สรุป กิจการ 13

ภาพรวม

  • กิจการ บทที่ 13 พระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งให้ส่งเปาโลและบารนาบัสออกไปประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขาจึงไปประกาศที่เกาะไซปรัส และในแคว้น​ปิสิ​เดีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กิจการ บทที่ 13

ขณะที่​คริสต​จักร​ที่​อยู่​ใน​เมือง​อัน​ทิ​โอก​ กำ​ลัง​นมัส​การ​ ​และ​ถือ​อด​อาหาร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่ง
ให้​ตั้ง​บาร​นา​บัส​กับ​เซา​โล ​สำ​หรับ​งาน​ที่พระองค์​เรียก​ให้​พวก​เขา​ทำ​
คริสตจักรจึงได้ส่งเขา​ทั้ง​สอง​ไปประกาศข่าวประเสริฐ

เขา​ทั้ง​สอง​​ลง​ไป​ที่​เมือง​เซลู​เคีย และ​ต่อไป​ยัง​เกาะ​ไซ​ปรัส
พวกเขาได้ประกาศข่าวประเสริฐ ใน​เมือง​ซา​ลา​มิส ​ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​พวก​ยิว
มาระโก​ก็​อยู่​ช่วย​ด้วย

พวกเขา​เดิน​ไป​ทั่ว​เกาะ​ จน​มา​ถึง​เมือง​ปา​โฟส
ได้ประกาศกับผู้​สำ​เร็จ​ราช​การ​ชื่อ ​เสอร์​จี​อัส
แต่นัก​เล่น​คา​ถา​อา​คม​​ชื่อ เอลีมาส พยายามขัดขวาง

เซา​โล​ ที่​มี​อีก​ชื่อ​ว่า​เปา​โล จึงประกาศว่า
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​เขา เขา​จะตา​บอด​ไป​ชั่ว​ระยะ​หนึ่ง

ทัน​ใด​นั้น​​เอลี​มาส ก็ตาบอด​ไป

แล้ว​เปา​โล​กับ​พวก​ ​แล่น​เรือ​ต่อไป​ยัง​เมือง​เปอร์​กา
และมาระโกก็​ผละ​จาก​พวก​เขา​ ​กลับ​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม

พวก​เขา​เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ยังเมือง​อัน​ทิ​โอก ​ใน​แคว้น​ปิสิ​เดีย
แล้ว​เข้า​ไปประกาศข่าวประเสริฐใน​ธรรม​ศาลา​ ใน​วัน​สะ​บา​โต
ประกาศว่า พระเยซูผู้ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิด คือพระผู้ช่วยให้รอด ตามพระสัญญา
ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
โดยพระเยซู จึง​มี​การ​ประ​กาศ​การ​ยก​โทษ​บาป​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย
ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ในพระเยซู จะ​พ้น​โทษ​บาป​ได้​ทุก​อย่าง
​ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ทำ​ไม่​ได้​โดย​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสส

คน​ทั้ง​หลาย​ก็​อ้อน​วอนเปาโลและบารนาบัส ให้​มาพูดอีก​ใน​วัน​สะ​บา​โต​หน้า

เมื่อ​ถึง​วัน​สะ​บา​โต​หน้า คน​เกือบ​ทั้ง​เมือง​มา​ประ​ชุม​กัน​ เพื่อฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า
พวก​ยิว​เห็น​คน​มาก​มาย​ก็​มี​ใจ​อิจฉา​อย่าง​ยิ่ง
จึงพูด​หมิ่น​ประ​มาท​และ​คัด​ค้าน​คำ​ของ​เปา​โล

เปา​โล​กับ​บาร​นา​บัส​ จึงกล่าว​ว่า
​เมื่อ​พวก​ยิวปฏิ​เสธ​และ​ตัด​สิน​ตัว​เอง​ว่า ​ไม่​สม​ควร​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์
ดังนั้นเปา​โล​กับ​บาร​นา​บัส​จะ​หัน​ไป​ ประกาศกับพวก​ต่าง​ชาติ แทน

เมื่อ​คน​ต่าง​ชาติ​ได้​ยิน​อย่าง​นั้น​ ก็​มี​ความ​ยินดี​และ​สรร​เสริญ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า
และ​หลายคนก็ได้ต้อนรับเชื่อพระเยซู
พระ​วจนะ​ของพระเจ้า ​จึง​แพร่​ไป​ทั่ว​ตลอด​เขต​แดน​นั้น

แต่​พวก​ยิว​ยุยง​ บางคนให้​ข่ม​เหง​และ​ขับ​ไล่​เปา​โล​กับ​บาร​นา​บัส​ ออก​จาก​เมือง​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย
เปา​โล​กับ​บาร​นา​บัส​ จึง​สะบัด​ผง​คลี​ดิน​ที่​ติด​เท้า​ออก​ต่อ​พวก​เขา
แล้ว​ไป​ยัง​เขต​เมือง​อิ​โค​นี​ยูม

ส่วน​พวก​สา​วก​ที่เมืองนั้นก็เต็ม​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี
​และ​เต็ม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

1. การประกาศข่าวประเสริฐของเปาโลและบารนาบัส เกิดผลอย่างมาก
เพราะคนที่ส่งพวกเขาออกไป คือพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อเราทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระองค์เองจะเป็นผู้ทำให้เกิดผล ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2. การที่พวกยิวปฏิเสธและต่อต้านข่าวประเสริฐ
แน่นอน ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง
แต่พระเจ้าเอง ทรงสามารถให้สิ่งเหล่านั้น กลับเป็นตัวเร่งให้ข่าวประเสริฐมาถึงคนต่างขาติได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งดี เป็นพระพรสำหรับเราได้
เมื่อเราดำเนินตามการทรงนำของพระองค์

3. การประยุกต์ใช้ กิจการ 13 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/32KxJCJ

คำคม

“ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงดลใจให้เราประกาศกับใคร อย่ารอช้า จงเชื่อฟังและทำตาม ”