สรุป ฟีลิปปี 4

ภาพรวม

  • ฟีลิปปี บทที่ 4 เปาโลเรียกร้องให้พี่น้องฟีลิปปี ดำเนินชีวิตตามแบบของเปาโล คือ ไม่ว่าจะพบกับเหตุการณ์ใดๆ ก็ยังชื่นชมยินดีในพระเจ้า ด้วยการพึ่งพาการเสริมกำลังจากพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 4

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ว่า

พวกเขา​เป็น​ที่​รัก เป็น​ที่​ปรารถ​นา​ เป็น​ที่​ยินดี และ​เป็น​มง​กุฎ​ของเปาโล
ขอให้พวกเขา จง​ยืน​หยัด​มั่น​คง​ ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด

เปาโลเตือน​ผู้นำหญิงสองคน ที่มีปัญหากัน ให้มี​จิต​ใจ​ปรอง​ดอง​กัน​
และให้ผู้นำคริสตจักร​ช่วยพวกเธอด้วย
คนที่​ร่วม​งานกันต่อสู้เพื่อข่าวประเสริฐ ​ชื่อ​ของพวกเขาก็​มี​อยู่​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต​แล้ว

จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ในพระเจ้าทุก​เวลา
จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ ​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน เพราะพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว
อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​ต่อพระ​เจ้า​ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ
แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า ​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

จง​ใคร่​ครวญ​ดู​
สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม
สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ
​สิ่ง​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

​จง​ปฏิ​บัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​เรียน​รู้ รับ​ไว้ ได้​ยิน และ​ได้​เห็นแล้ว ​ในเปาโล
แล้ว​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​สันติ​สุข​จะ​สถิต​กับพวกเขา

เปาโล​เรียน​รู้​ที่​จะ​พอใจ​ใน​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่
ไม่ว่าจะเป็น​ความ​ขาดแคลน​ หรือความ​อุดม​สม​บูรณ์
​เคล็ด​ลับ​ใน​การ​เผชิญ​สิ่งเหล่านี้ คือ
“​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​”

เมื่อ​เปาโล​ออก​จาก​แคว้น​มาซิ​โด​เนีย ​ใน​ช่วง​เริ่ม​แรก​ของ​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น
ไม่​มี​คริสต​จักร​ใด​ มี​ส่วนช่วยเขาใน​เรื่องค่าใช้จ่าย ​นอก​จาก​คริสตจักรในเมืองฟีลิปปี

ตอนที่อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะ​โล​นิ​กา พวกเขา​ก็​ยังส่ง​ของ​ไป​ช่วย​เปาโลครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า

เปาโลดีใจ เพราะ ​ผล​กำ​ไร​ใน​บัญชี​ของ​พวกเขา ได้ทวี​มาก​ขึ้น
สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​ของ​ถวาย​ที่​หอม​หวาน เป็น​เครื่อง​บูชา ที่​พระ​เจ้า​โปรด​รับและ​พอ​พระทัย
และ​พระ​เจ้า​จะ​ประ​ทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำเป็น ​แก่​พวกเขา​ จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่ง​โรจน์​ของ​พระ​องค์​

พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ด้วย​กับเปาโล ได้ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยังพวกเขาด้วย

1. ในแต่ละวันของชีวิต มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น และผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามากมาย
หลายสิ่งเหล่านั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เสียใจ ผิดหวัง เศร้าใจ หดหู่ ฯลฯ

ขณะเดียวกัน ก็มีจำนวนไม่น้อย ที่เป็น
สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม
สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ
​สิ่ง​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

พระคำของพระเจ้า เรียกให้เราใคร่ครวญไตร่ตรองถึงสิ่งดีๆเหล่านี้
เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา

2. การถวายเพื่องานของพระเจ้า หรือเพื่อคนงานที่กำลังปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า
แท้จริงแล้ว ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับผู้ถวายเอง
เพราะทั้งหมดที่ถวายนั้น สักวันหนึ่งก็จะเสื่อมสูญไป
แต่ผลแห่งการถวายนั้นจะคงอยู่ตลอดไป

ทุกสิ่งที่พี่น้องฟีลิปปี เคยถวายสนับสนุนเปาโลนั้น
บัดนี้สิ่งเหล่านั้นพัง หรือเสื่อมสลายไปหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญของโรม เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ
แต่บัดนี้ผลแห่งการถวายของพวกเขายังคงเป็นพระพร
ทั้งต่อเราทั้งหลาย และต่อตัวพวกเขาเองในสวรรค์

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2tEAsRx

คำคม

“ เคล็ดในการเผชิญทุกสิ่งอย่างมีชัยชนะ คือ เผชิญ​โดย​พึ่งพาพระเยซู ”