สรุป เลวีนิติ 22

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสั่งปุโรหิตทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของที่ประชาชนนำมาถวายแด่พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/lev22-80222

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เลวีนิติ บทที่ 22 นอกจากพระเจ้าจะสั่งเรื่องความบริสุทธิ์ของปุโรหิตแล้ว พระเจ้ายังบอกให้โมเสสสั่งอาโรนและบุตรหลานของเขา ในเรื่องการใช้ของถวายที่บริสุทธิ์ดังนี้

– ถ้าคนในตระกูลของปุโรหิตคนใด ​เข้า​ใกล้​ของ​ถวายบริสุทธิ์​ ขณะ​ที่​เขา​มี​มลทิน​ คนนั้นจะตาย
​- ห้ามคนในตระกูลของปุโรหิต ที่​เป็น​โรค​เรื้อน​หรือ​มี​สิ่ง​ไหล​ออก​ มา​รับ​ประ​ทาน​ของ​ถวาย​ที่​บริ​สุทธิ์ จน​กว่า​เขา​จะ​สะอาด
– คนในตระกูลของปุโรหิตที่แตะต้องสิ่งมลทิน ต้อง​เป็น​มลทิน​ไป​จน​ถึง​เวลา​เย็น และ​จะ​รับ​ประ​ทาน​ของ​ถวาย​บริ​สุทธิ์​ไม่​ได้ นอก​จาก​เขา​จะ​อาบ​น้ำ​ชำระ​ตัว​เสีย​ก่อน
– ห้าม​คน​ภาย​นอกตระกูลของปุโรหิต ​รับ​ประ​ทาน​ของ​ถวาย​ที่​บริ​สุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น​ผู้​มา​อาศัยหรือ​ลูก​จ้าง​ ของครอบครัวก็ตาม แต่​ถ้าเป็น​ทาสที่ซื้อ​มา​ด้วย​เงิน หรือเป็น​ผู้​เกิด​ใน​ครัว​เรือน​ของ​ปุโร​หิต​ สามารถรับ​ประ​ทาน​อาหาร​นั้น​ได้
– บุตร​สาว​ของ​ปุโร​หิตที่แต่ง​งาน​ไปแล้ว จะ​รับ​ประ​ทาน​เครื่อง​ถวาย​ที่​บริ​สุทธิ์​นั้น​ไม่​ได้
ยกเว้นเธอจะเป็น​แม่​ม่าย​ ​และ​ไม่​มี​บุตร และ​กลับ​มา​อยู่​บ้าน​บิดา​
– ถ้า​คน​ใด​รับ​ประ​ทาน​ของ​ถวาย​บริ​สุทธิ์​โดย​ไม่​เจต​นา เขา​จะ​ต้อง​เพิ่ม​ค่า​ของ​นั้น​ 1 ​ใน​ 5 และ​มอบ​ของ​ถวาย​บริ​สุทธิ์​นั้น​แก่​ปุโร​หิต
– ห้าม​ปุโร​หิต​ทำให้​ของ​ถวาย​ที่​บริ​สุทธิ์​ เป็น​มลทิน

– เมื่อ​คน​ใด​ถวาย​เครื่อง​บูชา แด่พระเจ้า ​สัตว์ที่ถวายต้อง​ปราศ​จาก​ตำหนิ
มิฉะนั้น​เครื่อง​บูชาที่ถวาย​จะ​ไม่​เป็น​ที่​โปรด​ปรานแด่พระเจ้า

– ​เมื่อจะนำลูกแรกเกิดของ ​โค หรือ​แกะ หรือ​แพะ​ มาถวาย ให้มัน​อยู่​กับ​แม่ 7 วัน ก่อน
แล้วค่อยนำมาถวายในวันที่ 8
– ห้าม​ฆ่า​มัน​พร้อม​กับ​ลูก​ของ​มัน​ใน​วัน​เดียว​กัน
– ห้าม​ทำ​ให้​พระนาม​บริ​สุทธิ์​ของพระเจ้า​เป็น​ที่​เหยียด​หยาม โดยไม่ยอมรักษา​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า​และ​ไม่ยอมทำ​ตาม

1. ของที่คนอิสราเอลนำมาถวายพระเจ้าถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ ปุโรหิตต้องปฏิบัติต่อของเหล่านั้นอย่างระมัดระวัง

ของธรรมดาๆ เมื่อเราถวายแด่พระเจ้าแล้ว สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
เมื่อเราถวายชีวิตของเรา เวลาของเรา ความสามารถของเรา แด่พระเจ้า ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยสักเพียงใด
ถ้าเราถวายด้วยจริงใจ สิ่งเหล่านั้นมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า

2. ดูเหมือนกฏเกณฑ์เรื่องการถวายลูกสัตว์แรกเกิดและการฆ่าแม่พร้อมลูกของมันนั้น
เป็นกฏแห่งความรักและเมตตา
จำเป็นที่จะต้องมีการถวายเครื่องบูชา
ขณะเดียวกันก็มีพระเมตตาอยู่กฏเหล่านั้น

3. คนอิสราเอลทำ​ให้​พระนาม​บริ​สุทธิ์​ของพระเจ้า​เป็น​ที่​เหยียด​หยาม เมื่อพวกเขาไม่ยอมรักษา​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า​และ​ไม่ยอมทำ​ตามคำสั่งของพระองค์
ในทางตรงกันข้าม พวกเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อพวกเขารักษากฏเกณฑ์ของพระเจ้าและเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

วันนี้ ชีวิตของเราทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ยกย่อง หรือ ถูกเหยียดหยาม

คำคม

“ เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ”