และ​ตอบ​แทน​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​พระองค์
​พระ​องค์​จะ​ทรง​แก้​แค้น​แทน​โลหิต​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
และ​จะ​ทรง​ลบ​มลทิน​แผ่น​ดิน​แห่ง​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

แล้วโมเสส​ก็ได้​บอก​เนื้อ​เพลง​บท​นี้​ทั้ง​หมด​ให้คนอิสราเอล​ฟัง
แล้วกล่าวต่อไปว่า
ให้​คนอิสราเอล​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ถ้อย​คำ​ทั้งหมด​ของ​ธรรม​บัญ​ญัติ​
เรื่อง​นี้​ไม่​ใช่​เรื่อง​เล็ก​น้อย​ แต่​เป็น​เรื่อง​ชีวิต
เพราะพวกเขาจะมี​ชีวิต​ยืน​นาน​ใน​แผ่น​ดินคานาอันหรือไม่ ขึ้นกับเรื่องนี้

แล้วพระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ ใน​วัน​นั้น​ว่า
ให้เขาขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​อา​บา​ริม​ถึง​ยอด​เขา​เนโบ ซึ่ง​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​โม​อับ ​ตรง​ข้าม​เมือง​เย​รี​โค
และ​ดู​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน​ซึ่ง​พระเจ้า​ให้​แก่​คน​อิส​รา​เอล​
แล้วเขาจะสิ้น​ชีวิต​เสีย​บน​ภูเขา​​นั้น

1. การร้องบทเพลง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้จดจำเรื่องสำคัญๆที่ควรจะจำ
เช่นพระคุณ พระเมตตาของพระเจ้า
ดังนั้นการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอ นอกจากเป็นการสรรเสริญพระเจ้าแล้ว
ยังเป็นการย้ำเตือนตัวเรา ให้ระลึกถึงความเลิศประเสริฐของพระเจ้าที่มีต่อเรา อยู่เสมออีกด้วย

2. ​พืชที่ขาดน้ำไม่สามารถ​เจริญ​งอก​งาม​ได้​อย่างไร
จิตใจของผู้เชื่อที่ขาดพระ​คำของ​พระเจ้า​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น

3. นก​อิน​ทรี​ที่​กวน​รัง​ของ​มัน โดยการกระ​พือ​ปีก​เหนือรังที่​ลูก​นกอยู่
เพื่อให้ขนนุ่มๆในรังปลิวออกจนหมด เหลือแต่กิ่งไม้แข็งๆ
เพื่อบังคับให้ลูกของมันฝึกบิน

แต่ถ้าลูกของมันยังไม่ยอมออกฝึกบิน
มันก็จะโยนลูกของมันลงจากรัง ให้ฝึกบิน
แต่ถ้าดูเหมือนลูกของมัน บินไม่ไหวจริงๆ
มันก็จะกาง​ปีก​ออก​รอง​รับ​ลูก​ไว้​ให้​เกาะ​อยู่​บน​ปีกของมัน
แล้วนำกลับมาที่รัง

บางครั้งพระเจ้าจำเป็นต้องเอาความสะดวกสบายบางอย่างออกไปจากเรา เพื่อให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราพัฒนาสูงขึ้นอีก
แต่ถ้าเราไม่ไหว ในที่สุดพระองค์ก็จะปกป้องเราไว้ ไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับเรา

4. หากศัตรูแค่คน​เดียว​ สามารถไล่คนอิสราเอลนับ​พัน​คน​ได้​ แสดงว่าพวกเขากำลังมีปัญหาในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

วันนี้ หากปัญหาเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้เรา หวาดกลัว เครียด กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่มีความสุข หรืออะไรทำนองนี้
น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนได้ว่า ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากำลังมีปัญหา

5. เรื่องการทำตามพระคำของพระเจ้า ไม่​ใช่​เรื่อง​เล็ก​น้อย​
แต่​เป็น​เรื่อง​ความเป็นความตายของชีวิต

วันนี้เราให้ความสำคัญกับการทำตามพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด

คำคม

“ การทำตามพระคำของพระเจ้า เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของชีวิต ”