สรุป โยชูวา 20

ภาพรวม

  • พระเจ้าให้คนอิสราเอลกำหนดเมือง 6 เมือง เป็นเมืองลี้ภัยเพื่อให้คนที่ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาสามารถหนีไปหลบที่นั่นได้

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/joshua20-98574

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยชูวา บทที่ 20 หลังจากที่โยชูวาแบ่งดินแดนเป็นมรดกแก่เผ่าต่างๆของอิสราเอลแล้ว

แล้ว​พระเจ้า​ตรัส​กับ​โย​ชู​วา​ ว่า
ให้สั่งคน​อิส​รา​เอล ให้​กำหนด​เมือง​ลี้​ภัย​ไว้
เพื่อ​ให้​ผู้​ฆ่า​คน โดย​ไม่​เจต​นา​ จะ​ได้​หนี​ไป​อยู่​ที่​นั่น
​ให้​พ้น​จาก​ผู้​แก้​แค้น​

เมื่อหนีมาให้​ผู้​นั้น ยืน​อยู่​ที่​ทาง​เข้า​ประ​ตู​เมือง​ และ​อธิ​บาย​เรื่องราว​ให้​พวก​ผู้ใหญ่​ใน​เมือง​นั้น​ทราบ
แล้ว​พวก​เขา​จะ​นำ​ผู้​นั้น​เข้า​ไป​ใน​เมือง
กำหนด​ที่​ให้​อยู่ในเมืองนั้น
และ​ถ้า​ผู้​แก้​แค้น​ไล่​ตาม​มา พวกผู้ใหญ่​ก็จะ​ไม่​มอบ​ผู้​ฆ่า​คน​นั้น​ให้เขา

ให้​ผู้​นั้น​​อยู่​ใน​เมือง​นั้น​จน​กว่า จะ​รับ​การ​พิพาก​ษา
และเมื่อ​มหา​ปุโร​หิต​ใน​เวลา​นั้น​สิ้น​ชีวิต
แล้วผู้นั้น​จึง​จะ​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ของ​ตน​ที่จาก​มา​นั้น​ได้

ดัง​นั้น​คนอิสราเอล​จึง​กำหนด​เมืองลี้ภัยไว้ดังนี้
– เมือง​เค​เดช​ ใน​กา​ลิลี ​ใน​ นัฟ​ทาลี
– ​เมืองเช​เคม​ ใน เอฟ​รา​อิม
– เมืองคีริ​ยาท​อารบา (คือ​เฮ​โบรน) ใน ​ยู​ดาห์
– ​เมือง​เบ​เซอร์​ ใน​ ​รูเบน
– เมือง​รา​โมท​ ​กิ​เล​อาด ใน ​กาด
– ​เมือง​โก​ลาน​ ใน ​มนัส​เสห์

1. เมื่อคนอิสราเอลฆ่าคนตายแบบไม่เจตนา สามารถหนีจากญาติๆของผู้ตายที่จะตามมาฆ่า มาหลบในเมืองลี้ภัยได้ จนกว่าจะได้รับการพิพากษา และจะอยู่ที่นั่นจนกว่ามหาปุโรหิตจะเสียชีวิต ก็จะสามารถพ้นโทษเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์

มีภาพในฝ่ายวิญญาณซึ่งคล้ายๆกับเรื่องนี้ คือ
คนที่เชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม เมื่อจากโลกนี้ไป ก็ไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษม(ที่คนยิวเรียกว่า อ้อมอกของอับราฮัม) เพื่อรอการพิพากษา
แต่เมื่อพระเยซู มหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่เสด็จมา แล้วสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อพวกเขา
พวกเขาจึงพ้นโทษ เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์

เหมือนกับเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซู พระองค์จึงเป็นมหาปุโรหิตของเรา
เราพ้นโทษเป็นไทแล้ว เพราะมหาปุโรหิตของเราสิ้นพระชนม์เพื่อเราแล้ว

2. ในการกำหนดเมืองลี้ภัยนั้น พระเจ้าให้กำหนดให้กระจายให้ทั่ว ทั้งเหนือ ใต้ ทั้งฟากตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน
เพื่อให้คนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนา หนีมาได้ทัน ก่อนที่จะถูกฆ่า
ไม่งั้นอาจถูกฆ่าก่อนมีการพิพากษาคดี

กฏหมายของพระเจ้านั้นยุติธรรมและดีรอบคอบ
เมื่อเราใช้พระคำของพระเจ้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
เราจะเดินไปในทางที่ถูกต้อง อย่างดีเลิศ

คำคม

“ กฏเกณฑ์ของพระเจ้านั้น ดีรอบคอบ ผู้ที่ดำเนินตามย่อมปลอดภัยและเจริญขึ้น ”