สรุป โยชูวา 15

ภาพรวม

  • คนยูดาห์จับฉลากได้มรดกเป็นดินแดนทางตอนใต้ของแผ่นดินคานาอัน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/joshua15-97394

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยชูวา บทที่ 15 เมื่อโยชูวาให้คนอิสราเอลจับฉลากแบ่งดินแดนกันแล้ว

เผ่ายูดาห์จับฉลากได้ดินแดนทางตอนใต้ของแผ่นดินคานาอัน

พรมแดนด้านใต้ ติดเอโดม
พรมแดนด้านตะวันออก จากทะเลตายขึ้นไปถึงปากแม่น้ำจอร์แดน
พรมแดนด้านเหนือ จากปากแม่น้ำจอร์แดน มาสิ้นสุดลงที่ทะเล
พรมแดนด้านตะวันตก คือทะเลใหญ่ตามฝั่งทะเล

ส่วนคาเลบ ได้บุกยึดคีริยาทอารบา(เมืองเฮโบรน)
แล้วก็ขึ้นไปต่อสู้คีริยาทเสเฟอร์(เมืองเดบีร์)
และคาเลบกล่าวว่า
ถ้าใครยึดเมืองนี้ได้ จะยกอัคสาห์บุตรสาวของเขาให้เป็นภรรยา
และโอทนีเอล ก็ตีเมืองนั้นได้ จึงได้อัคสาห์มาเป็นภรรยา
ต่อมานางจึงชวนสามีให้ขอแผ่นดินทางใต้จากคาเลบ
คาเลบก็ยกดินแดน รวมทั้ง น้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นาง

มรดกของเผ่าคนยูดาห์
– ทางทิศใต้สุด ทางพรมแดนเอโดม มี 29 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– ในที่ลุ่มมี 14 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– กลุ่มเมืองเศนัน 16 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– กลุ่มเมืองลิบนาห์ 9 เมือง กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– เมืองเอโครน อัชโดด กาซา กับเมืองต่างๆ และหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– ในแดนเทือกเขา 11 เมือง กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– กลุ่มเมืองอาหรับ 9 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– กลุ่มเมืองมาโอน 10 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– กลุ่มเมืองฮัลฮูล 6 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– เมืองคีริยาทบาอัล (คือเมืองคีริยาทเยอาริม) และรับบาห์ กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ
– เมืองที่ในถิ่นทุรกันดาร 6 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ

แต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้น
คนยูดาห์ไม่สามารถขับไล่ไปได้
คนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับคนยูดาห์เรื่อยมา

1. การจับฉลากแบ่งดินแดน เผ่ายูดาห์ได้ดินแดนทางใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเยรูซาเล็ม
ต่อมาเป็นที่ตั้งของพระวิหารของพระเจ้า ณ ที่นั่น

การจับฉลาก ผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามการสุ่มเสมอไป แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไป

วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่บังเอิญ แต่อยู่ในแผนการของพระเจ้า

2. เมืองที่เผ่ายูดาห์ได้เป็นมรดก มีมากกว่า 105 เมือง
ใน กดว. 26:22 บอกว่า ชาย​เผ่ายูดาห์ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ​มี​จำนวน 76,500 คน
ดังนั้นถ้ารวมผู้หญิงและเด็ก น่าจะประมาณ 200,000 คน
ซึ่งจำนวนเมืองที่เผ่ายูดาห์ได้รับ น่าจะเพียงพอสำหรับพวกเขาทั้งหมด

การอวยพรของพระเจ้า จะมากเพียงพอสำหรับเราเสมอ

3. คนยูดาห์ขับไล่ชาวเยบุสไปไม่ได้ ไม่ใช่เพราะสู้ไม่ได้
ใน วนฉ. 1:8 กล่าวว่า คน​ยู​ดาห์​ได้​โจม​ตี​เมือง​เย​รู​ซา​เล็ม​(ชาวเยบุส)และ​ยึด​เมือง​ได้ จึง​ฆ่า​ฟัน​ชาว​เมือง​เสีย​ด้วย​คม​ดาบ และ​เอา​ไฟ​เผา​เมือง​เสีย
แต่คนอิสราเอล ไม่ได้ขับไล่พวกเยบุสออกไปทั้งหมด วนฉ. 1:21
ในช่วงเวลาต่อมา ชาวเยบุสจึงกลับเข้ามาครอบครองเยรูซาเล็มอีกครั้ง (2ซมอ. 5:6)

การเก็บบาปแห่งการไม่เชื่อฟังเอาไว้ ในที่สุดจะลุกลามสร้างปัญหาใหญ่มาสู่ชีวิต

คำคม

“ เฉพาะสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเท่านั้น จึงเกิดขึ้นได้ ”