สรุป เลวีนิติ 18

ภาพรวม

  • พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลเกี่ยวกับกฎเรื่องการมีเพศสัมพันธ์

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev18-79498

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 18 หลังจากที่พระเจ้าทรงสั่งคนอิสราเอลเรื่องการฆ่าสัตว์เพื่อถวายบูชาแล้ว พระองค์ทรงตรัสสั่งเกี่ยวกับกฏเรื่องเพศสัมพันธ์ไว้ดังนี้

ห้ามคนอิสราเอล​ทำ​เหมือน​ที่​ทำ​กัน​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์ หรือที่​ทำ​กัน​ใน​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน
แต่ให้พวกเขาทำตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้า ดังต่อไปนี้
ห้ามมีเพศสัมพันธ์กับคนต่อไปนี้
1. ญาติ​สนิท​ของ​ตน​
2. แม่ของตน
3. ภรรยาของพ่อ
4. ​พี่สาว​หรือ​น้อง​สาว​ของ​ตน
5. ​หลานของตน
6. ลูกพี่ลูกน้องของตน
7. ​อา​ หรือ​ ​ป้า หรือ น้า ของตน
8. ป้า​สะใภ้​หรือ​อา​สะใภ้​ ของ​ตน
9. ลูก​สะใภ้​ ของ​ตน
10. พี่สะใภ้ หรือ น้องสะใภ้ของตน
11. ลูกสาวหรือหลานสาว ของ​สตรี​คน​ใด​ที่​ตนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย
12. พี่สาว​หรือ​น้อง​สาว​ของ​ภรรยา​ ใน​ขณะ​ที่​ภรรยา​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่
13. ​สตรี​คน​ใด​ที่กำ​ลัง​มี​ประจำ​เดือน
14. ภรรยา​ของ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน

นอกจากนี้ห้ามทำตามคนต่างชาติในเรื่องต่อไปนี้
1. ห้าม​ถวาย​ลูก​หลาน​ ​ให้​พระ​โมเลค​โดย​ให้​ลุย​ไฟ
2. ห้าม​ผู้​ชายมีเพศสัมพันธ์​กับ​ผู้​ชาย​ด้วย​กัน
3. ห้าม​สม​สู่​กับ​สัตว์

คนต่างชาติทำสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านี้ พวกเขาจึงต้องถูกขจัดออกไปจากแผ่นดิน
ดังนั้น คนอิสราเอลไม่ควรทำตามอย่างพวกเขา เพื่อจะไม่ต้องถูกขจัดออกไปจากแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทานให้นั้น

1. พระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์ แยกออกจากคนต่างชาติ
พระองค์ประสงค์ให้พฤติกรรมของพวกเขาแตกต่างจากคนต่างชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประพฤติอันน่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า

วันนี้เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเราไม่สมควรดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้อีกต่อไปแต่ควรดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

2. เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสวยงามงดงามเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์
แต่มารซาตานพยายามหลอกลวงผู้คนบิดเบือนความงดงามเหล่านั้น
โดยล่อลวงให้มนุษย์ใช้เพศสัมพันธ์อย่างน่ารังเกียจอย่างวิปลาส
ผิดแผกไปจากที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่เดิม

เราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระเจ้าสมควรที่จะใช้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อให้เรื่องเพศสัมพันธ์ของเรานั้น
เป็นพระพรต่อตัวเราและคนในครอบครัว

3. ในพระคัมภีร์ตอนนี้ชี้ให้เห็นว่าเรื่อง ​เผาบูชายันต์​ลูก​หลาน ​ให้​แก่รูปเคารพ , การมีเพศสัมพันธ์​กับ​เพศเดียวกัน และการ​สม​สู่​กับ​สัตว์ นั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้น

เราควรหลีกหนีให้ห่างไกลจากการกระทำเหล่านี้ และควรเตือนสติคนที่เรารักหากพวกเขากำลังเดินไปในหนทางเหล่านี้

คำคม

“ เรื่องเพศเป็นเรื่องที่งดงามและเป็นพระพร เมื่อเราใช้มันอย่างถูกต้อง ”