สรุป เลวีนิติ 16

ภาพรวม

  • พระเจ้ากำหนดวันที่ 10 ​เดือน​ที่​ 7 ของทุกปี เป็นวันลบล้างบาป ที่มาหปุโรหิตจะสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าในอภิสุทธิสถานได้ในวันนั้น เพื่อลบล้างบาปของชุมชนอิสราเอล

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev16-79114

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 16 นอกจากพระเจ้าจะสั่งคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการสำหรับผู้ที่มีสิ่งไหลออกจากร่างกายแล้ว พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องวันลบล้างบาป ดังนี้

ห้าม​เข้า​ไป​ใน​อภิสุทธิสถาน ไม่งั้นจะต้อง​ตาย
แต่ปุโรหิตจะเข้าไปได้ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 10 ​เดือน​ที่​ 7 โดยต้องทำดังนี้
– ให้​เอา​วัว​หนุ่ม 1​ตัว​ ถวาย​เป็น​เครื่องบูชา​ไถ่​บาปสำหรับปุโรหิต
– ให้เอาแกะ​ผู้​ 1 ตัว​ ถวายเป็น​เครื่อง​เผา​บูชาสำหรับปุโรหิต
– ​ให้​นำ​แพะ​ผู้​ 2 ​ตัว ​ถวายเป็น​เครื่องบูชา​ไถ่​บาป​แก่ชุมนุม​ชน​อิสราเอล
– ให้นำ​แกะ​ผู้​ 1 ตัว​ ถวายเป็น​เครื่อง​เผา​บูชา​แก่​ชุมนุม​ชน​อิสราเอล
– ให้​ปุโรหิตอาบน้ำแล้ว​สวม​เสื้อ​ประจำตำแหน่ง
– แล้ว​นำ​แพะ​ 2 ตัว​นั้น​ไป​ถวาย​พระ​เจ้า​ที่​ประตู​พลับพลา
– แล้วจับฉลาก ตัวหนึ่งจะตก​เป็นเครื่องบูชาแด่​พระ​เจ้า และ​อีก​ตัวหนึ่ง​จะถูกปล่อยเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร
– ให้ปุโรหิตถวายเครื่องบูชาทั้งของคนและของชุมชนอิสราเอล แด่พระเจ้า
– แล้วใช้เลือด​ประพรม​ที่​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​กรุณา​​และ​ที่​ข้างหน้า​พระ​ที่​นั่ง​กรุณา​

ในวันนั้น เมื่อปุโรหิตเข้าไปในพลับพลา อย่า​ให้​มี​ผู้ใด​อยู่​ใน​พลับพลา จนกว่า​เขา​จะ​ออกมา​
วันนั้นให้เป็นวันสะบาโต ​ชุมชนทั้งหมด​ต้อง​บังคับ​ใจ​ตนเอง​ไม่​กระทำ​การ​งาน​สิ่ง​ใด ทั้งคน​ต่างด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​คนอิสราเอลด้วย
ให้​ทำ​การ​ลบ​มลทิน​บาป​เช่นนี้เพื่อ​คน​อิสราเอล​ปี​ละ​ครั้ง เพราะ​บาป​ทั้งสิ้น​ของ​พวกเขา

1. พระเจ้าทรงกำหนดวันลบล้างบาป ให้แก่คนอิสราเอล ปีละ 1 ครั้ง เป็นวันเดียวที่จะมีคนเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานได้ ในยามที่พระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือพลับพลา คนนั้้นคือ มหาปุโรหิต
(ไม่รวมช่วงเวลาที่เมฆแห่งพระสิริลอยขึ้นเพื่อให้เดินทางต่อ เพราะช่วงเวลาขนย้าย คนเลวีและปุโรหิต เข้าไปได้เพื่อขนย้ายสิ่งของ)

มหาปุโรหิตที่จะเข้าไป ปีละครั้งนั้น ต้องชำระตัวให้สะอาด ต้องถวายเครื่องบูชาชำระบาปทั้งสิ้นของตนและของครอบครัว
เห็นได้ชัดว่า การที่จะเข้าเป้าต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า แบบไม่ตายนั้น ยากเย็นเหลือเกิน

ขอบคุณพระเจ้า โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลาย ม่านที่กั้นในพระวิหารนั้นได้ขาดออกแล้ว บัดนี้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ เสมอทุกที่ ทุกเวลา

พระเจ้าไม่ได้ลดมาตรฐานการเข้าเฝ้าพระองค์ลงเลยแม้แต่น้อย
ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ หมดจดปราศจากตำหนิ
วันนี้ที่เรา เข้าเฝ้าพระเจ้าได้ ไม่ใช่เพราะเราทำความดีใดๆ
แต่โดยทางพระเยซูคริสต์ เราจึงบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ ริ้วรอยมลทินใดๆแล้ว
เราจึงสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้

วันนี้ ให้เราเห็นคุณค่าสิ่งที่เราได้รับมา ด้วยการใช้สิทธิในการเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นี้
เข้าเฝ้าพระองค์บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เถิด

คำคม

“ เราได้สิทธิพิเศษในการเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้ว จงใช้สิทธินั้นเถิด ”