สรุป เลวีนิติ 8

ภาพรวม

  • โมเสสได้ทำการเจิมตั้งอาโรนและบุตรของอาโรน ให้เป็นปุโรหิต ตามที่พระเจ้าทรงบัญชา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev08-76682

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 8 หลังจากที่พระเจ้าทรงสั่งคนอิสราเอลเกี่ยวกับกฎเรื่องเครื่องบูชาและกฏอื่นๆแล้ว จึงทรงสั่งให้โมเสสทำการเจิมตั้งปุโรหิต ซึ่งสอดคล้องกับใน อพย. 29:1-37 โมเสสก็ทำตามดังนี้

– ให้​อาโรน​และ​บรรดา​บุตร​ของ​เขา​ เตรียมสิ่งต่อไปนี้ มาที่ประตูพลับพลา
1. เสื้อ​ตำแหน่ง
2. น้ำ​มัน​เจิม
3. โค​ซึ่ง​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป 1 ตัว
4. แกะ​ผู้ 2 ​ตัว
5. ​ขนม​ปัง​ไร้​เชื้อ​ 1 ตะกร้า

– ​ให้ชุมนุม​ชน​ทั้ง​หมด​ให้​ประ​ชุม​กัน​ที่นั่น
– ให้​อาโรน​และ​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​มา​ชำระ​กาย​ด้วย​น้ำ แล้ว​สวม​เสื้อ​ตำแหน่งให้พวกเขา
– แล้วโมเสส​นำ​น้ำ​มัน​เจิม​ มา​เจิม​พลับ​พลา​และ​ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​นั้น ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์
– แล้วโมเสสก็​เท​น้ำ​มัน​เจิม​บาง​ส่วน​ลง​บน​ศีรษะ​ของ​อาโรน แล้ว​เจิม​เขา เพื่อ​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์

– จากนั้นก็ ให้อาโรน​และ​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​​เอา​มือ​ วาง​บน​หัว​ของ​โค
– แล้วโมเสส​ก็​ฆ่า​โค​ตัว​นั้น​เสีย
– จากนั้นก็เอา​นิ้ว​จุ่ม​เลือด​ไป​เจิม​เชิง​งอน​ทุก​ด้าน​ของ​แท่นบูชา แล้ว​เท​เลือด​ที่​ฐาน​ของ​แท่น
– แล้วโมเสสก็​นำ​ไขมัน​ของเครื่อง​ใน​และไต​สอง​ไต เผา​​บน​แท่น
– แต่​หนัง , เนื้อ ​และ​มูล​ของ​ของ​โค ได้นำไป​เผา​เสีย​ด้วย​ไฟ​ภาย​นอก​ค่าย

– จากนั้นก็ให้ อาโรน​กับ​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​เอา​มือ​ ​วาง​บน​หัว​ของ​แกะ​
– แล้วโมเสส​ก็ฆ่า​แกะ​นั้น
– แล้วเอา​เลือด​ประ​พรม​ที่​ทุก​ด้าน​ของแท่น​บูชา
– แล้ว​เผา​แกะนั้น​ทั้ง​ตัว​ ตามกฎของการถวายเครื่อง​บูชาเผาทั้งตัว(ลนต.1)

– จากนั้น ให้อาโรน​และ​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​เอา​มือ​​วาง​บน​หัว​แกะอีกตัวหนึ่ง
– แล้วโมเสสก็​ฆ่า​แกะ​นั้น
– เอา​เลือด​เจิม​ปลาย​หู​ข้าง​ขวา นิ้ว​หัว​แม่​มือ​ขวา และ​ที่​นิ้ว​หัว​แม่​เท้า​ขวา​ของ​อาโรน และบุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​อาโรน​- แล้วโมเสสก็​เอา​เลือด​ประ​พรม​​ทุก​ด้าน​ของ​แท่น
– แล้วโมเสส​จึง​นำ​ไขมันของ​เครื่อง​ใน, ไต​สอง​ไต,​ ​ขา​ข้าง​ขวาของแกะนั้น และ​​ขนม​ไร้​เชื้อ 1 ก้อน​, ​ขนม​ปัง​เคล้า​น้ำ​มัน​ 1 ก้อน, ขนม​แผ่น​ 1​หนึ่ง ​นำมา​วาง​ใน​มือ​ของ​อาโรน แล​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา แล้วให้พวกเขาโบก​ถวาย​​แด่​พระ​เจ้า
– แล้ว​โมเสส​ก็​นำ​ของ​เหล่า​นั้น ​เผา​เสีย​บน​แท่นบูชา พร้อม​กับ​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว เป็น​เครื่อง​บูชา​เพื่อ​การ​สถาปนา

– แล้วโมเสส​เอา​เนื้อ​อก​โบก​ถวาย​แด่​พระเจ้า เนื้อแกะ​ส่วนนี้เป็น​ของ​โมเสส
– แล้ว​โมเสส​นำ​น้ำ​มัน​เจิม​และ​เลือด​ซึ่ง​อยู่​บน​แท่น ประ​พรม​อาโรนกับบุตรของเขา ​และ​ประพรมเสื้อ​ตำแหน่ง​ของ​พวกเขา

– โม​เสส​สั่ง​อา​โรน​และ​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​ว่า ให้​ต้ม​เนื้อ​ที่​ประตู​พลับพลา และ​รับ​ประ​ทาน​​ที่​นั่น​กับ​ขนม​ปัง​ซึ่ง​อยู่​ใน​ตะกร้าที่นำมา และเนื้อ​และ​ขนม​ปัง​ที่​เหลือ​นั้น ให้​เผาเสีย​ด้วย​ไฟ
– โมเสสให้พวกเขาอยู่ในบริเวณพลับพลา ตลอด​ 7 ​วัน ห้ามออกไปไหน เพราะการ​สถา​ปนา​ ​กิน​เวลา​ 7 วัน

1. ก่อนที่ปุโรหิตจะเป็นตัวแทนของประชาชน ทำพิธีลบล้างบาปของประชาชน
ตัวปุโรหิตเอง ต้องรับการลบล้างบาปก่อน เพราะตัวแทนต้องบริสุทธิ์

เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป จึงไม่มีมนุษย์คนใด สามารถเป็นตัวแทนผู้อื่น เพื่อขอลบล้างมลทินบาปของเขาได้เลย
พิธีลบล้างบาปในพระคัมภีร์เดิม จึงเป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาภายหลัง
เหมือนใน ฮบ. 10:1 ที่กล่าวไว้ว่า “เพราะ​เหตุ​ที่​ธรรม​บัญ​ญัติ​เป็น​เพียง​เงา​ของ​สิ่ง​ประ​เสริฐ​ทั้ง​หลาย​ที่​จะ​มา​ใน​ภาย​หลัง ไม่​ใช่​ตัว​จริง …”
และใน คส. 2:17 ที่กล่าวว่า “สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​เพียง​เงา​ของ​สิ่ง​ที่​มา​ใน​ภาย​หลัง แต่​ตัว​จริง​คือ​พระ​คริสต์”

ตัวจริงคือ พระเยซูคริสต์ผู้ปราศจากบาป พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น สามารถเป็นตัวแทนของเรา เพื่อขอลบล้างบาปของเราได้

2. พระเจ้าสั่งให้อาโรนและบุตรของเขา อยู่บริเวณพลับพลา ถึง 7 วัน เป็นการติวเข้ม ซักซ้อม ให้คุ้นเคยกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในพลับพลา และพิธีกรรมต่างๆ เพราะหลังจากนี้ไป พวกเขาจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าจะใช้ใครทำอะไร พระองค์จะติวเข้ม จัดเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับงานที่พระเจ้าทรงให้เขาทำเสมอ

เหมือนโมเสส ถูกส่งไปซ้อมเลี้ยงแกะแสนดื้อ ในถิ่นทุรกันดารมาแล้วถึง 40 ปี ก่อนจะพร้อมนำคนอิสราเอลผู้แสนดื้อ

วันนี้พระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของเรา เพื่อในอนาคตพระเจ้าจะทรงใช้เราทำบางสิ่งบางอย่าง อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพระพรมากมาย

คำคม

“ พระเจ้ากำลังเตรียมเราวันนี้ เพื่อเป็นพระพรยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า ”