สรุป มัทธิว 4

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 4 มารมาทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร จากนั้น พระเยซูก็เริ่มพระราชกิจในแคว้นกาลิลี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 4

พระวิญญาณบริสุทธิ์​ ทรง​นำ​พระ​เยซู​คริสต์ เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
เพื่อ​มาร​จะ​ได้​มา​ทด​ลอง

พระเยซู​ทรง​อด​อาหาร​ 40 ​วัน​ 40​คืน
ภาย​หลัง​พระ​องค์​ก็​ทรง​หิว

มารได้มาทด​ลอง​มา​หา​พระเยซู
ทดลองเรื่อง อาหาร
พระเยซูตอบว่า “มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​ ไม่ใช่ด้วย​อาหาร​เพียง​อย่าง​เดียว​ แต่​ต้อง​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำของ​พระ​เจ้า”

ทดลองเรื่อง ความเป็นพระบุตรของพระเจ้า
พระเยซูตอบว่า “อย่า​ทด​ลอง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ”

ทดลองเรื่อง เกียรติยศ
พระเยซูตอบ​ว่า “ จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า​ซา​ตาน จง​กราบ​นมัส​การและ​ปรน​นิบัติ​​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ แต่​ผู้​เดียว ”

แล้ว​มาร​จึง​ไป​จาก​พระ​องค์
และ​มี​พวก​ทูต​สวรรค์​มา​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์

พระเยซูเสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กาลิลี ไปพัก​ที่​เมือง​คา​เปอร​นา​อุม ​ใน​เขต​ของ​เผ่า​เศ​บู​ลุน​และ​นัฟ​ทา​ลี

ตามคำพยากรณ์ที่ว่า
ประ​ชา​ชน​ผู้​นั่ง​อยู่​ใน​ความ​มืด ในแคว้น​เศ​บู​ลุน​และ​แคว้น​นัฟ​ทา​ลี ได้​เห็น​ความ​สว่าง​ยิ่ง​ใหญ่

พระเยซู ประ​กาศ​ให้ ​กลับ​ใจ​ใหม่ เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​มา​ใกล้​แล้ว

พระเยซู ทรงเห็น​เป​โตร ​อัน​ดรูว์​ ยากอบ และยอห์น ที่ริม​ทะเล​สาบกาลิลี
จึงเรียกพวกเขาให้ติด​ตามพระองค์
พวกเขาจึงติด​ตาม​พระ​องค์​ไป​ทัน​ที

พระ​เยซู​ได้​เสด็จ​ไป​ทั่ว​แคว้น​กา​ลิ​ลี
ทรง​สั่ง​สอน​ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​พวก​เขา
ทรง​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า
และ​ทรง​รัก​ษาบรรดา​คน​ไข้​เจ็บ​ให้​หาย

กิตติ​ศัพท์​ของ​พระ​องค์​ก็​เลื่อง​ลือ​ไป​ทั่ว​
พวก​เขา​จึง​พา​คน​ที่​เจ็บ​ป่วย​ด้วย​โรค​ต่างๆ มา​หา​พระ​องค์
พระ​องค์​ก็​ทรง​รัก​ษาคนเหล่านั้น​ให้​หาย
มี​ผู้คนจำนวนมาก ได้ติด​ตาม​พระ​องค์​

1. การกินเท่านั้น ไม่ได้ทำให้มนุษย์มีชีวิต
ต่อให้มีกิน แต่พระเจ้า ให้ตายก็จะตาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณ จะมีชีวิตได้
เมื่อคนดำเนินตามพระคำของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต

เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นเจ้านายของเรา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสนิทในเรา ทำให้เราเป็นผู้มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณ
นั่น ทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าได้ นั่นเอง

2. “อย่า​ทด​ลอง​พระเจ้า” การทดลองพระเจ้า คือ การพยายามทำบางอย่าง ที่ไม่จำเป็นต้องทำ เพื่อพิสูจน์ว่า พระเจ้าเป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนี้ หรือไม่
ตัวอย่างเช่น การไม่ยอมกินยา หรือหาหมอ เมื่อเจ็บป่วย ทั้งที่พระเจ้าไม่ได้บอกอย่างชัดเจนให้เขาทำเช่นนั้น ในครั้งนี้
แต่ถ้าการกินยา หรือการหาหมอ ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้แล้ว
เขาจึงเลิก แล้วหันมาพึ่งพระเจ้าโดยการอธิษฐาน เพียงอย่างเดียว
แบบนี้ไม่เป็นการทดลองพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2GWEXKW

คำคม

“ การตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า ต้องทำทันทีโดยไม่มีข้อแม้ ”