สรุป เลวีนิติ 3

ภาพรวม

  • เครื่องศานติบูชา เป็นเครื่องบูชาถวายขอบพระคุณพระเจ้า และสร้างสัมพันธ์ท่ามกลางมิตรสหาย

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev03-75754

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 3 นอกจากพระเจ้าจะสั่งคนอิสราเอลเรื่องเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธัญบูชาแล้ว พระองค์ยังสั่งเรื่องเครื่องศานติบูชาดังนี้

ถ้า​ใครจะ​ถวาย​เครื่องบูชา​เป็น​ศานติ​บูชา ให้นำโค​ ​หรือ​ แกะ หรือ แพะ ตัวผู้หรือตัว​เมียก็ได้ ​แต่ต้องปราศจากตำหนิ และให้นำมาจาก​ฝูง
ให้​เขา​เอา​มือ​วาง​บน​หัว​ของ​สัตว์​ตัว​ที่​จะ​ถวาย
แล้วฆ่าสัตว์นั้น​ที่​ประตูพลับพลา
บุตร​ของ​อาโรน​ จะ​เอา​เลือด​ประพรม​ที่​แท่น​และ​รอบ​แท่น​บูชา​
ให้นำเครื่องในและไขมันหุ้มเครื่องใน ออกมาจากสัตว์ แล้วเผาบนแท่นบูชา
นั่นจะ​เป็น​ศานติ​บูชา เป็น​เครื่องบูชา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
เป็น​กลิ่น​ที่​พอ​พระ​ทัย​แด่​พระ​เจ้า

1. ศานติบูชาเป็นเครื่องบูชาแห่ง​มิตร​ภาพ หรือ เครื่อง​บูชา​แห่ง​สวัสดิภาพ ใช้ถวายเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าหรือแก้บนตามที่ได้ปฎิญาณไว้
สัตว์ที่ถวาย เครื่องในและไขมันหุ้มเครื่องใน จะถูกเผาบนแท่นบูชา ส่วนเนื้อจะตกเป็นของปุโรหิต และของผู้ถวายใช้จัดงานเลี้ยงเพื่อมิตรภาพ (ลวต.7:31-34)

เมื่อเราถวายสิ่งใดก็ตามแด่พระเจ้า ความจริงแล้วดูเหมือนพระองค์จะไม่ได้อะไรเลย เพราะพระองคืเป็นเจ้าของทุกสิ่งอยู่แล้ว
แต่คนที่ได้รับประโยชน์และได้รับพระพร ก็คือตัวเราเอง

​2. ใน ลนต. 3:17 กล่าวว่า “…ห้าม​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รับ​ประ​ทาน​ไขมัน​หรือ​เลือด” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ห้ามกินไขมันใดๆเลย แต่ ถ้าดูตามบริบทก็จะเข้าใจ คือ
หมายถึง ไขมันที่ห่อหุ้มเครื่องในของสัตว์ที่ถวายนั้น ให้นำไปเผา ห้ามนำมารับประทาน ให้รับประทานส่วนอื่นๆแทน

ตอนนี้ อาจจะนำมาประยุกต์ว่า ไขมันที่ติดเครื่องในต่างๆ อาจจะไม่ควรรับประทานก็เป็นได้

อย่างไรก็ดี บทเรียนสำคัญจากข้อนี้คือ ขณะเราศึกษาพระคัมภีร์ เมื่ออ่านพบประโยคใดๆ
ก่อนจะสรุปว่า พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆ ควรสังเกตบริบทอย่างรอบคอบก่อนทุกครั้ง

คำคม

“ ยิ่งถวาย ยิ่งได้รับพระพร ”