สรุป เลวีนิติ 17

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสอนคนอิสราเอลเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev17-79346

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 17 หลังจากที่พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลเรื่องวันลบล้างบาปแล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เพื่อถวายบูชาดังนี้

คน​​ใด​ผู้​อาศัย​อยู่​ท่าม​กลางคนอิสราเอล
– ฆ่า​โค​ หรือ​ลูก​แกะ หรือ​แพะ​ เพื่อถวายบูชา แต่ไม่​ได้​นำ​มา​ที่​ประตู​พลับพลา​
– ถวาย​เครื่อง​บูชาและ​ไม่​ได้​นำ​เครื่อง​สัตว​บูชา​นั้น​มา​ที่​ประตูพลับพลา
– ​รับ​ประ​ทาน​เลือด
ก็​ให้​ไล่​คน​ผู้​นั้น​ออก​จาก​ชน​ชาติ​อิสราเอล

ส่วนคนใด
– รับ​ประ​ทาน​สัตว์​ที่​ตาย​เอง หรือ​ที่​ถูก​สัตว์​อื่น​กัด​ตาย
ต้อง​ซัก​เสื้อ​ผ้า​และ​อาบ​น้ำ และ​เป็น​มลทิน​อยู่​จน​ถึง​เวลา​เย็น

1. การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ต้องทำด้วยวิธีการของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่กระทำตามใจปรารถนาของตนเอง

ในการรับใช้พระเจ้า เราต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้า ไม่ใช่ทำตามอำเภอใจของตนเอง

2. พระเจ้าสงวนเลือดเอาไว้ สำหรับให้คนอิสราเอลใช้ในการลบล้างบาป
จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่คนอิสราเอล จะนำมาใช้เป็นอาหาร
พระเจ้าประทานเนื้อมากมายให้รับประทานอยู่แล้ว

แยกออกเพื่อพระเจ้า คือ สิ่งนั้นใช้เพื่อพระเจ้าเท่านั้น ไม่สมควรใช้เพื่อการอื่นๆ
ชีวิตของเราถูกแยกออกมา เพื่อจะใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น
เราสมควรใช้ทุกการกระทำและคำพูดของเราถวายพระเกียรติแด่พระองค์

3. คำว่า “ถวายปีศาจแพะ” ซึ่งหมายถึง การถวายเครื่องบูชาแก่วิญญาณชั่วในทะเลทราย ตามธรรมเนียมของคนต่างชาติในสมัยนั้น
ปรากฏคำนี้อีกครั้ง ใน 2พศด. 11:15 “และ​เย​โร​โบ​อัม​ทรง​แต่ง​ตั้ง​ปุ​โร​หิต​ของ​พระ​องค์​ขึ้น​สำ​หรับ​ปูช​นีย​สถาน​สูง​ทั้ง​หลาย สำ​หรับ​ปีศาจ​แพะ และ​สำ​หรับ​รูป​ลูก​วัว​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ขึ้น”

เราไม่ควรทำตามอย่างคนในโลกนี้ หากสิ่งนั้นขัดกับพระคำของพระเจ้า

คำคม

“ รับใช้พระเจ้า ต้องทำตามวิธีของพระเจ้า ”