สรุป เลวีนิติ 2

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงบัญชาคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องการถวายธัญบูชาแด่พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev02-75550

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 2 นอกจากเรื่องการเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแล้ว พระเจ้ายังสั่งคนอิสราเอลเรื่องการถวายธัญบูชาไว้ดังนี้ด้วย

ถ้าใครจะนำ​ธัญ​บูชา​ มา​เป็น​เครื่อง​บูชา​ถวาย​แด่​พระเจ้า ก็​ให้​นำ​แป้ง​อย่าง​ดี​มา​ถวาย
ให้​เขา​เท​น้ำ​มัน​ลง​บน​แป้ง​และ​วาง​กำยาน​บน​แป้ง​ด้วย
แล้ว​นำ​มา​ให้​บรรดา​บุตร​ของ​อาโรน
ผู้​ถวาย​บูชา​จะ​หยิบ​แป้งนั้น ​กำมือ​หนึ่ง​กับ​กำยาน​ทั้ง​หมด​ออก​มา
และ​ปุโร​หิต​จะ​เผา​เครื่อง​บูชา​ส่วน​นี้​เป็น​ส่วน​อนุ​สรณ์​บน​แท่น
ซึ่งจะ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ด้วย​ไฟ
อันเป็น​กลิ่นที่​พอ​พระทัย​แด่​พระ​เจ้า
ส่วน​ธัญ​บูชา​ที่​เหลือ​นั้น​จะ​เป็น​ของ​อาโรน​และ​ของ​บรรดา​บุตร​ของเขา

หาก​ธัญ​บูชา​ที่นำมาถวาย ​เป็น​ขนม​อบ​ หรือปิ้ง หรือ ทอด ให้​เป็น​ขนม​ไร้​เชื้อ​ทำ​ด้วย​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ​มัน แล้วทำเช่นเดียวกัน

บรรดา​ธัญ​บูชา​ซึ่ง​นำ​มา​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​นั้น ห้าม​มี​เชื้อ​ ห้าม​เผา​เชื้อ​หรือ​น้ำ​ผึ้ง ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ​ยาห์​เวห์
แต่ถ้า​จะ​นำ​มา​เป็น​ผล​รุ่น​แรก​มา​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​ก็​ได้ แต่​ห้าม​เผา​ถวาย​บน​แท่น

ห้าม​ให้​เกลือ​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​กับ​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ขาด​เสีย​จาก​ธัญ​บูชา​ของ​ท่าน
จง​ถวาย​เกลือ​พร้อม​กับ​บรรดา​เครื่อง​บูชา​ของ​ท่าน

หาก​นำ​ธัญ​บูชา​ที่​เป็น​ผล​รุ่น​แรก​มา​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
​จง​ถวาย​รวง​ใหม่ๆ ย่าง​ไฟ​ให้​แห้ง บด​เมล็ด​ให้​ละเอียด​เป็น​ธัญ​บูชา​ที่​เป็น​ผล​รุ่น​แรก
แล้วให้ปุโร​หิตทำเช่นเดียวกันกับธัญบูชาอื่นๆ

1. สิ่งถวายแด่พระเจ้า แม้เป็นเพียงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็สามารถเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าพอพระทัยได้
หากสิ่งนั้นเป็นพืชพันธุ์ที่ดีที่สุดของเขา และปราศจากเชื้อ

การถวายชีวิต เวลา ความสามารถ หรือ ทรัพย์สิน ที่เรามีแด่พระเจ้า
ต้องถวายส่วนที่ดีที่สุดแด่พระองค์ ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเรา เพราะพระองค์สมควรที่จะได้รับเช่นนั้น

และสิ่งที่ถวายต้องบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อบาป ซึ่งอันนี้เราไม่สามารถทำได้ แต่โดยทางพระเยซูคริสต์เราได้รับการลบล้างบาปแล้ว
ดังนั้นการถวายสิ่งใดๆแด่พระเจ้าด้วยสุดใจของเรา ในวันนี้จึงสามารถเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยได้

วันนี้ เราได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดของเราแด่พระเจ้ามากน้อยเพียงใด?

2. จากเรื่องนี้ ทำให้เรา พอคาดเดาเรื่องของ คาอิน อาเบล ได้ว่า
การที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องถวายของคาอินนั้น ย่อมไม่ใช่เพราะตัวเครื่องถวายที่เป็นพืช
แต่น่าจะเป็นเพราะท่าทีของเขาในการถวาย ซึ่งไม่ว่าจะถวายอะไร มากแค่ไหน ถ้าท่าทีไม่ถูกต้อง เครื่องถวายบูชานั้นก็ไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้

หากใครถวาย เพราะเกรงใจคนอื่น เพราะอยากอวดคนอื่น เพราะถุงผ่านมาพอดีไม่ถวายก็อายเขา ฯลฯ
การถวายเช่นนั้น ไม่ได้เป็นการถวายด้วยเต็มใจ ก็ยากนักที่ของถวายนั้นจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้

3. เกลือ​แห่ง​พันธ​สัญญา ที่กล่าวถึงในข้อ 13 นั้น คือ เกลือที่ถวายพร้อมกับเครื่องบูชา ต้องถวายเสมอ
เกลือ หมายถึง ชีวิต เกลือช่วยทำ​ให้​สิ่ง​ที่​ปรุง​นั้น​​อยู่​ได้​นาน ไม่เน่าเสียง่ายๆ

ใน กดว. 18:19 และ 2พศด. 13:5 อธิบาย​ความ​หมาย​เพิ่มเติมว่า เกลือแห่งพันธสัญญานั้น เล็งถึง พันธ​สัญญา​ถาวร หรือ พันธ​สัญญา​นิรันดร์

พระเจ้ากำชับคนอิสราเอลว่า เกลือที่จะถวายนั้นอย่าให้ขาดไป
เพื่อให้พวกเขาระลึกถึงอยู่เสมอว่า พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับพวกเขา

วันนี้ ขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่า พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญานิรันดร์แก่เรา
ยรม. 31:3 ​ ​​​​​พระ​เจ้า​ทรง​ปรากฏ​แก่​เขา​จาก​ที่​ไกล ตรัส​ว่า
“เรา​ได้​รัก​เจ้า​ด้วย​ความ​รัก​นิรันดร์ เพราะ​ฉะนั้น​เรา​จึง​มี​ความ​รัก​มั่นคง​ต่อ​เจ้า​สืบไป”

4. การถวายเครื่องบูชานั้น จะเผาเครื่องบูชาเสียบางส่วน แล้วที่เหลือจะยกให้เป็นของปุโรหิต
ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรจึงสมควร ดูแลเอาใจใส่ คนของพระเจ้าผู้ที่กำลังปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ เพราะการทำเช่นนั้น เป็นการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าวิธีหนึ่งนั่นเอง

คำคม

“ ของถวายเล็กน้อยอย่างเต็มใจ มีค่ายิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้า ”