สรุป ปัญญาจารย์ 6

ภาพรวม

  • ปัญญาจารย์ บทที่ 6 ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไร จะเกิดอะไรขึ้นกับเขา ในที่สุดแล้วก็จบลงที่ความตายเหมือนกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปัญญาจารย์ บทที่ 6

มีบางคนชีวิตช่างน่าเศร้า พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ความ​มั่ง​คั่ง และ​เกียรติ​ให้เขา​
แต่​พระ​เจ้า​มิ​ได้​ประ​ทาน​ความ​สา​มารถ​ใน​การ​ใช้​สิ่ง​เหล่า​นี้​ให้​เขา
คน​แปลก​หน้า​จึง​เอา​ไป​ใช้​เสีย

มีบางคนชีวิตช่างน่าเศร้า เขา​มี​ลูก​มากมาย และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว แต่ก็ไม่มีความสุขในชีวิต

ถึงกระนั้นมนุษย์ทุก​คน​ต่าง​จบ​ลง​ที่​เดียว​กัน​ คือ ความตาย

มนุษย์​ตราก​ตรำ​ทำงานเพื่อ​เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่​ก็​ไม่​รู้​จัก​อิ่ม

​คน​มี​สติ​ปัญ​ญา​ คน​เขลา​ ​คน​ยาก​จน​ คนร่ำรวย
คนที่สม​ปรารถ​นา​ และคนที่ไม่สมปรารถนา
ทุกคนก็จบลงที่เดียวกัน

ยิ่ง​พูด​มาก​ ก็​ยิ่งพบแต่ความว่างเปล่า

สิ่ง​ใด​ดีทุกอย่าง​ที่มนุษย์มี จะหาย​ไป​ดุจ​ดัง​เงา​

1. คนที่ได้รับสิ่งดี แต่ไม่รู้จักชื่นชมและใช้ ก็ช่างน่าเศร้ากว่าคนที่ไม่ได้รับเสียอีก
วันนี้มีสิ่งดีอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแล้ว?
เช่น ร่างกาย ครอบครัว ความสามารถ เวลา ทรัพย์สิ่งของต่างๆ ฯลฯ
เราชื่นชมกับสิ่งนั้นมากเพียงใด?
เราได้ใช้สิ่งเหล่านี้ อย่างฉลาด โดยการใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากเพียงใด?

2. มนุษย์ทุกคนล้วนจบลงที่เดียวกัน คือ ความตาย และทุกสิ่งที่เขาตรากตรำทำบนโลกจะไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไป
ดังนั้นหากใครทำเพื่อสิ่งของในโลกนี้ จะไม่เหลืออะไรเลย
แต่ใครที่ทำเพื่อพระเจ้า จะได้รับบำเหน็จแห่งการทุ่มเทของตน

คำคม

“ ทำเพื่อตนเองจะไม่เหลืออะไรเลย ทำเพื่อพระเจ้าจะไม่ขาดอะไรเลย ”