สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 33

ภาพรวม

  • โมเสสอวยพรแก่คนอิสราเอลครั้งสุดท้าย ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไป

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy33-92781

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 33 หลังจากโมเสสได้แต่งบทเพลง ให้คนอิสราเอลร้อง เพื่อพวกเขาจะจดจำพระคำของพระเจ้าและไม่ทอดทิ้งพระองค์แล้ว

โมเสสก็กล่าวอวยพรประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายก่อน​ที่​ท่าน​สิ้น​ชีวิต ว่า

พระเจ้า​เสด็จ​​มา​ยัง​คนอิสราเอล
พระ​องค์​ทรง​รัก​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
และคนอิสราเอลก็​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์
พระเจ้าประทานพระบัญญัติ ให้เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของคนอิสราเอล

ขอให้ เผ่ารูเบน​
ดำรง​ชีวิต​อยู่ และทวี​จำนวน​มากขึ้น

​ขอให้ เผ่ายู​ดาห์​
มีชัยชนะในการ​ต่อ​สู้​ และ​​พ้น​จาก​เหล่า​ศัตรู​

ขอให้ เผ่าเลวี
มีความจง​รัก​ภักดี​ ​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์ และ​รักษา​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
และจะ​สอน​กฎ​หมาย​ของ​พระ​องค์​แก่​คน​อิส​รา​เอล
และจะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​แด่พระเจ้า
ทรัพย์​สิน​ของ​เขา และ​การ​งาน​ที่เขา​ทำ ได้รับพระพร
ขอทรงจัดการกับศัตรู​ ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​เขา

ขอให้ เผ่า​เบน​ยา​มิน
​อาศัย​อยู่​กับ​พระ​องค์​อย่าง​ปลอด​ภัย

ขอ​ให้ เผ่าโย​เซฟ
ได้​รับ​พระ​พร​จาก​พระเจ้า ให้​ได้​รับ​ของ​ล้ำ​ค่า​จาก​ฟ้า​สวรรค์ และ​จาก​พิภพ​
​พระ​กรุ​ณา​คุณ​ของ​พระเจ้า​ลง​มา​เหนือ​เขา
เขา​จะเพิ่มพูน​จน​สุด​ปลาย​พิภพ ทั้ง​คน​เอฟ​รา​อิม และ​คน​มนัส​เสห์

ขอให้ ​เผ่าเศ​บู​ลุน
ยินดี​เมื่อ​ออก​ไป

ขอให้ เผ่า​อิส​สา​คา
ยิน​ดี​ใน​เต็นท์​ของ​ตน
จะ​ได้​​ความ​อุดม​จาก​ทะเล และ​ได้​ขุม​ทรัพย์​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ทราย

ขอให้ เผ่า​กาด
ขยาย​เพิ่มพูน ได้ครอบครองดินแดนที่​ดี​ที่​สุด

ขอให้ เผ่า​ดาน
ได้ปกครองเมือง​บา​ชานที่อุดมสมบูรณ์

ขอให้ เผ่า​นัฟ​ทาลี
อิ่ม​ด้วย​พระ​กรุณา และ​เต็ม​ด้วย​พระ​พร​ของ​พระเจ้า
ได้​ยึด​ครอง​ทาง​ตะวัน​ตก​และ​ทาง​ใต้

ขอให้ เผ่าอา​เชอร์​
ได้​รับ​พระ​พร​จาก​บุตร​ทั้ง​หลาย
เป็น​ที่​โปรด​ปราน​ของ​พี่​น้อง​ของ​เขา
และ​มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ มั่น​คง​ และปลอดภัย

พระเจ้าจะทรง​ช่วย​คนอิสราเอล
พระองค์จะทรงสถิตกับพวกเขา และปกป้องพวกเขา
พระ​องค์​ทรง​กำจัดศัตรู​ของพวกเขา
ดัง​นั้น อิส​รา​เอล​จึง​จะอยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย ใน​แผ่น​ดิน​ที่​อุดมสมบูรณ์ ​

คนอิสราเอลจึงเป็นผู้​ได้​รับ​พระ​พร
เป็น​ชน​ชาติ​ที่​พระเจ้า ทรงเป็น​โล่​ เป็น​ดาบ​ ของเขา
ศัตรู​จึงจะ​สยบ​ต่อ​เขา

1. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนอิสราเอล ช่างเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่สุด
วันนี้ เราได้มาเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
เป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าได้รับทรัพย์สมบัติทั้งโลกรวมกันเสียอีก
เราจึงควรดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ชื่นบาน ให้สมกับเป็นผู้ได้รับพระพรยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้

2. โมเสสกำลังจะจากโลกนี้ไป สิ่งที่โมเสสเหลือไว้สำหรับคนอิสราเอล คือ
การสอนให้คนอิสราเอลรักษาพระบัญญัติ และ การอวยพรแก่คนอิสราเอล

มรดกที่เราสามารถเหลือให้แก่อนุชนรุ่นหลัง คือ การเตือนสติให้พวกเขาดำเนินชีวิตตามพระคำพระเจ้า และ การอวยพระพรด้วยคำอธิษฐานเผื่อพวกเขา เพราะว่า แม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้ว พระเจ้าก็ยังคงจะตอบคำอธิษฐานของเราต่อไป

คำคม

“ การมีพระเจ้า เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา ”