สรุป กาลาเทีย 3

ภาพรวม

  • กาลาเทีย บทที่ 3 เราเชื่อวางใจในพระเยซู เป็นลูกหลานของอับราฮัม โดยความเชื่อ และจะได้รับพระพรอย่างเดียวกับอับราฮัม คือ ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กาลาเทีย บทที่ 3

เปาโลพูดกับคริสตจักรในแคว้นกาลาเทีย ว่า

ชาว​กา​ลา​เทีย​คน​เขลา ทั้งๆ ที่​พวกเขาเข้าใจเรื่อง​การ​ถูก​ตรึง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ ​แล้ว
และ​ได้​รับ​พระ​วิญ​ญาณแล้ว ​โดย​ความ​เชื่อ​ตาม​ที่​ได้​ฟัง
และได้​รับ​ประ​สบ​การณ์​ และ​มีทรง​สำ​แดง​ฤทธา​นุภาพมากมาย

ทำไมพวกเขาจึง​เริ่ม​ต้น​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ
แต่​จะ​จบ​ลง​ด้วย​เนื้อ​หนังเล่า?

อับ​รา​ฮัมเชื่อ​พระ​เจ้า
และ​พระ​องค์​ทรง​ถือ​ว่า​ ท่าน​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​ อย่างไร
คน​แห่ง​ความ​เชื่อ​ ก็เป็น​บุตร​ของ​อับ​รา​ฮัม​ อย่างนั้น
ดังนั้น คน​ที่​เชื่อ​จึง​ได้​รับ​พร​ร่วม​กับ​อับ​รา​ฮัม​ผู้​ซึ่ง​เชื่อ

คนที่​พึ่ง​การ​ประ​พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ ก็​ถูก​สาป​แช่ง
เพราะ​ ทุก​คน​ที่​ไม่​ได้​ประพฤติ​ตาม​ ข้อ​ความ​ทุก​ข้อ​ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ ก็​ถูก​สาป​แช่ง

จึงไม่มี​ใคร​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม ​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า​
ด้วย​ธรรม​บัญ​ญัติ​ได้​เลย

คน​ชอบ​ธรรม​ด้วยความเชื่อ จะ​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​ความ​เชื่อ
ผู้​ที่​ประพฤติ​ตาม ธรรม​บัญ​ญัติ ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น

พระ​คริสต์​ทรง​ไถ่​เรา ​ให้​พ้น​การ​สาป​แช่ง​แห่ง​ธรรม​บัญ​ญัติ
โดย​การ​ทรง​ถูก​สาป​แช่ง​เพื่อ​เรา
เพื่อ​พร​ของ​อับ​รา​ฮัม​จะ​ได้​มา​ถึง​เรา ผู้อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
และเป็นผู้ได้​รับ​พระ​วิญ​ญาณ​ตาม​พระ​สัญ​ญา ​โดย​ความ​เชื่อ

​พระ​สัญ​ญา​ที่​ได้​ประ​ทาน​ไว้​แก่​อับ​รา​ฮัม ​และ​พงศ์​พันธุ์​ของ​ท่าน​
พงศ์พันธุ์นั้น ​คือ พระ​คริสต์

​ถ้า​ได้​รับ​มร​ดก ​โดยการทำตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ
นั่นก็​แสดงว่า เราได้รับไม่​ใช่​โดย​พระ​สัญ​ญา​

แต่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​มรดก​นั้น ​ให้​แก่​อับ​รา​ฮัม​ โดย​พระ​สัญ​ญา
ธรรม​บัญ​ญัติ​มีไว้ เพื่อให้​การ​ละเมิด ปรากฏ
จน​กว่าพระคริสต์เสด็จมา
แล้ว​ธรรม​บัญ​ญัติ ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

​ธรรม​บัญ​ญัติ ไม่ได้​ขัด​แย้ง​กับ​ พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า
​ธรรม​บัญ​ญัติ​ที่​ถูก​ตั้ง​ไว้​ มนุษย์ทำไม่ได้
มนุษย์จึงไม่​สา​มารถ​ได้​ชีวิต และได้ความ​ชอบ​ธรรมจากธรรมบัญญัติ
บาป ได้ปรากฏตัว เมื่อธรรมบัญญัติปรากฏ ​
แล้วบาปได้จอง​จำ​มนุษย์ทุก​คน​ไว้
เพื่อ​พระ​สัญ​ญา​แห่ง​ความ​เชื่อ​ จะสำเร็จ ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

จึงเปรียบเสมือนว่า
เรา​ถูก​ธรรม​บัญ​ญัติ​จอง​จำ​ไว้ ​จน​ความ​เชื่อ​จะ​ปรา​กฏ

ธรรม​บัญ​ญัติ​จึง​เป็น​ผู้​ควบ​คุม​ของ​เรา จน​พระ​คริสต์​เสด็จ​มา
เพื่อ​เรา​จะ​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​ และ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า
โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

เมื่อเรา​เป็น​ของ​พระ​คริสต์​แล้ว
เราก็​เป็น​พงศ์​พันธุ์​ของ​อับ​รา​ฮัม
คือ​ เป็น​ทา​ยาท​ตาม​พระ​สัญญา

1. ​พระเจ้าทรง​ถือ​ว่า​ อับราฮัม​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​ โดยความเชื่อ อย่างไร
พระเจ้าก็ทรงถือว่า เราเป็น​บุตร​ของ​อับ​รา​ฮัม​ โดยความเชื่อ อย่างนั้น

โดยความเชื่อ อับราฮัม ผู้ไม่ชอบธรรม ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม
โดยความเชื่อ เราผู้ไม่ใช่เชื้อสายของอับราฮัม จึงถูกนับว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัม

เราจึงได้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่อับราฮัม คือ ความชอบธรรม โดยความเชื่อ

2. การพยายามทำตามธรรมบัญญัติ เป็นคำแช่งสาป เพราะไม่มีวันทำได้
แล้วใครก็ตามที่พยายามทำแล้วทำไม่ได้ จะถูกสาป

แต่โดยพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงรับคำแช่งสาปแทนเรา โดยการถูกตรึงบนไม้กางเขนแทนเรา
อย่าให้เราเข้าไปสู่คำแช่งสาปอีก ด้วยการพยายามทำตามธรรมบัญญัติ
แต่ให้เราดำเนินชีวิตแบบใหม่ ด้วยการดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์
แล้วเมื่อเราดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตของเราก็จะทำสอดคล้องกับธรรมบัญญัติเอง โดยอัตโนมัติ

3. การประยุกต์ใช้ กาลาเทีย 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Qir5yA

คำคม

“ พระสัญญาของพระเจ้า จะเกิดขึ้นเป็นจริงในเรา เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ”