สรุป มัทธิว 3

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 3 ยอห์น ให้บัพติศมาแก่คนอิสราเอลที่แม่น้ำจอร์แดน พระเยซูได้มาเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์นด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 3

​ยอห์น​ ผู้​ให้​บัพ​ติศ​มา มา​ประ​กาศ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ แคว้น​ยูเดีย
เรียกให้คน​กลับ​ใจ​ใหม่ เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​มา​ใกล้​แล้ว

อิส​ยาห์​ ได้พยากรณ์ถึงยอห์น ไว้ก่อนหน้านี้ ว่า
เขาจะเป็นผู้เตรียม​มรรคาแห่ง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

​ยอห์น​ ใส่เสื้อทำ​ด้วย​ขน​อูฐ​ และกินตั๊ก​แตนกับน้ำ​ผึ้ง​ป่า เป็นอาหาร

มี​คนอิสราเอลมากมายได้ออก​ไป​หา​ยอห์น
สาร​ภาพ​บาป​ของ​พวก​เขา และ​รับ​บัพ​ติศ​มา​จากยอห์น​ใน​แม่น้ำ​จอร์​แดน

​ยอห์น​ ได้บอกให้​พวก​ฟา​ริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​ ที่ออกมา​ด้วยนั้น
ให้กลับ​ใจในการประพฤติด้วย ไม่ใช่มารับบัพติศมาในน้ำเท่านั้น
เพราะถ้าไม่กลับใจ ​จะ​ต้อง​ถูก​ตัด​แล้ว​โยน​ทิ้ง​ใน​กอง​ไฟ

ยอห์นได้พูดถึง พระ​องค์​ผู้​จะ​มา​ ว่า
พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​คนอิสราเอลรับ​บัพ​ติ​ศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​และ​ด้วย​ไฟ

โดยเมล็ด​ข้าว​ของ​พระ​องค์​ จะได้รับการเก็บไว้​ใน​ยุ้งฉาง
แต่​​แกลบ​ จะถูกเผาด้วย​ไฟ​ที่​ไม่​มี​วัน​ดับ

แล้ว​พระ​เยซูได้มาเพื่อ​​รับ​บัพ​ติศ​มา​จากยอห์น​ ที่​แม่​น้ำ​จอร์​แดน
แต่​ยอห์น​ไม่ยอม เพราะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควร
พระ​เยซู​บอก​ยอห์น​ว่า
​จง​ยอม​เถิด เพราะ​สม​ควร​ที่​พวก​เรา​จะ​ทำ​ความ​ชอบ​ธรรม​ให้​ครบ​ถ้วน​ทุก​ประ​การ
แล้ว​ยอห์น​ก็​ยอม

เมื่อ​พระเยซูเสด็จ​ขึ้น​จาก​น้ำ
ฟ้า​ก็​แหวก​ออก และ​พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิต​บน​พระ​องค์
และ​นี่แน่ะ มี​พระ​สุร​เสียง​ตรัส​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า
“ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​มาก”

1. พระเจ้าทรงให้ยอห์นมา เพื่อเตรียมใจประชาชน ในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

วันนี้ พระองค์ทรงใช้ชีวิตของเราเช่นกัน
เพื่อเตรียมหนทางให้คนสนใจพระเยซูคริสต์
เพื่อพระองค์จะเสด็จเข้าไปในชีวิตของพวกเขา เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

2. พระเยซู​จะ​ทรง​ให้​รับ​บัพ​ติ​ศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​และ​ด้วย​ไฟ
โดยผู้ที่กลับใจใหม่ เชื่อวางใจในพระองค์ จะเป็นดังเมล็ด​ข้าว​ของ​พระ​องค์​
จะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้รับการเก็บไว้​ใน​ยุ้งฉาง ของพระองค์ตลอดไป
แต่​​คนที่ไม่กลับใจ จะเป็นเหมือนแกลบ​ จะถูกเผาด้วย​ไฟจากพระองค์ ตลอดไป

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2OJIdjr

คำคม

“ สม​ควร​ที่​เรา​จะ​ทำ​ความ​ชอบ​ธรรม​ ให้​ครบ​ถ้วนทุกประการ
ตามการสอนและการช่วยเหลือ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ”