สรุป กาลาเทีย 6

ภาพรวม

  • กาลาเทีย บทที่ 6 เราควรช่วยเหลือผู้อื่น แบบคำนึงถึงตนเองไปด้วย หาโอกาสทำดีต่อทุกคน อย่างไม่อ่อนระอาใจ แล้วจะได้รับผลที่ดีกลับมาในเวลาอันสมควร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กาลาเทีย บทที่ 6

เปาโลพูดกับคริสตจักรในแคว้นกาลาเทีย ว่า

ถ้าจับ​ใคร​ที่​ละเมิด​ประ​การ​ใด​ได้
จง​ช่วย​คน​นั้น​ ด้วย​ใจ​สุภาพ​อ่อน​โยน ​ให้​เขา​กลับ​ตั้ง​ตัว​ใหม่
โดย​คิด​ถึง​ตัว​เอง เกรง​ว่า​พวกเขา​จะ​ถูก​ทด​ลอง​ด้วย

จง​ช่วย​รับ​ภาระ​ของ​กัน​และ​กัน

แต่​ละ​คน​จง​สำ​รวจ​การ​กระ​ทำ​ของ​ตน​เอง ​โดย​ไม่​ต้อง​เปรียบ​กับ​ผู้​อื่น
เพราะ​ว่า​แต่​ละ​คน​ต้อง​รับ​ภาระ​ของ​ตัว​เอง

​คน​ที่​รับ​การ​สอน​พระ​วจนะ
จง​แบ่ง​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง​ให้​แก่​คน​ที่​สอน​ตน​เถิด

ใคร​หว่าน​อะไร​ลง ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​สิ่ง​นั้น
หว่าน​สิ่ง​ที่​ตอบ​สนอง​เนื้อ​หนัง ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว ​ความ​เปื่อย​เน่า​จาก​เนื้อ​หนัง​นั้น
​หว่าน​สิ่ง​ที่​ตอบ​สนอง​พระ​วิญ​ญาณ ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ ชีวิต​นิรันดร์​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น

อย่า​ให้​เรา​เมื่อย​ล้า​ใน​การ​ทำ​ดี
เพราะ​ว่า​ถ้า​เรา​ไม่​ท้อ​ใจ​แล้ว เรา​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ใน​เวลา​อัน​สม​ควร

ให้​เรา​ทำ​ดี​ต่อ​ทุก​คน เมื่อมีโอกาส โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง ต่อพี่น้องคริสเตียน

คน​ที่​เข้า​สุหนัต​แล้ว ก็​ไม่​ได้​ประ​พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ
แต่​คนเหล่านั้น ต้องการ​ปรารถ​นา​ให้พี่น้องกาลาเทีย ​เข้า​สุหนัต
เพื่อ​จะ​ได้​เอาไป​อวด ว่าชวนคนเข้ารีตยิวได้มาก

เปาโลขออวดเรื่องเดียว คือ ​เรื่อง​กาง​เขน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​

การ​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​นั้น​สำ​คัญ
การเข้าสุหนัตหรือไม่นั้น ไม่สำคัญ

1. เราควรหาโอกาสทำสิ่งดีแก่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องคริสเตียน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สอนเรา เสริมสร้างจิตวิญญาณของเรา
เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าให้ผู้อื่นประจักษ์
และเป็นการสำแดงความกตัญญูต่อผู้ที่มอบสิ่งที่ดีแก่เรา

2. สิ่งเดียวที่เราอวดได้ คือ เรื่อง​กาง​เขน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​
โดยอวดว่า ฉันเป็นคนบาป สมควรแก่การพิพากษาแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า
เป็นส่งพระบุตรองค์เดียว คือ พระเยซูคริสต์ มาตายบนไม้กางเขน
เพื่อช่วยฉันให้รอดพ้นจากพิพากษา
อวดว่า ฉันนี่แหละคิอคนนั้น คนบาป ผู้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ กาลาเทีย 6 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2QsmM3L

คำคม

“ การมีชีวิตที่ถูกสร้างใหม่แล้ว เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดในชีวิตคริสเตียน ”