สรุป ทิตัส 2

ภาพรวม

  • ทิตัส บทที่ 2 ผู้นำนอกจากตนจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ต้องสอนให้ผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ทิตัส บทที่ 2

เปาโลสอนทิตัส ว่า

จง​สอน​ให้​สอด​คล้อง​กับ​คำ​สอน​ที่​ถูกต้อง

สอน​บรร​ดา​ผู้​ชาย​สูง​อายุ ​ให้​ทำตัวให้​น่า​นับ​ถือ และ​เป็นแบบอย่างที่ดี
สอน​ผู้​หญิง​สูง​อายุ​ ​ให้​ทำตัวให้​น่า​นับ​ถือ และ​อบรม​หญิง​สาว​ให้​รัก​สามี​และ​บุตร​
เพื่อ​ว่า​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ดู​หมิ่น

สอนชาย​หนุ่ม ​ให้​เป็น​แบบ​อย่าง​ใน​การ​ดี​ทุก​ด้าน ​ไม่เปิดช่องให้​ใคร​​ตำ​หนิ​ได้
เพื่อ​ให้​ฝ่าย​ตรง​ข้าม​อับ​อาย​และ​ไม่​สา​มารถ​กล่าว​ร้าย​อะ​ไร​ได้

สอนทาส​ ให้เชื่อ​ฟัง และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ใจ​นาย​ ทุก​อย่าง ทั้ง​ซื่อ​สัตย์​และ​ดี​งาม​ใน​ทุก​อย่าง
เพื่อเขา​จะ​เทิด​พระ​เกียรติ​​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า

​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ​แล้ว เพื่อ​ช่วย​ทุก​คน​ให้​รอด
และ​เพื่อ​สอน​เรา​ให้​ละ​ทิ้ง​ความ​อธรรม​ และ​โล​กีย​ตัณ​หา
และ​ให้​ดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​ยุค​นี้​อย่าง​มี​สติ​สัมป​ชัญญะ อย่าง​ชอบ​ธรรม
​และ​ให้​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า

พระเยซูทรง​ไถ่​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทุก​อย่าง
และ​เพื่อ​ชำระ​เรา​ให้​บริ​สุทธิ์
จะ​ได้​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ ​ซึ่ง​มี​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ที่​จะ​ทำ​การ​ดี

1. การดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมของผู้เชื่อ ที่ใช้ชีวิตทำสิ่งชั่วร้ายมากกว่าคนไม่เชื่อเสียอีก
จะเป็นเหตุให้พระวจนะของพระเจ้า เป็นที่ดูถูกดูหมิ่น ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า
ซึ่งความจริงแล้ว ชีวิตของผู้เชื่อแท้ ควรจะทำให้พระวจนะของพระเจ้า เป็นที่สรรเสริญ ในหมู่คนไม่เชื่อ

วันนี้ เมื่อคนเห็นชีวิตของเราแล้ว พวกเขาคิดอย่างไรต่อพระวจนะของพระเจ้าที่เราบอกว่าเราเชื่อถือนั้น?

2. พระเยซูทรงไถ่เราพ้นจากการอธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เราจะได้ทำการอธรรมได้อย่างสบายใจ
แต่เพื่อเราได้ทำความชอบธรรมได้อย่างกระตือรือร้น สมกับคนที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

3. การประยุกต์ใช้ ทิตัส 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38VjX2X

คำคม

“ ผู้ที่เป็นประชากรของพระเจ้าแล้วจริงๆ ย่อมทำตัวสมกับเป็นประชากรของพระเจ้า ”