สรุป ปัญญาจารย์ 7

ภาพรวม

  • ปัญญาจารย์ บทที่ 7 ชี้ให้เห็นถึงความ​ประเสริฐ​ของปัญญา และความผิดหวังของสิ่งต่างๆในโลกนี้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปัญญาจารย์ บทที่ 7

ชื่อ​เสียง​ดี​มีค่ายิ่ง

​วัน​ตาย​ก็​ดี​กว่า​วัน​เกิด

ไป​ยัง​เรือน​ที่​มี​การ​ไว้ทุกข์ ก็​ดี​กว่า​ไป​ยัง​เรือน​ที่​มี​การ​เลี้ยง​กัน
เพราะ​ที่นั่นจะได้มีโอกาส​ใคร่ครวญความจริงถึง​วาระ​สุด​ท้าย​ของ​มนุษย์​ทุก​คน
ซึ่งคนที่มีปัญญาจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้

คน​เขลา​หัวเราะไม่รู้เรื่อง แม้กำลังจะพบกับความพินาศอยู่แล้ว

เบื้อง​ปลาย​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ก็​ดี​กว่า​เบื้อง​ต้น​ของ​สิ่ง​นั้นๆ

จิต​ใจ​ที่​อด​กลั้น​ก็​ดี​กว่า​จิต​ใจ​ที่​ยโส
เพราะคน​โกรธเร็วเป็น​คน​เขลา

คนมีปัญญาจะสนใจปัจจุบันมากกว่าจมอยู่ในอดีต

ปัญ​ญา​ดี​กว่า​และเป็นประโยชน์กว่า มรดกล้ำค่า
เพราะ​ว่าปัญ​ญา​เป็น​เครื่อง​ป้อง​กัน​สำหรับ​เจ้า​ของ​ปัญ​ญา​นั้น

จง​พิจาร​ณา​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​เจ้า
สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

เมื่อได้​รับ​สิ่ง​ดีๆ ก็​จงรู้จัก​ชื่น​ชม​ยินดี
เมื่อ​ได้​รับ​สิ่ง​ร้ายๆ ก็​จง​รู้จักพินิจ​พิจาร​ณา
แต่การมัวแต่สนใจสิ่งดีหรือสิ่งร้ายในชีวิตนี้เท่านั้น จะทำให้ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มี​คน​ชอบ​ธรรม​พินาศ เพราะอวดความชอบธรรมของตน
และ​มี​คน​อธรรม​มี​ชีวิต​ยืน​ยาว เพราะรู้จักหยุดไม่ทำต่อ
ผู้​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​จะ​พ้น​จาก​ทั้ง​สอง​เรื่องนี้

ปัญ​ญา​ให้​กำลัง​แก่​คน​มี​ปัญ​ญา

ไม่​มี​คน​ชอบ​ธรรม​สัก​คน​เดียว​บน​แผ่น​ดิน​โลก

อย่า​สน​ใจ​ฟัง​ทุก​ถ้อย​คำ​ที่​คน​กล่าว

เมื่อพบว่าตน​มี​ปัญ​ญา ก็จะพบว่า ตนยังห่างไกลกับคำว่า มี​ปัญ​ญา​

​สิ่ง​ซึ่ง​ขม​ขื่น​ยิ่ง​กว่า​ความ​ตาย​คือ ผู้​ชักชวนคนไปสู่การล่วงประเวณี
คน​ที่​พระ​เจ้า​พอ​พระ​ทัย​จะ​หนี​พ้น​พวกเขา

พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ให้​เป็น​คน​เที่ยง​ธรรม
แต่​พวกเขากลับ​ได้​ค้น​คว้า​กล​อุบาย​ต่างๆ ออก​มา

1. เมื่อคนเริ่มไตร่ตรองเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างจริงจัง เขาจะยิ่งพบความจริงของชีวิต
และคนที่มีปัญญาจะตอบสนองความจริงนั้น โดยการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา
คือ ใช้เพื่อพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตนเอง

2. คนมีปัญญาจะสนใจปัจจุบันมากกว่าจมอยู่ในอดีต
เพราะอดีตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว
แต่ปัจจุบันกำลังกำหนดอนาคตของตนที่จะมาถึง

ที่ผ่านมาผิดพลาดพลั้งไป ก็จงกลับใจใหม่
แล้วลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. คนที่เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​ ไม่กล้าอวดความชอบธรรมของตน เพราะรู้ว่ามันใช้การไม่ได้
และจะรีบหยุดความอธรมของตน เพราะรู้ว่าพระพิโรธของพระเจ้าน่าสะพรึงกลัวสักเพียงใด

วันนี้ ถ้าเราไม่ถ่อมใจ หรือ ไม่กลับใจ แสดงว่าเรายังไม่ได้เกรงกลัวพระองค์

4. ถ้าเรามัวแต่​สน​ใจ​ว่าคนพูดถึงเราอย่างไรบ้าง
ไม่ว่าเราดีแค่ไหน แน่นอน ในที่สุดเราจะพบว่า มีบางคนที่พูดถึงเราในทางที่ไม่ดี
แล้วเราเองก็จะไม่สบายใจเสียเอง

5. สิ่งที่ขมขื่นยิ่งกว่าความตาย คือการติดกับดักของการล่วงประเวณี
ทันทีที่รู้ตัว จงรีบวิ่งหนีออกมา
ขอพระเมตตาจากพระเจ้า ที่เราจะออกมาได้สำเร็จ โดยเร็วที่สุด

คำคม

“ คนยิ่งมีปัญญา จะยิ่งรู้ตัวว่าตนเองต้องการปัญญาจากพระเจ้า ”