สรุป ปัญญาจารย์ 3

ภาพรวม

  • ปัญญาจารย์ บทที่ 3 ชี้ให้เห็นว่า ทุกอย่างมีวาระที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างดงาม โดยพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์ควรยำเกรงพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปัญญาจารย์ บทที่ 3

มี​ฤดู​กาล​สำ​หรับ​ทุก​สิ่ง และ​มี​วาระ​สำ​หรับ​​ทุก​อย่าง​
มี​ทั้งวาระ​ที่ทำให้​เราชื่นใจ และ​วาระ​ที่ทำให้เราไม่ชื่นใจ
แต่ในวาระเหล่านั้น มนุษย์ไม่​ได้​ประ​โยชน์​อะไร​เลย

พระเจ้าทรง​กระ​ทำ​ให้​ทุก​สิ่งมีวาระที่​งด​งามของ​มัน
พระเจ้าทรง​บรรจุ​นิ​รันดร์​กาล​ไว้​ใน​จิต​ใจ​ของมนุษย์
แต่​มนุษย์​ยังไม่รู้จักสิ่งที่พระ​เจ้า​ทรง​กระ​ทำ​

สำ​หรับ​มนุษย์​ไม่​มี​อะไร​ดี​ไป​กว่า ​เปรม​ปรีดิ์ และ​ร่า​เริง​ตลอด​ชีวิต​ของ​เขา
กิน​ดื่ม​และ​ชื่น​ชม​ผล​ ของสิ่งที่เขา​ได้ทุ่มเททำไป

ทุกอย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​กระ​ทำ​ก็​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์
มนุษย์จะ​เปลี่ยนแปลงอะไรก็​ไม่​ได้
เพื่อ​ให้​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​จะมี​ความ​ยำ​เกรงพระเจ้า

ใน​ที่​ของ​ความชอบธรรม​มี​ความ​อธรรม​อยู่​ด้วย
พระ​เจ้า​จะ​ทรง​พิ​พาก​ษา​ทั้งคน​ชอบ​ธรรม​และ​คน​อธรรม

พระ​เจ้า​ทรง​ทด​สอบ​มนุษย์ เพื่อ​​สำ​แดงให้เห็​นว่า
​มนุษย์​ไม่​มี​อะไร​ดี​กว่า​สัตว์
เพราะต่างก็ต้องตายเหมือนกัน

ดังนั้นสำหรับ​มนุษย์ ไม่​มี​อะไร​ดี​ไป​กว่า​ที่​จะ​เปรม​ปรีดิ์​ใน​การ​งาน​ของ​ตน
เพราะ​ว่า​นั่น​เป็น​ราง​วัล​ของ​เขาในโลกนี้

1. พระเจ้าทรงกำหนดวาระและฤดูกาลไว้สำหรับทุกสิ่งแล้ว อย่างสวยงาม
และไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไร อย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วได้

พระเจ้าทรงรักเรา ทรงเลือกเราไว้ก่อนวางรากสร้างโลก
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ยังอยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา
อย่ากลัว หรืออย่าขยาดเลย

และเพราะเราทำอะไรไม่ได้เลย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้น
ดังนั้นเราสมควรที่จะยำเกรงพระองค์อย่างที่สุด

2. พระเจ้าทรงบรรจุจิตวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นิรันดร์ไว้ในมนุษย์
ดังนั้นเมื่อมนุษย์จากโลกนี้ไปจึงไม่ได้เสื่อมสลายไป
แต่จะดำรงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์
เพียงแต่จะมีบางคนอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์ และบางคนอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์

3. ​ทั้งมนุษย์และ​สัตว์ สักวันก็ต้องตายเหมือนกัน
สัตว์ยังรู้จัก มีความสุขกับสิ่งที่มันพบเจอ
แต่มนุษย์มากมายกลับมัวแต่เครียด วิตก กังวล กับเหตุการณ์ี่ยังไม่เกิดขึ้น
และไม่รู้จักชื่นชมกับสิ่งดีที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

ให้เราหันมา ไว้วางใจในพระเจ้า ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต
แล้วชื่นชมกับพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้วในปัจจุบันเถิด

คำคม

“ มีวาระสำหรับทุกสิ่ง ถ้าวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้น ก็เพราะยังไม่ใช่วาระของมัน ”