สรุป ฟีลิปปี 3

ภาพรวม

  • ฟีลิปปี บทที่ 3 คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ จะทุ่มเท บากบั่น ใช้ชีวิตของตนเพื่อให้ได้รับรางวัลในสวรรค์ โดยถือว่าสิ่งสารพัดในโลกชั่วคราวนี้ ล้วนไร้ค่า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 3

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ว่า
จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
จง​ระวัง​พวก​สอนผิด
คนเหล่านั้นพยายามอวดเนื้อหนัง ว่าพวกเขาเป็นคนที่เข้าสุหนัต และ เป็นคนสำคัญของยิว

ความจริงแล้ว ถ้าเปาโลจะอวด ก็​มี​สิ่งที่จะอวดมาก​กว่าคนเหล่า​นั้น​อีก
– เปาโลเข้า​สุหนัต​ใน​วัน​ที่​ 8 ที่​คลอด​มา
– ในด้านเชื้อชาติ เปาโลเป็น​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล อยู่​ใน​เผ่า​เบน​ยา​มิน เป็น​ชาว​ฮีบรู​ที่​เกิด​จาก​คน​ฮีบรู
– ใน​ด้าน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ก็​อยู่​ใน​คณะ​ฟา​ริสี
– ใน​ด้าน​ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ ก็​ได้​ข่ม​เหง​คริสต​จักร
– ใน​ด้าน​ความ​ชอบ​ธรรม​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ ​ก็​ไม่​มี​ที่​ติ

แต่​บัดนี้ เปาโล​ถือ​ว่าการมี​สิ่งเหล่านั้น ​เป็น​การ​ขาด​ทุน
เพราะ​เหตุ​ คุณ​ค่า​อัน​สูง​ยิ่ง​ ของ​การ​ได้​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์​
​สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​เหมือน​เศษ​ขยะ​ เมื่อเทียบกับการ​ได้​พระ​คริสต์​

ชีวิตใหม่​ที่​ได้​มานี้ ได้มา​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์
เปาโลต้อง​การ​จะ​รู้​จัก​​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​การ​คืน​พระ​ชนม์ ​และ​รู้จัก​การ​มีส่วน​ร่วม​ใน​ความ​ทุกข์​ ของ​พระ​องค์
และต้องการ​เป็น​เหมือน​กับ​พระ​องค์​ ใน​ความ​ตาย​นั้น
และหวัง​ที่​จะ​ได้​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ด้วย

เปาโลไม่ถือว่า เขาได้​รับ​แล้ว หรือ​ดี​พร้อม​แล้ว
แต่​เขา​กำ​ลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป​ เพื่อ​ที่​จะ​ฉวย​ไว้​
เพราะ​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​ฉวย​เขา​ไว้แล้ว

เปาโล​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา แล้ว​โน้ม​ตัว​ไป​ยัง​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง​หน้า
บาก​บั่น​มุ่ง​ไป​สู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ราง​วัล​แห่งการ​ทรง​เรียก ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

คน​ที่​เป็น​ผู้​ใหญ่​ฝ่ายวิญญาณ แล้ว​จง​คิด​อย่าง​นี้
เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ก็​จง​ดำ​เนิน​ตาม​นั้น​ต่อ​ไป

จง​สัง​เกต​ดู​คน​เหล่า​นั้น ​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​แบบ​อย่าง​ที่​เปาโลวาง​ไว้
เพราะ​ว่า​มี​หลาย​คน​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​เป็น​ศัตรู​ต่อ​กาง​เขน​ของ​พระ​คริสต์
ปลาย​ทาง​ของ​พวก​เขา​ คือ​ความ​พินาศ
– พระ​ของ​พวกเขา​คือ​กระ​เพาะ​อา​หาร
– พวกเขาโอ้​อวด​ใน​สิ่ง​ที่​น่า​อับ​อาย​ของ​พวก​เขา
– พวก​เขา​คิด​แต่​เรื่อง​ทาง​โลก

แต่​เรา​เป็น​พล​เมือง​แห่ง​สวรรค์
​เรา​รอ​คอย​ ​พระ​เยซู​คริสต์ ผู้จะเสด็จมาจากสวรรค์
พระ​องค์​จะ​ทรง​เปลี่ยน​แปลง​ ร่าง​กาย​อัน​ต่ำ​ต้อย​ของ​เรา
ให้​เหมือน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์​ที่​เต็ม​ด้วย​พระ​รัศมี

1. คนในโลกนี้ให้ความสำคัญกับการยกย่อง การยอมรับ และการให้เกียรติจากคนอื่นๆในโลก
แต่คนฝ่ายวืญญาณ จะให้ความสำคัญกับ การยกย่อง การยอมรับ และการให้เกียรติจากพระเจ้า

วันนี้ คนคิดกับเราอย่างไร ไม่สำคัญ
แต่พระเจ้ากำลังคิดกับเราอย่างไร นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

2. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์
พระ​องค์​จะ​ทรง​เปลี่ยน​แปลง​ ร่าง​กาย​​ของ​เรา
ให้​เต็ม​ด้วย​พระ​รัศมี ​เหมือน​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์

นั่นเป็น เกียรติและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับมนุษย์ ผู้หนึ่งจะมีได้
สิ่งนี้ล้ำค่ามากมาย จนสิ่งสารพัดทั้งหมดของเขาในโลกนี้ ช่างไร้ค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขากำลังจะได้รับนั้น

ให้เราตื่นเต้น และภูมิใจ สำหรับสิ่งที่กำลังจะได้รับนั้น
แล้วใช้ชีวิตให้สมกับผู้ที่กำลังจะได้รับศักดิ์ศรีนั้น

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/35v8Hbl

คำคม

“ วันนี้ เราได้รับพระพรแล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลาได้รับรางวัลที่พระเยซูคริสต์ทรงเตรียมให้แก่เรา
จงบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อรับรางวัลนั้น ”