สรุป ทิตัส 1

ภาพรวม

  • พระธรรมทิตัส เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงทิตัส สาวกของเขา เพื่อแนะนำทิตัสในการดูแลผู้เชื่อที่เกาะครีต
  • ทิตัส บทที่ 1 เปาโลให้ทิตัส ตั้งผู้นำคริสตจักร ในทุกเมือง ในเกาะครีต โดยให้เลือกคนที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ทิตัส บทที่ 1

​เปาโล​ เขียนจดหมายถึงทิตัส ว่า

เหตุ​ที่​เปาโลได้​ละ​ทิตัส​ไว้​ที่​เกาะค​รีต ​ก็​เพื่อ​ทิตัส​จะ​ได้​แก้ไข​สิ่ง​ที่​ยัง​บกพร่องของคริสตจักรที่นั่น
และ​ตั้ง​ผู้ปกครอง​ดูแลคริสตจักรไว้​ทุก​เมือง ในเกาะครีต
เพราะ​ว่า​ผู้ปกครอง​ดูแล​นั้น เป็น​ผู้รับ​มอบหมาย​จาก​พระ​เจ้า ให้ดูแลคริสตจักร
จึงจำเป็นต้องเลือกคนที่มีชีวิตที่ดี และเป็นแบบอย่าง
และสามารถ​เตือนสติ​ผู้อื่น ด้วย​คำ​สอน​อันมี​หลักที่ถูกต้อง

​มี​คน​กล่าว​ว่า
“ชาวค​รีต​เป็น​คน​พูด​ปด​เสมอ เป็น​เหมือน​อย่าง​สัตว์​ร้าย เป็น​คน​เกียจ​คร้าน​กิน​เติบ”
คำ​ที่​เขา​อ้าง​นี้​เป็น​ความ​จริง

ดังนั้น​ทิตัส ​จง​ต่อ​ว่า​เขา​ให้​แรงๆ
เพื่อ​เขา​จะ​ได้​มี​ความ​เชื่อ​อันมี​หลัก​
และ​จะ​มิได้​สนใจ​ใน​นิยาย​ของ​พวก​ยิว

สำหรับ​คน​บริสุทธิ์​ ทุก​สิ่ง​ก็​บริสุทธิ์
แต่​สำหรับ​คน​ชั่ว​ช้า และ​คน​ที่​ไร้​ความ​เชื่อ​นั้น ​ก็​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​บริสุทธิ์​เลย
เขา​พูดว่า ​รู้จัก​พระ​เจ้า แต่​​การ​กระทำ​ของ​เขา ก็​ปฏิเสธ​พระ​องค์
เขา​เป็น​คน​น่า​ชัง และ​ไม่​เหมาะ​ที่​จะ​กระทำ​กรรม​ดี​ใดๆ เลย​

1. ภาระกิจที่สำคัญของการทำให้คริสตจักรเติบโต และเข้มแข็ง
คือ การตั้งผู้นำที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณให้ดูแลคริสตจักร
และการปลูกฝังสมาชิกให้มีความเชื่ออย่างถูกต้อง และมั่นคง
ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

2. ลักษณะการตักเตือน ที่เหมาะสม สำหรับแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
บางคนต้องพูดด้วยเหตุผล บางคนต้องพูดอย่างอ่อนโยน และบางคนต้องว่าแรงๆ
ในการเตือนสติผู้อื่น เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสอนและการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. การประยุกต์ใช้ ทิตัส 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2GI1RFy

คำคม

“ งานรับใช้ที่ได้มีโอกาสทำอยู่ในวันนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายแก่เรา ”