สรุป โยชูวา 18

ภาพรวม

  • โยชูวาส่งคนไปสำรวจดินแดน แล้วแบ่งเป็น 7 ส่วน แล้วมอบให้แก่ 7 เผ่า ที่ยังไม่ได้รับดินแดนเป็นมรดก เผ่าเบนยามินได้ดินแดนที่ติดกับเผ่ายูดาห์

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/joshua18-98071

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยชูวา บทที่ 18 นอกจากจะมีการแบ่งดินแดนให้คนเผ่ายูดาห์ , เผ่าเอฟราอิม และเผ่ามนัสเสห์แล้ว ก็ได้มีการแบ่งดินแดนสำหรับเผ่าอื่นที่เหลืออีก 7 เผ่าด้วย

ที่​ชิโลห์ ได้มีการ​ประ​ชุม​กัน และ​ตั้ง​เต็นท์​นัด​พบ​ขึ้น​ที่​นั่น
แล้วโย​ชู​วา​จึง​บอกให้คน​อิส​รา​เอล​ 7 เผ่า ที่ยังไม่ได้รับการแบ่งดินแดน
​เลือก​คน​มาเผ่า​ละ​ 3 ​คน แล้ว​ใช้​พวก​เขาไปสำรวจดินแดนที่เหลือ เพื่อ​เขียน​แนว​เขต​ที่​ดิน​ แล้ว แบ่งเป็น 7 ​ส่วน
แล้วพวกเขาก็นำเขตที่ดินนั้น มาให้โยชูวาจะ​จับ​ฉลาก​ให้​พวกเขา ที่ชิโลห์

ผลการจับ​​ฉลาก​นั้น เผ่า​เบน​ยา​มิน ได้ดินแดนดังนี้
ทาง​ด้าน​เหนือ​ ​ติดเผ่าเอฟราอิม
ทางด้านใต้ ติดเผ่ายูดาห์
ทางด้านตะวันตก ติดเผ่าดาน
ทางด้านตะวันออก ติดแม่น้ำจอร์แดน

เมือง​ต่างๆ ของ​เผ่า​​เบน​ยา​มิน​ ได้แก่
เย​รี​โค เบธ​ฮก​ลาห์ เอ​เมค​เค​ซีส
เบธ​อรา​บาห์ เศ​มา​รา​อิม เบธ​เอล
อัฟ​วิม ปา​ราห์ โอฟ​ราห์
เค​ฟา​รัม​โม​นี โอฟนี เก​บา
กิเบ​โอน รา​มาห์ เบ​เอ​โรท
มิส​ปาห์ เค​ฟี​ราห์ โม​ซาห์
เร​เคม อิร​เป​เอล ทา​ระ​ลาห์
เศ​ลา หะ​เอ​เลฟ เย​บุส (คือ​เย​รู​ซา​เล็ม)
กิเบ​อาห์​และ​คีริ​ยาท

1. คนอิสราเอลเข้มแข็งกว่าชาวแผ่นดินคานาอัน แต่การยึดครองยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะได้รับมอบจากพระเจ้า ผ่านการจัดสรรของโยชูวา

สิ่งที่เราจะได้รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลัง ความสามารถของเรา
แต่ขึ้นกับการทรงนำของพระเจ้า
แล้วจากนั้นเราก็ใช้กำลังความสามารถของเราที่พระเจ้าประทานแก่เรานั้น
เพื่อรับเอาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้น

รับการทรงนำจากพระเจ้า แล้วค่อยให้ความสามารถ ทำตามการทรงนำนั้น
อย่าสลับลำดับกัน

2. ครั้งนี้โยชูวาส่งคนไปสำรวจดินแดน เผ่าละ 3 คน
น่าจะเป็นเพราะเกรงจะเกิดปัญหาเดียวกับคราวที่โมเสสส่งไป เผ่าละ 2 คน
แล้วพวกที่กลับมารายงานกลับทำให้ประชาชนใจเสีย

คราวนี้เมื่อผู้สำรวจกลับมา ได้แจ้งแต่ข้อมูลเท่านั้น
ไม่ได้แสดงความคิดเห็น
แล้วคนอิสราเอลก็เข้ายึดครองดินแดนตามที่สำรวจมานั้น ตามส่วนแบ่งของเผ่าของตน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสำคัญ ในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
แต่การรับสิ่งที่มากกว่าข้อมูล ที่ทำลายความเชื่อนั้น เป็นอันตรายต่อการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

เมื่อเรารับฟังข่าวสาร ควรรับแต่ข้อมูล อย่ารับเอาความเชื่อที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าเข้ามาด้วย

3. เยบุส หรือ เยรูซาเล็มนั้น บางส่วนเป็นของเผ่าเบนยามิน และ บางส่วนเป็นของเผ่ายูดาห์
ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ ที่ตอนอิสราเอลส่วนใหญ่กบฏแยกตัวออกจากยูดาห์นั้น (1พกษ.12)
ยังเหลือเบนยามิน อยู่ฝ่ายยูดาห์ต่อไป

การจับฉลากนี้ อยู่ในแผนการของพระเจ้า

วันนี้มีเรื่องมากมายที่เกิดขึ้น ซึ่งเรายังไม่เข้าใจว่ามันเป็นแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับเรา
แต่ก็ยังไม่จำเป็นต้องเข้าใจก่อนก็ได้
ขอเพียงเชื่อใจว่า ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเลิศสำหรับเรา

คำคม

“ ความสามารถของเราจะเกิดผลเป็นพระพร ก็ต่อเมื่อเราได้รับการทรงนำจากพระเจ้า ”