สรุป ฟีเลโมน 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฟีเลโมน มีเพียงบทเดียว เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงฟีเลโมน เพื่อให้เขาให้อภัยโอเนสิมัส ทาสผู้หนีไปจากเขา เพราะบัดนี้โอเนสิมัสได้เป็นพี่น้องในพระคริสต์แล้ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีเลโมน บทที่ 1

เปาโลพูดกับฟี​เล​โมน ว่า

เปาโลระ​ลึก​ถึง​ฟี​เล​โมน ใน​การ​อธิษ​ฐาน​อยู่เสมอ
เพราะ​​ความ​รัก​และ​ความ​เชื่อ​ของ​ฟี​เล​โมน ​ที่​มี​ต่อ​พระ​เยซู และ​ต่อ​ธรร​มิก​ชน​ทุก​คน

ความ​รัก​ของฟี​เล​โมน ​ที่มีต่อธรรมิกชนนั้น
ทำ​ให้เปาโล ​มี​ความ​ยินดี​และ​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​อย่าง​มาก

​เปาโลขอร้องฟี​เล​โมน ​เรื่อง​โอ​เน​สิมัส ผู้ที่เปาโลได้นำมาเชื่อพระเจ้า ใน​ระหว่าง​ที่เปาโลถูก​คุม​ขัง​อยู่
เปาโลได้​ส่ง​โอเนสิมัส มาหาฟี​เล​โมน
เพราะไม่​ต้อง​การ​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด​ลง​ไป ต่อโอเนสิมัส
​นอก​จาก​ฟี​เล​โมน​จะ​เห็น​ชอบ​ด้วย
เพื่อ​ว่า​ความ​ดี​ของ​ฟี​เล​โมน จะ​ไม่​เป็น​ไป​ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ แต่​เป็น​ไป​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ

เมื่อโอเนสิมัสเป็นทาสของฟี​เล​โมน
แต่บัดนี้ เขา​เป็น​พี่​น้อง​ที่​รัก
ดังนั้น​จง​รับ​เขา​ไว้​เหมือน​ที่​รับ​เปาโล
ถ้า​เขา​​เป็น​หนี้​อะไรฟี​เล​โมน เปาโลยินดีที่จะชดใช้ให้

เปาโล​หวัง​ว่า​จะ​กลับ​ไป​หาพี่น้องที่โคโลสี อีก ​ตาม​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวกเขา
ดังนั้นขอให้ช่วยเตรียมที่พักไว้ให้เปาโลด้วย

1. ความเชื่อในพระเยซู กับ ความรักที่มีต่อคนของพระองค์ มาคู่กันเสมอ
เมื่ออย่างหนึ่งน้อยลง อีกอย่างก็น้อยลงด้วย
เมื่ออย่างหนึ่งมากขึ้น อีกอย่างก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

วันนี้ สิ่งที่ชี้วัดว่า เรามีความเชื่อในพระเยซู มากเพียงใด คือ
วันนี้ เราได้สำแดงความรักต่อพี่น้องในพระคริสต์มากเพียงใด

2. การที่ฟีเลโมน จะทำดีต่อโอเนสิมัส ที่เปาโลรัก ก็เหมือนกำลังทำดีกับเปาโล
ในทำนองเดียวกัน
การที่เราทำดีต่อพี่น้องคริสเตียนที่พระเยซูทรงรัก ก็เหมือนกำลังทำดีต่อพระเยซูนั่นเอง

3. การประยุกต์ใช้ ฟีเลโมน ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38WLBMS

คำคม

“ จง​ความ​ดี ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ ไม่ใช่ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ

สรุป ทิตัส 3

ภาพรวม

  • ทิตัส บทที่ 3 ผู้เชื่อควรยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างอ่อนสุภาพ เพราะผู้เชื่อได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากมายเหลือล้น จึงควรทำตัวให้สมกับเป็นผู้ได้รับพระคุณนั้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ทิตัส บทที่ 3

เปาโลพูดกับทิตัส ว่า

จง​เตือนสมาชิก​
ให้​อยู่​ใต้​สิทธิ​อำ​นาจ​ของผู้​ที่​มี​อำ​นาจ
ให้​เชื่อ​ฟัง​และ​พร้อม​จะ​ทำ​การ​ดี​ทุก​อย่าง

อย่า​ว่า​ร้าย​ใคร แต่แสดง​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​ทุก​คน

เพราะ​ว่า​เมื่อ​ก่อน​นั้น​พวกเรา​เอง​ก็​หลง​ผิด และทำผิดบาปมากมาย
แต่​โดย​ความ​ดี​เลิศ​และ​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า
เราได้รับการชำระ​ให้​บังเกิด​ใหม่​ และ​สร้าง​ใหม่​ โดยพระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์
และทำให้เรา​เป็น​ผู้​รับ​มร​ดก​ ​คือ​ ชีวิต​นิรันดร์

ดังนั้น​พวก​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า สมควรมุ่ง​ทำ​การ​ดี ​
หลีก​เลี่ยง​จาก​การ​ทุ่ม​เถียง​ที่​โง่​เขลา ไร้​ประ​โยชน์​และ​ไร้​คุณค่า

ส่วน​คน​ที่​สร้าง​ความ​แตก​แยก​ จง​เตือนเขา
ถ้าเขาไม่ฟัง ก็​อย่า​เกี่ยว​ข้อง​กับ​เขา​อีก
เพราะ​เขา​ลง​โทษ​ตัว​เขา​เอง

สอน​ให้สมาขิก​เรียน​รู้​ที่​จะ​ทำ​การ​ดี​ ด้วยการ​ช่วย​จัด​หา​สิ่ง​ที่​จำ​เป็นสำหรับ ผู้รับใช้พระเจ้า
เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​ไม่​เป็น​คน​ที่​ไร้​ผล

1. เราไม่ควรว่าร้ายใคร แต่ควรปฏิบัติต่อทุกคนอย่างอ่อนสุภาพ
แม้ว่าวันนี้ เราอาจจะมีหลายอย่างดีกว่าพวกเขา
ความจริงแล้ว ที่ดีกว่านั้น ไม่ใช่เพราะตัวเราเองเลย
แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเรา
ไม่งั้นเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกเขาเหมือนกัน
ดังนั้นควรถ่อมใจ และซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้า

2. การส่งเสริม หรือสนัยสนุนผู้ที่ทำงานของพระเจ้า
เป็นการดี ซึ่งเราควรเรียนรู้ที่จะทำ และพยายามพัฒนาให้ทำมากขึ้น
เพราะการกระทำนี้ จะทำให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลมาก
เมื่องานของพระเจ้าเหล่านั้นขยายออกไป

3. การประยุกต์ใช้ ทิตัส 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38ZhN2g

คำคม

“ พวก​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า สมควรมุ่ง​ทำ​การ​ดี ​ ละทิ้งสิ่งไร้สาระ ”

สรุป ทิตัส 2

ภาพรวม

  • ทิตัส บทที่ 2 ผู้นำนอกจากตนจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ต้องสอนให้ผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ทิตัส บทที่ 2

เปาโลสอนทิตัส ว่า

จง​สอน​ให้​สอด​คล้อง​กับ​คำ​สอน​ที่​ถูกต้อง

สอน​บรร​ดา​ผู้​ชาย​สูง​อายุ ​ให้​ทำตัวให้​น่า​นับ​ถือ และ​เป็นแบบอย่างที่ดี
สอน​ผู้​หญิง​สูง​อายุ​ ​ให้​ทำตัวให้​น่า​นับ​ถือ และ​อบรม​หญิง​สาว​ให้​รัก​สามี​และ​บุตร​
เพื่อ​ว่า​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ดู​หมิ่น

สอนชาย​หนุ่ม ​ให้​เป็น​แบบ​อย่าง​ใน​การ​ดี​ทุก​ด้าน ​ไม่เปิดช่องให้​ใคร​​ตำ​หนิ​ได้
เพื่อ​ให้​ฝ่าย​ตรง​ข้าม​อับ​อาย​และ​ไม่​สา​มารถ​กล่าว​ร้าย​อะ​ไร​ได้

สอนทาส​ ให้เชื่อ​ฟัง และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ใจ​นาย​ ทุก​อย่าง ทั้ง​ซื่อ​สัตย์​และ​ดี​งาม​ใน​ทุก​อย่าง
เพื่อเขา​จะ​เทิด​พระ​เกียรติ​​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า

​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ​แล้ว เพื่อ​ช่วย​ทุก​คน​ให้​รอด
และ​เพื่อ​สอน​เรา​ให้​ละ​ทิ้ง​ความ​อธรรม​ และ​โล​กีย​ตัณ​หา
และ​ให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​ยุค​นี้​อย่าง​มี​สติ​สัมป​ชัญญะ อย่าง​ชอบ​ธรรม
​และ​ให้​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า

พระเยซูทรง​ไถ่​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทุก​อย่าง
และ​เพื่อ​ชำระ​เรา​ให้​บริ​สุทธิ์
จะ​ได้​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ ​ซึ่ง​มี​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ที่​จะ​ทำ​การ​ดี

1. การดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมของผู้เชื่อ ที่ใช้ชีวิตทำสิ่งชั่วร้ายมากกว่าคนไม่เชื่อเสียอีก
จะเป็นเหตุให้พระวจนะของพระเจ้า เป็นที่ดูถูกดูหมิ่น ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า
ซึ่งความจริงแล้ว ชีวิตของผู้เชื่อแท้ ควรจะทำให้พระวจนะของพระเจ้า เป็นที่สรรเสริญ ในหมู่คนไม่เชื่อ

วันนี้ เมื่อคนเห็นชีวิตของเราแล้ว พวกเขาคิดอย่างไรต่อพระวจนะของพระเจ้าที่เราบอกว่าเราเชื่อถือนั้น?

2. พระเยซูทรงไถ่เราพ้นจากการอธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เราจะได้ทำการอธรรมได้อย่างสบายใจ
แต่เพื่อเราได้ทำความชอบธรรมได้อย่างกระตือรือร้น สมกับคนที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

3. การประยุกต์ใช้ ทิตัส 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38VjX2X

คำคม

“ ผู้ที่เป็นประชากรของพระเจ้าแล้วจริงๆ ย่อมทำตัวสมกับเป็นประชากรของพระเจ้า ”

สรุป ทิตัส 1

ภาพรวม

  • พระธรรมทิตัส เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงทิตัส สาวกของเขา เพื่อแนะนำทิตัสในการดูแลผู้เชื่อที่เกาะครีต
  • ทิตัส บทที่ 1 เปาโลให้ทิตัส ตั้งผู้นำคริสตจักร ในทุกเมือง ในเกาะครีต โดยให้เลือกคนที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ทิตัส บทที่ 1

​เปาโล​ เขียนจดหมายถึงทิตัส ว่า

เหตุ​ที่​เปาโลได้​ละ​ทิตัส​ไว้​ที่​เกาะค​รีต ​ก็​เพื่อ​ทิตัส​จะ​ได้​แก้ไข​สิ่ง​ที่​ยัง​บกพร่องของคริสตจักรที่นั่น
และ​ตั้ง​ผู้ปกครอง​ดูแลคริสตจักรไว้​ทุก​เมือง ในเกาะครีต
เพราะ​ว่า​ผู้ปกครอง​ดูแล​นั้น เป็น​ผู้รับ​มอบหมาย​จาก​พระ​เจ้า ให้ดูแลคริสตจักร
จึงจำเป็นต้องเลือกคนที่มีชีวิตที่ดี และเป็นแบบอย่าง
และสามารถ​เตือนสติ​ผู้อื่น ด้วย​คำ​สอน​อันมี​หลักที่ถูกต้อง

​มี​คน​กล่าว​ว่า
“ชาวค​รีต​เป็น​คน​พูด​ปด​เสมอ เป็น​เหมือน​อย่าง​สัตว์​ร้าย เป็น​คน​เกียจ​คร้าน​กิน​เติบ”
คำ​ที่​เขา​อ้าง​นี้​เป็น​ความ​จริง

ดังนั้น​ทิตัส ​จง​ต่อ​ว่า​เขา​ให้​แรงๆ
เพื่อ​เขา​จะ​ได้​มี​ความ​เชื่อ​อันมี​หลัก​
และ​จะ​มิได้​สนใจ​ใน​นิยาย​ของ​พวก​ยิว

สำหรับ​คน​บริสุทธิ์​ ทุก​สิ่ง​ก็​บริสุทธิ์
แต่​สำหรับ​คน​ชั่ว​ช้า และ​คน​ที่​ไร้​ความ​เชื่อ​นั้น ​ก็​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​บริสุทธิ์​เลย
เขา​พูดว่า ​รู้จัก​พระ​เจ้า แต่​​การ​กระทำ​ของ​เขา ก็​ปฏิเสธ​พระ​องค์
เขา​เป็น​คน​น่า​ชัง และ​ไม่​เหมาะ​ที่​จะ​กระทำ​กรรม​ดี​ใดๆ เลย​

1. ภาระกิจที่สำคัญของการทำให้คริสตจักรเติบโต และเข้มแข็ง
คือ การตั้งผู้นำที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณให้ดูแลคริสตจักร
และการปลูกฝังสมาชิกให้มีความเชื่ออย่างถูกต้อง และมั่นคง
ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

2. ลักษณะการตักเตือน ที่เหมาะสม สำหรับแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
บางคนต้องพูดด้วยเหตุผล บางคนต้องพูดอย่างอ่อนโยน และบางคนต้องว่าแรงๆ
ในการเตือนสติผู้อื่น เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสอนและการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. การประยุกต์ใช้ ทิตัส 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2GI1RFy

คำคม

“ งานรับใช้ที่ได้มีโอกาสทำอยู่ในวันนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายแก่เรา ”