สรุป เลวีนิติ 5

ภาพรวม

  • พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลเกี่ยวกับเครื่องบูชาลบล้างบาป และเครื่องบูชาชดใช้บาป

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev05-76171

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 5
ก่อนหน้านี้พระเจ้าได้สั่งคนอิสราเอลเรื่องเครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป​ ในบทที่ 4 และได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป​และอื่นๆดังนี้

ถ้า​ใคร​ทำ​บาป เพราะ​ไม่​ยอม​ให้​การเพื่อรักษาความยุติธรรม หรือ เพราะแตะ​ต้อง​สิ่ง​ที่​เป็น​มลทิน หรือ เพราะ​เผลอ​​กล่าว​คำ​สาบาน​ โดย​ไม่​ยั้ง​คิด
ก็​ให้​เขา​สาร​ภาพ​บาป​ที่​เขา​ได้​ทำ
และ​ให้​เขา​นำ​เครื่อง​บูชา​เป็น​ค่า​ปรับ​สำหรับ​บาป​ ​มา​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
จะ​เป็น​ลูก​แกะ​หรือ​แพะ ​ตัวเมียจากฝูงก็ได้
ถ้า​เขา​ไม่​สา​มารถ​ถวาย​ลูก​แกะ​​ได้ ก็​ให้​เขา​นำ​นก​เขา​หรือ​นก​พิราบ​สอง​ตัว​มา​ถวาย​ก็ได้
โดยนก​ตัว​หนึ่ง​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป และ​นก​อีก​ตัว​หนึ่ง​เป็น​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว

แต่​ถ้า​เขา​ยัง​ไม่​สา​มารถ​นำ​นก​เขา​หรือ​นก​พิราบมาได้
ก็​ให้​เขา​นำ​แป้ง​อย่าง​ดี​มา 1 ​กิโล​กรัม​ มา​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป​
แต่ห้าม​เขา​ใส่​น้ำมัน หรือ​วาง​เครื่อง​กำยาน​บน​แป้ง
เพราะ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป ไม่ใช่เครื่องธัญบูชา

พระเจ้าตรัส​เกี่ยวกับเครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป ​ว่า
ถ้าใครที่ทำ​การ​ไม่​ซื่อ​ตรงต่อพระเจ้า ในเรื่อง​บรรดา​สิ่ง​บริ​สุทธิ์​ที่ต้องถวายแด่พระเจ้า
ให้​ผู้​นั้น​นำ​แกะ​ตัว​ผู้​ปราศ​จาก​ตำหนิ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป​
ผู้​นั้น​ต้อง​ชด​ใช้​ความ​ผิด​ที่​เขา​ทำ​ต่อ​สิ่ง​บริ​สุทธิ์ และ​เพิ่ม​อีก 20% ​ของ​ราคา​ของ​สิ่ง​บริ​สุทธิ์​นั้น
นำ​มา​มอบ​ให้​แก่​ปุโร​หิต
และ​ปุโร​หิต​จะ​ลบ​ล้าง​บาป​ของ​เขา​ด้วย​แกะ​ตัว​ผู้ ที่​ถวาย​เป็น​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป
และ​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย

1. ในการลบล้างบาปนั้น แม้สารภาพบาปแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะลบบาปได้
ต้องจ่ายค่า​ปรับ​สำหรับ​บาป จึงจะลบล้างบาปได้
เนื่องจาก ค่าจ้างของบาปคือความตาย
ดังนั้นแม้เราจะสารภาพบาปจนหมดเปลือก
แต่ถ้าปราศจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อจ่ายค่าปรับโทษบาปแทนเรา
เราก็ไม่สามารถได้รับการลบล้างบาปได้

ขอบคุณพระเยซู

2. ในการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้น
ถ้าไม่มีแพะหรือแกะ ก็ให้ใช้นกเขาหรือนกพิราบ
ถ้าไม่มีนกเขาหรือนกพิราบ ก็ให้ใช้แป้ง​อย่าง​ดี

สังเกตว่า ไม่มีอย่างหนึ่งก็ใช้อีกอย่างแทนได้ แต่ไม่มีไม่ได้
ในเมื่อเราไม่สามารถใช้แกะมากมายมหาศาล เพื่อลบล้างบาปอันมากมายนับไม่ถ้วนของเรา
เราสามารถใช้เครื่องถวายอื่นแทนได้ คือเครื่องถวายที่ประเสริฐกว่า แกะทั้งโลกรวมกัน
คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระเมษโปดก ลูกแกะของพระเจ้า
โดยการถวายพระองค์เองของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว มากเพียงพอที่จะลบล้างบาปของเราได้ชั่วนิรันดร์

ขอบคุณพระเยซู

3. บรรดา​สิ่ง​บริสุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า คือ ​บรรดา​สิ่ง​ที่​ พระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอล​ นำ​มา​ถวาย​แด่​พระเจ้า ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ใช้​ดูแล​ปุโรหิต ​ได้​แก่
1) ผลิตผล​แรก​จาก​ไร่นา (ลวต.23:9-14)
2) ของ​ถวาย​ตาม​คำ​สาบาน (ลวต.27:1-25)
3) ลูก​หัว​ปีของ​สัตว์​เลี้ยง (ลวต.27:26)
4) สิ่ง​ที่​ถวาย​ขาด​แด่​พระเจ้า (ลวต.27:28-29)
5) ทศางค์ หรือ สิบ​ลด (ลวต.27:30-33)
ซึ่งความบาปเรื่องการโกงพระเจ้านี้ ต้องใช้เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป
โดย​การ​นำ​เครื่อง​บูชา​ที่​มี​ค่า​เท่า​กับ​สิ่ง​ที่​โกง​ไป​นั้น​มา​ถวาย​
และ​ปรับ​เพิ่ม อีก 20% ของ​ราคา​ของ​สิ่ง​บริ​สุทธิ์​นั้น

ใครโกงพระเจ้า แค่สารภาพไม่เพียงพอ ต้องกลับใจโดยนำสิ่งที่โกงไปมาคืนด้วย
เพื่อชีวิตจะได้ไม่ขาดพระพร

คำคม

“ พระเยซูทรงจ่ายโทษบาปแทนเราแล้ว ใครเชื่อก็จะได้รับ ”