สรุป กิจการ 1

ภาพรวม

  • พระธรรมกิจการ กล่าวถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทำงานให้เหล่าสาวกของพระเยซู จนพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วตั้งแต่เยรูซาเล็มถึงกรุงโรม
  • กิจการ บทที่ 1 พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และสั่งให้พวกสาวกรอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเยรูซาเล็ม พวกสาวกจับสลากเลือกอีกคนหนึ่งมาทำหน้าที่แทนยูดาส

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กิจการ บทที่ 1

เมื่อ​พระเยซู​ทรง​ทน​ทุกข์​ทร​มาน​ และตายบนไม้กางเขนแล้ว
พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และทรง​พระ​ชนม์​อยู่
ทรง​ปรากฏ​แก่​พวกสาวก​ระหว่าง 40 วัน

​พระ​องค์ทรงสั่งพวกสาวก ​ให้​รอ​คอย​รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ​ตาม​พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​บิดา

พวกเขาถามพระเยซู ​ว่า พระ​องค์​จะ​ทรง​ตั้ง​ราช​อา​ณา​จักร​ขึ้น​ใหม่ ให้​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​ใน​ครั้ง​นี้​หรือเปล่า?

พระองค์ตอบ ​ว่า
ไม่​ใช่​ธุระ​ของ​พวกเขา​ที่​จะ​รู้​เวลา​ และ​วาระ​ที่​พระ​บิดา​ทรง​กำหนด​ไว้​
โดย​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​พระ​องค์
แต่​พวกเขาจะ​ได้​รับ​ฤทธิ์เดช เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือพวกเขา
และพวกเขา​จะ​เป็นพยานให้แก่พระเยซู จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก

แล้วพระ​เจ้า​ก็ทรง​รับ​พระเยซู​ขึ้น​ไป​ต่อ​หน้า​​พวก​เขา
และ​มี​เมฆ​คลุม​พระ​องค์​ให้​พ้น​สายตา​ของ​เขา

มี​ชาย​สอง​คน​สวม​เสื้อ​ขาว ปรากฏขึ้นแล้ว กล่าว​ว่า
พระ​เยซูจะ​เสด็จ​มา​อีก​ใน​ลักษณะ​เดียว​กันนี้

พวกสาวกลง​จาก​ภูเขา​มะกอกเทศ ​ขึ้น​ไป​ยัง​ห้อง​ชั้น​บน​ที่​เคย​พัก​อยู่​นั้น
พวก​เขา​อุทิศ​ตัว​อธิษ​ฐาน​ด้วย​กัน
พร้อม​กับ​พวก​ผู้​หญิง​และ​มารีย์​มารดา​ของ​พระ​เยซู​ และพวก​น้อง​ชาย​ของ​พระ​องค์​

เป​โตร​ยืน​ขึ้น​ท่าม​กลาง​พวก​พี่​น้อง ​ประ​มาณ​ 120 คน ​กล่าว​ว่า
จำ​เป็น​จะ​ต้อง​สำ​เร็จ​ตาม​พระ​คัม​ภีร์​ เกี่ยว​กับ​ยูดาส ​ผู้นำ​ทาง​คน ไป​จับ​พระ​เยซู
มี​คำ​เขียน​ไว้​ใน​พระ​ธรรม​สดุดี​ว่า
“ขอ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง​มา​ยึด​ตำแหน่ง​ของ​เขา”

ดังนั้น ให้เลือกคน​หนึ่ง​ ​ที่​อยู่​กับพวกสาวก​ตลอด​เวลา ​ที่​พระ​เยซูอยู่ท่ามกลางพวกเขา
เพื่อ​จะ​เป็น​พยาน​ร่วม​กับอัครสาก ​เกี่ยว​กับ​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระเยซู

พวกเขา​จึง​เสนอ​ชื่อ​ คือ​ โย​เซฟ​ที่​เรียก​ว่า​บาร​ซับ​บาส และ​มัท​ธี​อัส

แล้ว​พวก​สา​วก​จึง​อธิษ​ฐาน​ว่า
พระเจ้าทรง​ทราบ​ใจ​ของ​มนุษย์​ทุก​คน
ขอ​ทรง​สำแดง​ว่า​ใน​สอง​คน​นี้​พระ​องค์​ทรง​เลือก​คน​ไหน

พวกเขา​จึง​จับ​ฉลาก​กัน และ​ฉลาก​นั้น​ได้​แก่​มัท​ธีอัส
เขา​จึง​ได้​รับ​เลือก​ให้​อยู่ ​ใน​กลุ่ม​อัคร​​สาวก

1. ไม่ใช่ธุระของมนุษย์ ที่จะรู้กำหนดเวลาของพระเจ้า
เพียงแค่เราเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระองค์
แล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงเห็นว่าสมควร
สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ พระองค์จะทำให้เกิดขึ้นโดยพระองค์เอง

2. พระเจ้าทรง​ทราบ​ใจ​ของ​มนุษย์​ทุก​คน
สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น กับตัวเราเอง และกับคนอื่น
บ่อยครั้งเราไม่เข้าใจ
แต่เราสามารถมั่นใจได้เลยว่า ทุกสิ่งนั้นพระเจ้าตัดสินอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และเหมาะสมที่สุดแล้ว

3. การประยุกต์ใช้ กิจการ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2nJhzue

คำคม

“ ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะมีฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้า ”