สรุป มัทธิว 1

ภาพรวม

  • พระธรรมมัทธิว เป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่การกำเนิด พระราชกิจ การสิ้นพระชนม์ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์
  • พระธรรมมัทธิว เขียนขึ้นเพื่อ​เป็น​พยานแก่​พวก​ยิว​ว่า ​พระเยซู​ทรง​เป็น​พระ​เมสสิยาห์​ ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเสด็จมา
  • มัทธิว บทที่ 1 กล่าวถึงลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ และการกำเนิดของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 1
หนัง​สือ​ลำ​ดับ​พงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
ชี้ให้เห็นว่า พระเยซู เป็นเชื้อ​สาย​ของ​ดา​วิด และผู้​สืบ​ตระ​กูล​มา​จาก​อับ​รา​ฮัม
อับ​รา​ฮัม-​อิส​อัค-​ยา​โคบ-​ยูดาห์-เป​เรศ-เฮส​โรน-​ราม-​อัม​มี​นา​ดับ-นา​โชน-​สัล​โมน-โบ​อาส-โอ​เบด​-​เจส​ซี-ดา​วิด​
ดา​วิด-ซา​โล​มอน-​เร​โห​โบ​อัม-อา​บี​ยาห์-​อา​สา-เยโฮ​ชาฟัท-โย​รัม-อุส​ซี​ยาห์-​โย​ธาม-​อา​หัส-เฮ​เซ​คี​ยาห์-มนัส​เสห์-อา​โมน-​โย​สิ​ยาห์-เย​โค​นิ​ยาห์
เย​โค​นิ​ยาห์​-เช​อัล​ทิ​เอล-เศ​รุบ​บา​เบล-​อา​บี​ยุด-เอลี​ยา​คิม-อา​ซอร์-​ศา​โดก-อา​คิม-เอลี​อูด-​เอ​เล​อา​ซาร์-มัท​ธาน-​ยา​โคบ-โย​เซฟ​

โย​เซฟ​ ​เป็น​สามี​ของ​นาง​มารีย์
พระ​เยซู​​คริสต์ ​ประ​สูติ​มา​จาก​นาง​มา​รีย์​นี้

มา​รีย์​ผู้​เป็น​มาร​ดา​ของ​พระ​เยซู​นั้น เดิม​​หมั้นกับโย​เซฟ​ไว้​แล้ว​
แต่ ก่อน​ที่​จะ​ได้​อยู่​กิน​ด้วย​กัน​
มารีย์​มี​ครรภ์​แล้ว​ด้วย​เดช​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์
และ​ทูต​สวรรค์มาบอก​โย​เซฟ​ใน​ความ​ฝัน
ให้เขา​รับ​มา​รีย์​มา​เป็น​ภรรยา
เขาก็ทำตาม

มารีย์​จะ​ให้​ กำ​เนิด​บุตร​ชาย แล้วตั้งชื่อว่า เยซู
ตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกกับโยเซฟ

สิ่งเหล่านี้​เกิด​ขึ้น ​ตาม​พระ​วจนะ​ของพระเจ้า ที่ตรัสไว้ล่วงหน้า ​ว่า
หญิง​พรหม​จารี​คน​หนึ่ง​จะ​ตั้ง​ครรภ์
และ​คลอด​บุตรชาย​คน​หนึ่ง
และ​เขา​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า ​”อิม​มา​นู​เอล” (แปล​ว่า พระ​เจ้า​สถิต​กับ​เรา)

1. พระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้นด้วยลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์
ซึ่งไล่จากอับราฮัม ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับเขา ว่าเขาจะเป็นพรสำหรับบรรดาประชาขาติ
ลงมาถึงดาวิด ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่า โดยเชื้อสายของเขาจะมีกษัตริย์ ผู้ครอบครองชั่วนิรันดร์
แล้วพระเจ้าก็รักษาสัญญา เสร็จครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ โดยทางพระเยซูคริสต์

พระเจ้าทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอน
ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเรา ย่อมเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน เช่นกัน

2. เหตุที่พระเยซู ต้องมาเกิดในครรภ์ของมารีย์ ที่ได้ชื่อว่า เป็นภรรยาของโยเซฟ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดและอับราฮัม
รวมทั้งเหตุที่มารีย์ต้องปฏิสนธิโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้สำเร็จ

เมื่อพระเจ้าทรงตรัสสิ่งใดแล้ว
พระองค์จะทรงใช้ทุกสิ่ง ทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
และไม่มีอำนาจใดจะสามารถขัดขวางได้

จงไว้วางใจ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคำของพระองค์เถิด

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2MyiB6i

คำคม

“ พระสัญญาของพระเจ้า ไม่มีวันล้มเหลว ”