สรุป มัทธิว 5

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 5 เป็นคำเทศนาของพระเยซู เรื่องผู้ที่จะได้รับพระพร , เกลือ​และ​ความ​สว่าง , ธรรมบัญญัติ , ความโกรธ , การล่วงประเวณี , การหย่า , คำสัตย์สาบาน และการตอบแทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 5

พระเยซูได้เทศนา สั่งสอนเหล่า​สา​วก บน​ภูเขา ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

เรื่องผู้ที่จะได้รับพระพร
– ผู้ที่รู้ตัวว่าตนยาก​จน ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ เพราะ​จะพบแผ่น​ดิน​สวรรค์​เ
– ผู้​ที่​โศก​เศร้า ที่​ได้​รับ​การ​ปลอบประโลม
– ผู้​ที่​สุภาพ​อ่อน​โยน ซึ่งจะ​ได้​รับ​แผ่น​ดิน​โลก ​เป็น​มร​ดก
– ผู้ที่​หิว​กระ​หาย​ความ​ชอบ​ธรรม ซึ่งจะได้พบความชอบธรรมอย่าง​อิ่มหนำ
– ผู้ที่​มี​ใจ​เมต​ตา ซึ่ง​จะ​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา​ตอบ
– ผู้ที่​มี​ใจ​บริ​สุทธิ์ ซึ่งจะ​ได้​เห็น​พระ​เจ้า
– ผู้ที่สร้าง​สันติ ซึ่งจะถูกเรียกว่าเป็น​ลูกของพระเจ้า
– ผู้ที่​ถูก​ข่ม​เหง​ ​เพราะความ​ชอบ​ธรรม ซึ่งจะได้บำเหน็จบริบูรณ์ใน​สวรรค์

เรื่องเกลือ​และ​ความ​สว่าง
– พวกเขาเป็น​เกลือ​แห่ง​โลก
ถ้า​ไม่รักษาความเค็ม​ ย่อมไร้​ประ​โยชน์​
– พวกเขาเป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นำทาง
จึงควรส่อง​สว่าง​ นำทาง แก่​ทุก​คน​
เพื่อ​ว่าคนทั้งหลายจะ​ได้​สรร​เสริญ​พระ​บิดา​ใน​สวรรค์ ​ของพวกเขา

เรื่องธรรมบัญญัติ
– พระเยซูไม่ได้​มา​ล้ม​เลิก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ แต่​มา​ทำ​ให้​สม​บูรณ์​ทุก​ประ​การ
– ทุกสิ่งที่บอกไว้ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ จะเกิด​ขึ้นอย่างแน่นอน
– ใครลดความ​สำคัญ​ของธรรมบัญญัติให้น้อย​ลง ​จะ​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​ที่​สุด​ใน​​สวรรค์
แต่​ใคร​ที่​ประ​พฤติ​และ​สอน​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ จะ​เป็น​ใหญ่​ใน​สวรรค์
– ผู้ที่จะเข้าสวรรค์ได้ ต้องมี​ความ​ชอบ​ธรรม ไม่ใช่แค่การแสดงภายนอก แต่ต้องออกมาจากข้างใน

เรื่องความโกรธ
– ใคร​โกรธ​พี่​น้อง​ของ​ตน หรือ​พูดเหยียด​หยามเขา หรือด่าเขา คน​นั้น​จะ​ถูกพิพากษาลง​โทษ
– การคืน​ดี​กับ​พี่​น้อง สำคัญเร่งด่วน ยิ่งกว่าการถวาย​เครื่อง​บูชา
– คนที่ไม่คืนดีกับพี่น้อง ​จะ​ต้อง​ถูก​ขัง​ไว้​ใน​คุก จน​กว่า​จะ​ใช้​หนี้​หมด

เรื่องการล่วงประเวณี
– ใคร​มอง​ผู้หญิง​ด้วย​ใจ​กำ​หนัด​ ก็​ได้​ล่วง​ประ​เวณี​ใน​ใจ​แล้ว
– จงหลีกหนีจากสิ่งที่ทำให้หลง​ผิด เพื่อจะไม่​ต้อง​ลง​นรก

เรื่องการหย่า
– ใคร​จะ​หย่า​ภรรยา เพราะ​เหตุ​อื่น​นอก​จาก​การ​มี​ชู้ คน​นั้น​ก็​จะ​มีความผิดฐานทำให้​หญิง​นั้น​ผิด​ศีล​ล่วง​ประ​เวณี
– ใคร​แต่ง​งาน​กับ​หญิง​ที่​หย่า​แล้ว​นั้น ผู้​นั้น​ก็​ผิด​ศีล​ล่วง​ประ​เวณี

เรื่องคำสัตย์สาบาน
– อย่า​สา​บาน​เลย
– จริง​ก็​จง​ว่า​จริง ไม่​ก็​ว่า​ไม่ คำ​พูด​ที่​เกิน​กว่า​นี้​มา​จาก​ความ​ชั่ว

เรื่องการตอบแทน
– อย่า​ต่อสู้​หรือแก้แค้นคน​ชั่ว
– จงยอมให้คนเอาเปรียบ
– อย่า​เมิน​หน้า​จาก​ผู้​ที่​ต้อง​การ​ขอ​ยืม
– จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน
– จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​ผู้​ที่​ข่ม​เหง​ท่าน
เพราะพระบิดาของท่าน ทรงทำดี​แก่​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว​เสมอ​กัน
ดังนั้นจงเป็นเหมือน​อย่าง​ที่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​

1. คำสอนของพระเยซู และ ค่านิยมของโลกนี้ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เรียกได้ว่า เหมือนอยู่คนละโลกกันเลย
พระเยซู สอนว่า
– ให้ดีใจเมื่อทำดีแล้วไม่ได้ดี
– โกรธ หรือ ด่าพี่น้อง แล้วตนเองจะโดนลงโทษเสียเอง ทั้งที่เขาทำให้เราโมโห
– เขาทำผิดต่อเรา เราไม่คืนดี เราติดคุกแห่งจิตใจเสียเอง
– ปิ้งผู้หญิง = ล่วงประเวณี
– แต่งแล้วห้ามหย่า หย่าแล้วห้ามแต่ง
– พูดจริงทั้งหมด ไม่ว่าจะต้องเสียหายแค่ไหน
– ใครทำชั่วกับเรา ก็ไม่ต้องตอบโต้
– ยอมให้คนเอาเปรียบเป็นสิ่งที่ดี
– ไม่ว่าใครมาขอความช่วยเหลือ ต้องหาทางช่วยเหลือ เท่าที่ทำได้
– อย่าไปทำร้ายศัตรู แต่ให้รักพวกเขาอีกต่างหาก
– อย่าอธิษฐานเผื่อแค่คนที่ทำดีต่อเรา แต่เผื่อคนที่รังแกเราด้วย

แนวคิดแตกต่างกันขนาดนี้
ไม่น่าแปลกใจที่ คนของโลกนี้ จะเรียกคนที่ทำตามพระเยซูว่า “โง่”
และไม่น่าแปลกใจที่ เราไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนแท้ในโลกนี้ได้เลย หากปราศจากการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. การเป็นคริสเตียน เราไม่ได้พยายามทำตัวเป็นคนดี เพื่อให้ได้ไปสวรรค์
แต่เพราะพระบิดาของเราสถิตในสวรรค์ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง
และอีกไม่นานเราจะไปพบกับพระองค์

ดังนั้นเราจึงอยากทำตัวเหมือนพระบิดาของเรา ผู้ดีพร้อม
ให้สมกับที่เราเป็นลูกของพระองค์ และอีกไม่นานเราจะต้องไปอยู่ในสวรรค์แล้ว
แต่งานนี้ ทำเองคงไม่ไหว ต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราด้วยเถิด

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 5 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2KplSDv

คำคม

“ คนของสวรรค์ ไม่ใช่คนของโลกนี้ จึงมีวิถีชีวิตแบบชาวสวรรค์ ไม่ใช่แบบชาวโลกนี้ ”