สรุป ฟีลิปปี 4

ภาพรวม

  • ฟีลิปปี บทที่ 4 เปาโลเรียกร้องให้พี่น้องฟีลิปปี ดำเนินชีวิตตามแบบของเปาโล คือ ไม่ว่าจะพบกับเหตุการณ์ใดๆ ก็ยังชื่นชมยินดีในพระเจ้า ด้วยการพึ่งพาการเสริมกำลังจากพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 4

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ว่า

พวกเขา​เป็น​ที่​รัก เป็น​ที่​ปรารถ​นา​ เป็น​ที่​ยินดี และ​เป็น​มง​กุฎ​ของเปาโล
ขอให้พวกเขา จง​ยืน​หยัด​มั่น​คง​ ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด

เปาโลเตือน​ผู้นำหญิงสองคน ที่มีปัญหากัน ให้มี​จิต​ใจ​ปรอง​ดอง​กัน​
และให้ผู้นำคริสตจักร​ช่วยพวกเธอด้วย
คนที่​ร่วม​งานกันต่อสู้เพื่อข่าวประเสริฐ ​ชื่อ​ของพวกเขาก็​มี​อยู่​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต​แล้ว

จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ในพระเจ้าทุก​เวลา
จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ ​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน เพราะพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว
อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​ต่อพระ​เจ้า​ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ
แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า ​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

จง​ใคร่​ครวญ​ดู​
สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม
สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ
​สิ่ง​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

​จง​ปฏิ​บัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​เรียน​รู้ รับ​ไว้ ได้​ยิน และ​ได้​เห็นแล้ว ​ในเปาโล
แล้ว​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​สันติ​สุข​จะ​สถิต​กับพวกเขา

เปาโล​เรียน​รู้​ที่​จะ​พอใจ​ใน​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่
ไม่ว่าจะเป็น​ความ​ขาดแคลน​ หรือความ​อุดม​สม​บูรณ์
​เคล็ด​ลับ​ใน​การ​เผชิญ​สิ่งเหล่านี้ คือ
“​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​”

เมื่อ​เปาโล​ออก​จาก​แคว้น​มาซิ​โด​เนีย ​ใน​ช่วง​เริ่ม​แรก​ของ​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น
ไม่​มี​คริสต​จักร​ใด​ มี​ส่วนช่วยเขาใน​เรื่องค่าใช้จ่าย ​นอก​จาก​คริสตจักรในเมืองฟีลิปปี

ตอนที่อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะ​โล​นิ​กา พวกเขา​ก็​ยังส่ง​ของ​ไป​ช่วย​เปาโลครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า

เปาโลดีใจ เพราะ ​ผล​กำ​ไร​ใน​บัญชี​ของ​พวกเขา ได้ทวี​มาก​ขึ้น
สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​ของ​ถวาย​ที่​หอม​หวาน เป็น​เครื่อง​บูชา ที่​พระ​เจ้า​โปรด​รับและ​พอ​พระทัย
และ​พระ​เจ้า​จะ​ประ​ทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำเป็น ​แก่​พวกเขา​ จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่ง​โรจน์​ของ​พระ​องค์​

พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ด้วย​กับเปาโล ได้ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยังพวกเขาด้วย

1. ในแต่ละวันของชีวิต มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น และผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามากมาย
หลายสิ่งเหล่านั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เสียใจ ผิดหวัง เศร้าใจ หดหู่ ฯลฯ

ขณะเดียวกัน ก็มีจำนวนไม่น้อย ที่เป็น
สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม
สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ
​สิ่ง​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

พระคำของพระเจ้า เรียกให้เราใคร่ครวญไตร่ตรองถึงสิ่งดีๆเหล่านี้
เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา

2. การถวายเพื่องานของพระเจ้า หรือเพื่อคนงานที่กำลังปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า
แท้จริงแล้ว ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับผู้ถวายเอง
เพราะทั้งหมดที่ถวายนั้น สักวันหนึ่งก็จะเสื่อมสูญไป
แต่ผลแห่งการถวายนั้นจะคงอยู่ตลอดไป

ทุกสิ่งที่พี่น้องฟีลิปปี เคยถวายสนับสนุนเปาโลนั้น
บัดนี้สิ่งเหล่านั้นพัง หรือเสื่อมสลายไปหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญของโรม เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ
แต่บัดนี้ผลแห่งการถวายของพวกเขายังคงเป็นพระพร
ทั้งต่อเราทั้งหลาย และต่อตัวพวกเขาเองในสวรรค์

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2tEAsRx

คำคม

“ เคล็ดในการเผชิญทุกสิ่งอย่างมีชัยชนะ คือ เผชิญ​โดย​พึ่งพาพระเยซู ”

สรุป ฟีลิปปี 3

ภาพรวม

  • ฟีลิปปี บทที่ 3 คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ จะทุ่มเท บากบั่น ใช้ชีวิตของตนเพื่อให้ได้รับรางวัลในสวรรค์ โดยถือว่าสิ่งสารพัดในโลกชั่วคราวนี้ ล้วนไร้ค่า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 3

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ว่า
จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
จง​ระวัง​พวก​สอนผิด
คนเหล่านั้นพยายามอวดเนื้อหนัง ว่าพวกเขาเป็นคนที่เข้าสุหนัต และ เป็นคนสำคัญของยิว

ความจริงแล้ว ถ้าเปาโลจะอวด ก็​มี​สิ่งที่จะอวดมาก​กว่าคนเหล่า​นั้น​อีก
– เปาโลเข้า​สุหนัต​ใน​วัน​ที่​ 8 ที่​คลอด​มา
– ในด้านเชื้อชาติ เปาโลเป็น​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล อยู่​ใน​เผ่า​เบน​ยา​มิน เป็น​ชาว​ฮีบรู​ที่​เกิด​จาก​คน​ฮีบรู
– ใน​ด้าน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ก็​อยู่​ใน​คณะ​ฟา​ริสี
– ใน​ด้าน​ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ ก็​ได้​ข่ม​เหง​คริสต​จักร
– ใน​ด้าน​ความ​ชอบ​ธรรม​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ ​ก็​ไม่​มี​ที่​ติ

แต่​บัดนี้ เปาโล​ถือ​ว่าการมี​สิ่งเหล่านั้น ​เป็น​การ​ขาด​ทุน
เพราะ​เหตุ​ คุณ​ค่า​อัน​สูง​ยิ่ง​ ของ​การ​ได้​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์​
​สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​เหมือน​เศษ​ขยะ​ เมื่อเทียบกับการ​ได้​พระ​คริสต์​

ชีวิตใหม่​ที่​ได้​มานี้ ได้มา​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์
เปาโลต้อง​การ​จะ​รู้​จัก​​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​การ​คืน​พระ​ชนม์ ​และ​รู้จัก​การ​มีส่วน​ร่วม​ใน​ความ​ทุกข์​ ของ​พระ​องค์
และต้องการ​เป็น​เหมือน​กับ​พระ​องค์​ ใน​ความ​ตาย​นั้น
และหวัง​ที่​จะ​ได้​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ด้วย

เปาโลไม่ถือว่า เขาได้​รับ​แล้ว หรือ​ดี​พร้อม​แล้ว
แต่​เขา​กำ​ลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป​ เพื่อ​ที่​จะ​ฉวย​ไว้​
เพราะ​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​ฉวย​เขา​ไว้แล้ว

เปาโล​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา แล้ว​โน้ม​ตัว​ไป​ยัง​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง​หน้า
บาก​บั่น​มุ่ง​ไป​สู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ราง​วัล​แห่งการ​ทรง​เรียก ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

คน​ที่​เป็น​ผู้​ใหญ่​ฝ่ายวิญญาณ แล้ว​จง​คิด​อย่าง​นี้
เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ก็​จง​ดำ​เนิน​ตาม​นั้น​ต่อ​ไป

จง​สัง​เกต​ดู​คน​เหล่า​นั้น ​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​แบบ​อย่าง​ที่​เปาโลวาง​ไว้
เพราะ​ว่า​มี​หลาย​คน​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​เป็น​ศัตรู​ต่อ​กาง​เขน​ของ​พระ​คริสต์
ปลาย​ทาง​ของ​พวก​เขา​ คือ​ความ​พินาศ
– พระ​ของ​พวกเขา​คือ​กระ​เพาะ​อา​หาร
– พวกเขาโอ้​อวด​ใน​สิ่ง​ที่​น่า​อับ​อาย​ของ​พวก​เขา
– พวก​เขา​คิด​แต่​เรื่อง​ทาง​โลก

แต่​เรา​เป็น​พล​เมือง​แห่ง​สวรรค์
​เรา​รอ​คอย​ ​พระ​เยซู​คริสต์ ผู้จะเสด็จมาจากสวรรค์
พระ​องค์​จะ​ทรง​เปลี่ยน​แปลง​ ร่าง​กาย​อัน​ต่ำ​ต้อย​ของ​เรา
ให้​เหมือน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์​ที่​เต็ม​ด้วย​พระ​รัศมี

1. คนในโลกนี้ให้ความสำคัญกับการยกย่อง การยอมรับ และการให้เกียรติจากคนอื่นๆในโลก
แต่คนฝ่ายวืญญาณ จะให้ความสำคัญกับ การยกย่อง การยอมรับ และการให้เกียรติจากพระเจ้า

วันนี้ คนคิดกับเราอย่างไร ไม่สำคัญ
แต่พระเจ้ากำลังคิดกับเราอย่างไร นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

2. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์
พระ​องค์​จะ​ทรง​เปลี่ยน​แปลง​ ร่าง​กาย​​ของ​เรา
ให้​เต็ม​ด้วย​พระ​รัศมี ​เหมือน​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์

นั่นเป็น เกียรติและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับมนุษย์ ผู้หนึ่งจะมีได้
สิ่งนี้ล้ำค่ามากมาย จนสิ่งสารพัดทั้งหมดของเขาในโลกนี้ ช่างไร้ค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขากำลังจะได้รับนั้น

ให้เราตื่นเต้น และภูมิใจ สำหรับสิ่งที่กำลังจะได้รับนั้น
แล้วใช้ชีวิตให้สมกับผู้ที่กำลังจะได้รับศักดิ์ศรีนั้น

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/35v8Hbl

คำคม

“ วันนี้ เราได้รับพระพรแล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลาได้รับรางวัลที่พระเยซูคริสต์ทรงเตรียมให้แก่เรา
จงบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อรับรางวัลนั้น ”

สรุป ฟีลิปปี 2

ภาพรวม

  • ฟีลิปปี บทที่ 2 เราได้รับความรอดและพระพรมากมายโดยทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราควรดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับความรอดนั้นแล้ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 2

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ว่า

​ใน​ความ​สัม​พันธ์​กับ​พระ​คริสต์
พวกเขาได้รับ​ความ​ชู​ใจ การ​ปลอบ​โยน​จาก​ความ​รัก
และมี​การ​สา​มัคคี​ธรรม​กัน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ
และ​มี​ความ​เห็น​ใจ​กัน​และ​ความ​เมต​ตา​ต่อกัน

ขอให้พวกเขา
– ​มีความ​คิด​อย่าง​เดียว​กัน
– มี​ความ​รัก​อย่าง​เดียว​กัน
– มี​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน
– ไม่​ทำ​สิ่ง​ใด​ ด้วย​การ​ชิง​ดี​หรือ​ถือ​ดี
– ​ถือ​ว่า​คน​อื่น​ดี​กว่า​ตัว​ ด้วย​ใจ​ถ่อม
– จะทำสิ่งใดก็ให้​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ของ​กันและกัน

​พระ​เยซู​คริสต์ ทรง​สละ​พระ​องค์​เอง​ และ​ทรง​รับ​สภาพ​ทาส ทรง​ถือ​กำ​เนิด​เป็น​มนุษย์
ทรง​ถ่อม​พระ​องค์​ลง ​ยอม​เชื่อ​ฟัง​ จน​ถึง​ความ​มร​ณา ​บน​กาง​เขน
พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ยก​พระ​องค์​ขึ้น​สูง​สุด
และ​ประ​ทาน​พระ​นาม​เหนือ​นาม​ทั้ง​หมด​ แก่​พระ​องค์
และทุก​ลิ้น​จะ​ยอม​รับ​ว่า​ พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
ซึ่งเป็น​การ​ถวาย​พระ​เกียรติ ​แด่​พระเจ้า​ พระ​บิดา

ดังนั้น จงประ​พฤติ​ให้สม​กับ​ความ​รอด​ที่ได้รับ
ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​และ​ตัว​สั่น
เพราะ​ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้​พวกเขา ​มี​ความ​ประ​สงค์
​และ​มี​ความ​สา​มารถ​ ทำ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระเจ้า

จง​ทำ​ทุกสิ่ง​โดย​ปราศ​จาก​ การ​บ่น​และ​การ​ทุ่ม​เถียง​กัน
เพื่อ​พวกเขา​จะ​ไม่​มี​ที่​ติ​และ​ไร้​ความ​ผิด เป็น​ดุจ​ดวง​สว่าง​ต่างๆ ใน​โลก

จง​ยึด​มั่น​ใน​พระ​วจนะ​แห่ง​ชีวิต
เพื่อสิ่งที่เปาโลทุ่มเทเพื่อพวกเขา จะได้ไม่เปล่า​ประ​โยชน์

เปาโล​หวัง ว่า ใน​ไม่​ช้า​นี้​จะ​ส่ง​ทิ​โม​ธี​ไป​หาพวกเขา
เพื่อ​เปาโลจะ​ได้​รับ​ความ​ชู​ใจ​เมื่อ​รู้​ข่าว​ของพวกเขา
และ​เปาโลแน่​ใจ​ ​ว่า​ ใน​ไม่​ช้​าก็​จะ​ไป​หา​พวกเขาด้วย

เปาโลเห็น​ว่า​จำเป็น​จะ​ต้อง​ส่ง ​เอ​ปา​โฟร​ดิ​ทัส​ ไป​หา​พวกเขา
เขาเป็น​ตัว​แทน​ที่​พี่น้องฟีลิปปี ​ส่ง​มา​ปรน​นิบัติเปาโล
​เขา​คิด​ถึงพี่น้องฟีลิปปี
​และเขา​เป็น​ทุกข์ ​เพราะ​ว่า​พี่น้องฟีลิปปี​ได้​ยิน​ว่า​เขา​ป่วย
เขา​ป่วย​จริงๆ จน​เกือบ​จะ​ตาย
แต่​พระเจ้า​ทรง​พระ​เมต​ตา​เขา
และ​​เมต​ตาเปาโล​ด้วย ​เพื่อ​ไม่​ให้เปาโล​มี​ทุกข์​ซ้อน​ทุกข์
เปาโลจะ​ส่ง​เขา​ไป เพื่อพี่น้องฟีลิปปีจะ​ได้​ยินดี​ที่​เห็น​เขา​อีก
และ​เพื่อ​ความ​ร้อน​ใจ​ของ​เปาโล​จะ​บรร​เทา​ลง

จง​ต้อน​รับ​เขา​ ​ด้วย​ความ​ยินดี​ยิ่ง และ​จง​นับ​ถือ​คน​ประ​เภท​นี้
เพราะ​เขา​เกือบ​จะ​ตาย​เนื่อง​จาก​งาน​ของ​พระ​คริสต์
เข่ได้ทำให้​การ​ปรน​นิบัติ​ของพี่น้องฟีลิปปี​ที่​ไม่​อาจ​ทำ​ให้​เปาโลได้​นั้น​ ​สำ​เร็จ​บริ​บูรณ์

1. พระเยซูคริสต์ถ่อมพระทัยลง ยอมเชื่อฟัง จนถึงที่สุด
พระองค์จึงได้รับการยกขึ้นอย่างสูงสุด

พระเยซูวางแบบอย่างแก่เราไว้แล้วว่า
ชีวิตสาวกของพระคริสต์ ต้องถ่อมใจและยอมเชื่อฟัง
นั่นเป็นกุญแจ แห่งการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียน

2. ในบทนี้ทำให้เราเห็นถึงความรัก ความผูกพันของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรยุคแรก
พี่น้องฟีลิปปี ห่วงเปาโล แต่ไปช่วยดูแลไม่ได้จึงส่ง​ เอ​ปา​โฟร​ดิ​ทัส​ เป็นตัวแทนไปช่วยดูแล
เมื่อ​เอ​ปา​โฟร​ดิ​ทัส​ ป่วย เปาโลก็เป็นทุกข์มาก
และพอพี่น้องฟีลิปปีทราบข่าวการป่วยของเขา พวกเขาก็เป็นทุกข์มาก
ต่อมาเขาหายป่วย แต่พี่น้องฟีลิปปียังไม่ทราบ
เขาจึงเป็นทุกข์มาก เพราะพี่น้องฟีลิปปีกำลังเป็นทุกข์
เปาโลก็เป็นทุกข์มากในเรื่องนี้เช่นกัน
จึงตัดสินใจส่งเขา กลับไปฟีลิปปี เพื่อให้พี่น้องที่นั่นหายทุกข์
เขาจะได้หายทุกข์ แล้วเปาโลเองก็จะได้หายทุกข์

ช่างเป็นภาพความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกันที่สวยสดงดงามจริงๆ
เป็นห่วงซึ่งกันและกัน โดยความสนใจไม่ได้อยู่ที่ว่าตนเองกำลังเผชิญอะไร
แต่ใส่ใจว่าพี่น้องที่รัก กำลังรู้สึกอย่างไร

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/37EvRgR

คำคม

“ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงทำให้เรา ปรารถนา ​และความ​สา​มารถ​ ทำ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระเจ้า ได้ ”

สรุป ฟีลิปปี 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฟีลิปปี เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เพื่อหนุนใจให้พวกเขาชื่นชมยินดีท่ามกลางการข่มเหงและความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
  • ฟีลิปปี บทที่ 1 เปาโลหนุนใตพี่น้องฟีลิปปี ให้ทำสิ่งที่ดีต่อไป และยืนหยัดในความเชื่อ เปาโลจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 1

เปา​โล​และ​ทิ​โม​ธี ได้เขียนจดหมายถึงคริสตจักร​ใน​เมือง​ฟี​ลิป​ปี ว่า

เปาโลได้อธิษฐานเพื่อพวกเขา​ด้วย​ความ​ยินดี​เสมอ
เพราะ​พวกเขา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ ​เรื่อยมา

พระเจ้า ผู้​ทรง​เริ่ม​ต้น​การ​ดี​ไว้​ใน​พวกเขา
จะ​ทรง​ทำ​ให้การดีนั้น​สำ​เร็จ
เพราะพวกเขา​มี​ใจ​รักเปาโล และ​มี​ส่วน​ร่วม​กับเปาโล
ทั้ง​ใน​ยามที่เปาโล​ถูก​คุม​ขัง และ​ใน​การ​ปก​ป้อง​ข่าว​ประ​เสริฐ​

เปาโล​อธิษ​ฐาน ​ขอ​ให้​ความ​รัก​ของ​พวกเขาทวี​ยิ่งๆ ขึ้น
​พร้อม​กับ​ความ​รู้​ และ​ วิจารณ​ญาณ​ทุก​ด้าน
เพื่อพวกเขา​จะ​สัง​เกต​เห็น​ได้​ว่า ​สิ่ง​ใด​ประ​เสริฐ​ที่​สุด
เพื่อ​พวกเขาจะ​ได้​
– เป็น​คน​บริ​สุทธิ์
– เป็น​คน​ไม่​มี​ที่​ติ​ได้ ​ใน​วัน​แห่ง​พระ​คริสต์
– ​เป็น​คน​ที่​เต็ม​บริ​บูรณ์​ ด้วย​ผล​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม​
เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​และ​การ​ยก​ย่อง​แด่​พระ​เจ้า

ความทุกข์ยากที่​เกิด​ขึ้น​กับ​เปาโล​นั้น ​เป็น​เหตุ​ให้​ข่าว​ประ​เสริฐ​แผ่​ขยาย​ออก​ไป
และ​พี่​น้อง​ส่วน​มาก ​ก็​เกิด​ความ​มั่น​ใจ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​
และ​มี​ความ​กล้า​ มาก​ขึ้น​ที่​ จะ​กล่าว​พระ​วจนะ ​โดย​ปราศ​จาก​ความ​กลัว

แม้จะ​มี​บาง​คน​ประ​กาศ​พระ​คริสต์​ ด้วย​ความ​อิจ​ฉา​
จง​ใจ​จะเพิ่ม​ความ​ยาก​ลำ​บาก​แก่เปาโล ​ใน​ระหว่าง​ถูก​คุม​ขัง
แค่เพราะพระ​คริสต์​ได้​ถูก​ประ​กาศ​ไป​ใน​ทุก​ที่ จึง​ทำ​ให้​เปาโล​ยินดี

เปาโล​รู้​ว่า ​โดย​คำอธิษฐานของพี่น้องฟีลิปปี และ​โดย​การ​ช่วย​เหลือ​ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปาโลจะ​รอด​พ้น ​และจะ​ไม่​ได้​รับ​ความ​ละอาย​ใดๆ เลย

แต่​ไม่ว่าจะเป็น หรือ ต้องตาย
พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรร​เสริญ ​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เปาโล
เพราะ​ว่า​สำ​หรับเปาโล การ​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​เพื่อ​พระ​คริสต์
และ​การ​ตาย​ก็​ได้​กำ​ไร

ถ้าต้อง​จาก​ไป​ อยู่​กับ​พระ​คริสต์ นั่น​ประ​เสริฐ​มาก​นัก
แต่ถ้ายังไม่ตาย ก็จะเป็นประโยชน์​มาก​กว่า​สำ​หรับ​พวกเขา

เปาโลขอ​​ให้​พวกเขาดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​
โดย​ยืน​หยัด​มั่น​คง​ เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
ร่วม​กัน​สู้​ด้วย​จิตใจ​เดียว​กัน เพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​มา​จาก​ข่าว​ประ​เสริฐ
และ​ไม่​เกรง​กลัว​พวก​ที่​ขัด​ขวาง​เลย

สิ่งเหล่านี้จะ​เป็น​หลัก​ฐาน​แห่ง​ความ​รอด​ของพวกเขา
และ​พระ​เจ้า​จะทรง​ให้​พระคุณ​แก่พวกเขา เพราะ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์

1. การที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ต้องรู้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
ซึ่งรู้ได้จาก การมีความรัก และ มีความรู้ในพระคำของพระเจ้า และ มีการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราผ่านพระคำของพระเจ้า
และทรงทำงานในจิตใจของเรา ให้เราใีความรักของพระเจ้าในชีวิต
แล้วเมื่อเราทำตามการทรงนำของพระองค์ เราก็จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย

ดังนั้นเราควรอ่านพระคำของพระเจ้า และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนิชีวิตอยู่เสมอ

2. การดำเนินชีวิต สมกับที่เราเชื่อในข่าวประเสริฐ คือ
การที่เรามั่นคงในความเชื่อ
รักกัน ต่อสู้เหมือนคน คนเดียวกัน
ร่วมกันยืนหยัด ในสิ่งที่เชื่อ แม้จะถูกต่อต้านสักเพียงใดก็ตาม

เราผู้เชื่อในข่าวประเสริฐ สมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อนั้น

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/36p2W04

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดี พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ ”