สรุป กาลาเทีย 5

ภาพรวม

  • กาลาเทีย บทที่ 5 ผู้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์ จะเป็นไท ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็น การไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กาลาเทีย บทที่ 5

เปาโล พูดกับคริสตจักรในแคว้นกาลาเทีย ว่า

พระเยซูทรงไถ่พวกเขา ให้มีเสรี​ภาพ
ดังนั้น จง​ตั้ง​มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม​แอก​เป็น​ทาส​อีก​เลย

หากพวกเขาพยายามทำตัวให้ชอบธรรม โดยการทำตามธรรมบัญญัติ
พระเยซูคริสต์​จะ​ไม่​ทรง​เป็น​ประ​โยชน์​อะไร​ให้​แก่​พวกเขาเลย
พวกเขาจะ​ถูก​ผูก​มัด ​ด้วยธรรม​บัญ​ญัติ​
และถูก​ตัด​ขาด​จาก​พระ​คริสต์
และ​หล่น​จาก​พระ​คุณ​ไป​เสีย​แล้ว

โดย​พระ​วิญ​ญาณ​และ​ความ​เชื่อ
​เรา​จึงหวัง​ว่า​จะ​ได้​รับความ​ชอบ​ธรรม ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​
ความ​เชื่อ​ จะ​แสดง​ออก​เป็น​การ​กระ​ทำ​ ด้วย​ความ​รัก​

พวกเขา​กำ​ลัง​ก้าว​หน้า​ไป​ด้วย​ดี​อยู่​แล้ว ในการ​เชื่อ​ฟัง​ความ​จริง
อย่าหลงไปฟัง​ชัก​ชวน ให้หันออกจากความจริง
คนที่ชักชวนนั้น​จะ​ต้อง​ได้​รับ​โทษ

พวกเขา​ถูก​เรียก​ให้​มี​เสรี​ภาพ
อย่า​ใช้​เสรี​ภาพ​เพื่อ​ทำ​ตาม​เนื้อ​หนัง
แต่​จง​รับ​ใช้​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก​

เพราะ​ว่า​ธรรม​บัญ​ญัติ​ สรุป​ได้​เป็น​คำ​เดียว คือ​ว่า
“จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง”

แต่​ถ้า​​พวกเขากัด​และ​กิน​เนื้อ​กัน​และ​กัน
จง​ระวัง​ให้​ดี พวกเขา​จะ​ย่อย​ยับ​ไป​ด้วย​กัน

จง​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ
แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​สนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง
เพราะ​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ต่อ​สู้​กัน

ถ้าได้​รับ​การ​ทรง​นำ​โดย​พระ​วิญ​ญาณ ก็​ไม่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ

คน​ที่​ประ​พฤติ​ตามการงานของเนื้อหนัง ​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า

ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ​วิญ​ญาณ ก็​จง​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ​ด้วย
แล้ว​ผล​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​ จะปรากฏในชีวิตของเรา

ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์ ​ได้​ตรึง​เนื้อ​หนัง​ไว้​ที่​กาง​เขน
​พร้อม​กับ​ราคะ​และ​ตัณ​หา​แล้ว

อย่า​อวด​ตัว อย่า​ยั่ว​โทสะ​กัน และ​อย่า​อิจ​ฉา​กัน​เลย

1. พระเยซูคริสต์​ทรงนำพระพรยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่เราจะมีได้มาสู่เรา
แต่การมาของพระเยซูคริสต์ จะ​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​อะไร​เลย
สำหรับคนที่ไม่ไว้วางใจในข่าวประเสริฐของพระองค์

พระเยซูคริสต์ตายเพื่อเขา เพื่อเขาไม่ต้องพยายามทำดีอีก
การทำดีของเขาจะเกิดโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขา

แต่ถ้าใครพยายามทำดีด้วยตนเอง เพื่อให้พระเจ้ายอมรับการกระทำของเขา
พระเยซูคริสต์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาแล้ว

2. เราอยู่เป็นเนื้อหนัง มีแนวโน้มที่จะทำตามเนื้อหนัง
แต่เนื่องจากเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ สถิตในเราแล้ว
เราจึงควรดำเนินตามการสอนและการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
และเมื่อเราทำเช่นนี้ มากขึ้นเท่าใด ชีวิตของเราก็จะห่างไกลจากการดำเนินตามเนื้อหนังมากขึ้นเท่านั้น

3. การประยุกต์ใช้ กาลาเทีย 5 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2ZxPuEC

คำคม

“ ผลของพระวิญญาณ จะปรากฏในชีวิตของผู้ที่ดำเนินตามพระวิญญาณ ”