สรุป เลวีนิติ 6

ภาพรวม

  • พระเจ้าได้สั่งคนอิสราเอล และปุโรหิต เกี่ยวกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่อง การชดใช้คืน และการถวายเครื่องบูชา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev06-76410

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 6
ก่อนหน้านี้พระเจ้าสั่งอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบูชาต่างๆ และในบทนี้พระเจ้าได้สั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆดังนี้

กฎเรื่องการชดใช้คืน
ใคร​ทำ​บาป​ ต่อ​เพื่อน​บ้าน​ใน​เรื่อง​ต่างๆเช่น ​การโกงของ​ฝากหรือของ​ประ​กัน, โจร​กรรม, การ​บีบ​บัง​คับ, ​การพบ​สิ่ง​ที่​หาย​ไป​แล้ว​แต่​ไม่​ยอม​รับ, การสาบาน​​เท็จ หรือ​ทำ​ความผิด​ใดๆ ทำนองนี้
หากคนนั้น​สำนึก​ผิด​แล้ว ก็​ให้​ผู้​นั้น​คืน​ของ​ที่​ได้​มาอย่างไม่ถูกต้อง โดย​คืน​ให้​เต็ม​ตาม​จำนวน และ​ให้​เพิ่ม​อีก​20%
แล้วก็ให้​ผู้​นั้น​นำ​แกะ​ตัว​ผู้​ มามอบแก่ปุโรหิต เพื่อถวายเป็น​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า หรือ​นำ​เงิน​ที่​มี​ค่า​เท่า​กับ​แกะ​ตัว​ผู้​ตาม​การ​ประ​เมิน​ราคาก็ได้
ปุโร​หิต​จะ​ลบ​ล้าง​บาป​ของ​เขา​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า
แล้ว​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย​ใน​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​ทำ​ไป

กฎ​เรื่อง​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว
– ​ต้อง​เผาเครื่องบูชา​บน​แท่น​ตลอด​คืน​จน​รุ่ง​เช้า
– ​​ไฟ​บน​แท่น​เผา​เครื่อง​บูชา​ลุก​อยู่​ตลอด​เวลา ห้าม​ให้​ไฟ​ดับ​เป็น​อัน​ขาด โดยปุโร​หิตต้องคอย​ใส่​ฟืน​ทุก​เช้า
– มูล​เถ้า​ของการเผา ให้ออก​ไป​ทิ้งนอก​ค่าย​

​กฎ​ของ​การ​ถวาย​ธัญ​บูชา
– ให้​ปุโร​หิต​คน​หนึ่ง​หยิบ​แป้ง​อย่าง​ดี​กำมือ​หนึ่ง​จาก​ธัญ​บูชากับ​น้ำ​มัน​ที่​วาง​ไว้​และ​เครื่อง​กำยาน​ทั้ง​หมด​ซึ่ง​อยู่​บน​ธัญ​บูชา และ​เผา​ส่วน​นี้​บน​แท่น​เป็น​ส่วน​อนุ​สรณ์
– ส่วน​ที่​เหลือ​ให้​อาโรน​และ​บรรดา​บุตร​ของ​เขา​รับ​ประ​ทาน โดยให้​ทำเป็น​ขนม​ปังไร้​เชื้อ​รับ​ประ​ทาน​ใน​วิสุทธิ​สถาน หรือ​ใน​ลาน​พลับพลา

​เครื่อง​บูชาสำหรับการเจิมปุโรหิต
– ในวันที่จะ​เจิมปุโรหิตนั้น ให้ปุโรหิตนำแป้ง​อย่าง​ดี​ 1 กิโล​กรัม ​เคล้า​กับ​น้ำมัน​จน​เข้า​กัน​ดีแล้ว​ทอด​บน​เหล็ก เป็น​ธัญ​บูชา​แด่พระเจ้า ​ให้​ถวาย​ตอน​เช้า​ครึ่ง​หนึ่ง ตอน​เย็น​ครึ่ง​หนึ่ง
– ธัญ​บูชา​ของ​ปุโร​หิต​ทุก​อย่าง​ให้​เผา​จน​หมด ห้าม​รับ​ประ​ทาน

​กฎ​การ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้างบาป
– ​ให้​ฆ่า​สัตว์​ที่​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป​ใน​ที่​สำหรับ​ฆ่า​สัตว์​
– ให้​ปุโร​หิต​ผู้​ถวาย​เครื่อง​บูชา จะ​รับ​ประ​ทาน​สัตว์​นั้น ​ใน​วิสุทธิ​สถาน หรือใน​ลานพลับพลา
– ผู้​ใด​แตะ​ต้อง​เนื้อ​สัตว์​นั้น​จะ​บริ​สุทธิ์
– แต่​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป​ของปุโรหิตเอง หรือของชุมนุมชนอิสราเอล ซึ่ง​ปุโร​หิต​นำ​เลือด​เข้า​ไป​ใน​วิสุทธิ​สถาน​นั้น(ลนต. 4:6 ,17) เนื้อของเครื่องบูชาเหล่านี้ ห้าม​รับ​ประ​ทาน แต่​ให้​เผา​ไฟ​เสีย

กฎการทำความสะอาด
– เมื่อ​ประ​พรม​และ​มี​เลือด​ติด​เสื้อของปุโรหิต ก็​ให้​ซัก​เสื้อ​ตำแหน่ง​ส่วน​ที่​มี​เลือด​ติด​นั้น​ใน​วิสุทธิ​สถาน
– ​ภาชนะ​ที่ใช้​ต้ม​เนื้อ​นั้น ถ้าเป็นดิน เมื่อใช้เสร็จก็ให้ทุบให้​แตก ถ้าเป็น​ทอง​สัม​ฤทธิ์​ก็​ให้​ขัด​และ​ล้าง​เสีย​ด้วย​น้ำ

– เมื่อทำผิดต่อผู้อื่น การเพียงแค่สำนึกผิดเท่านั้นไม่เพียงพอ ต้องแก้ไขในความผิดพลาด ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายด้วย และเราไม่ได้ทำผิดต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ทำผิดต่อพระเจ้าด้วย

ดังนั้นวันนี้ หากเราทำผิดต่อผู้ใด นอกจากรู้สึกผิดหรือเสียใจแล้ว เราควรรีบเข้ามาหาพระเจ้าสารภาพต่อพระองค์ แล้วเราควรแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นด้วยการทำอะไรบางอย่างต่อคนที่เราทำให้เขาเดือดร้อนด้วย

– หน้าที่ประการหนึ่งของปุโรหิต คือ ต้องคอยเติมฟืนในแท่นเผาบูชาทุกเช้า และคอยดูแลไม่ให้ไฟบนแท่นดับไป
เล็งถึงการพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ประชาชน มาหาพระเจ้าและได้รับการอภัย

พระเยซูทรงกระทำเช่นนั้นแก่เราทั้งหลาย พระองค์พร้อมเสมอที่จะให้เราเข้ามาหาพระองค์ เพื่อสารภาพบาปแล้วรับการอภัยจากพระเจ้า

วันนี้ หากเราผิดพลาดพลั้งบาปไป อย่ารอช้า รีบกลับมาหาพระเจ้า สารภาพบาปต่อพระองค์แล้วรับการอภัย เริ่มต้นชีวิตใหม่เถิด

– เครื่องถวายบูชาสำหรับการเจิมปุโรหิต และสำหรับการลบล้างบาปของปุโรหิตนั้น
ปุโรหิต ไม่มีสิทธิรับประทาน ต้องเผาเสียทั้งหมด

การถวายแด่พระเจ้าอย่างจริงใจนั้น เราเองต้องไม่ทำเพื่อเราจะรับประโยชน์ใดๆ จากการถวายนั้น
แต่พระเจ้าจะนำประโยชน์และพระพรมหาศาลมาสู่เราในภายหลัง

บางคนรับใช้พระเจ้า เพื่อนอกจากจะได้รับใช้แล้ว ยังเพื่อได้รับการชื่นชมจากคนอื่นด้วย จึงทำอย่างเต็มที่
บางคน เมื่อเขานมัสการพระเจ้าบนเวที หรือในคริสตจักร จะดูเหมือนกับว่า เขาช่างรักพระองค์สุดจิตสุดใจ
แต่เมื่อกลับมาที่บ้าน ยามไม่มีใครเห็น เขาแทบจะไม่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเลยด้วยซ้ำไป

วันนี้ ขอให้เราถวายเครื่องบูชาอย่างจริงใจแด่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อสิ่งใดแอบแฝง
แล้วพระเจ้าผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะเป็นผู้ประทานบำเหน็จรางวัลแก่เราเอง

คำคม

“ บางคนชูมือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดใจ เฉพาะยามที่มีคนเห็นเท่านั้น ”