สรุป มัทธิว 7

ภาพรวม

มัทธิว บทที่ 7 พระเยซูทรงสอนพวกสาวก เรื่อง การ​พิพากษา​ผู้​อื่น , ขอ หา เคาะ , ประตูแคบ , รู้จัก​ต้น​ไม้​ด้วย​ผล​ของ​มัน , เรา​ไม่​เคย​รู้​จัก​เจ้า​เลย และ ราก​ฐาน​สอง​ชนิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 7

พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

เรื่อง การ​พิพากษา​ผู้​อื่น
– อย่า​พิ​พาก​ษา เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​พิ​พาก​ษา​ท่าน​
– ​ท่านตวง​ให้​ผู้​อื่น​ด้วย​ทะ​นาน​อัน​ใด พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ตวง​ให้​ท่าน​ด้วย​ทะ​นาน​อัน​นั้น
– จงพิจารณาดูสิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่มัวแต่ไปพิจารณาคนอื่น
– การให้สิ่งดี แก่คนที่ไม่เหมาะสม จะกลายเป็นผลร้ายทั้งต่อตนเอง

เรื่อง ขอ หา เคาะ
– จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​​ท่าน
– พ่อ ​ผู้​เป็น​มนุษย์ที่มี​บาป​ยัง​รู้​จัก​ให้​ของ​ดี​แก่​ลูก​ของ​ตน พระ​บิดา​ใน​สวรรค์​ย่อมยิ่ง​ประ​ทาน​สิ่ง​ดี​แก่​ผู้ที่​ขอ​ต่อ​พระ​องค์ แน่นอน
– จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ผู้​อื่น ​อย่าง​ที่​​ท่าน​ต้อง​การ​ให้​เขา​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ท่าน

เรื่องประตูแคบ
– อย่าเดินตามทางบาปที่คนส่วนมากเดินกันไป เพราะนี่นจะนำ​ไปถึง​ความ​พินาศ
– แต่จง​เข้า​ไป​ทาง​ประตู​แคบ แม้คนเดินกันน้อย และทาง​จะ​ลำ​บาก​ แต่จะนำ​ไป​สู่​ชีวิต

เรื่อง รู้จัก​ต้น​ไม้​ด้วย​ผล​ของ​มัน
– จง​ระวัง​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เทียม​เท็จ ที่​ภายนอกดูดี แต่​ภาย​ใน​นั้น​ร้าย​กาจ​
– ท่านจะ​รู้​จัก​พวก​เขา​ได้​ด้วย​ผล​แห่งชีวิตของ​พวก​เขา ต้น​ไม้​เลว​ก็​ย่อม​ให้​ผล​เลว
– ต้น​ไม้​ซึ่ง​ไม่​เกิด​ผล​ดี ​ย่อม​ต้อง​ถูก​ฟัน​ลง​และ​ทิ้ง​เสีย​ใน​ไฟ

เรื่อง เรา​ไม่​เคย​รู้​จัก​เจ้า​เลย
– ไม่​ใช่​ทุก​คน​ที่​เรียกพระเยซู​ว่า ‘องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า’ จะ​ได้​เข้า​ใน​แผ่น​ดิน​สวรรค์
– แต่​ผู้​ที่​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​พระ​บิดา​ใน​สวรรค์เท่านั้น ​จึง​จะ​เข้า​ได้
– ​วัน​หนึ่งจะมาถึง เมื่อ​มี​คนมากมาย ที่ได้ทำศาสนกิจหรือทำการอัศจรรย์มากมาย​ ผู้คิดว่าตนเองต้องได้เข้าสวรรค์แน่ แต่กลับถูกปฏิเสธจากพระเยซู ว่า พระองค์​ไม่​เคย​รู้​จัก​พวก​เขา​เลย และจะถูกไล่​ไป​เสีย​ให้​พ้นพระพักตร์พระองค์

เรื่อง ราก​ฐาน​สอง​ชนิด
– ทุก​คน​ที่​ได้ยิน​คำ​สอนของพระเยซู ​แล้ว​ประ​พฤติ​ตาม เป็น​ผู้​ที่​มี​สติ​ปัญ​ญา ​สร้าง​บ้าน​ของ​ตน​ไว้​บน​ศิลา จะมั่นคงอยู่ได้ เมื่อพายุแห่งการทดสอบพัดผ่านเข้ามา
– แต่​ทุก​คน​ที่​ได้​ยิน​ ​แล้ว​ไม่​ประ​พฤติ​ตาม เป็น​คน​ที่​โง่​เขลา สร้าง​บ้าน​ของ​ตน​ไว้​บน​ทราย
จะพบกับการพัง​ทลายยิ่ง​ใหญ่ ในวันที่พายุนั้นพัดมา

เมื่อ​พระ​เยซู​ตรัส​คำ​เหล่า​นี้​แล้ว
ฝูง​ชน​ก็​อัศ​จรรย์​ใจ​ด้วย​คำ​สั่ง​สอนที่มี​สิทธิ​อำนาจของพระองค์
ไม่​เหมือนพวกธรร​มา​จารย์​ของ​เขา

1. พระเจ้าทรงยุติธรรม ตอบสนองแต่ละคน ด้วยสิ่งที่เขาทำกับคนอื่น
พระเจ้าทรงเมตตา สดับฟังคำอธิษฐานของผู้ที่ร้องทูลขอต่อพระองค์
พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง ไม่ได้ดูที่การแสดงออกภายนอกแต่ทอดพระเนตรท่าทีที่แท้จริงในจิตใจ
พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม ทรงพิพากษาอย่างแม่นยำ เที่ยงตรง จึงเตือนเราให้รู้ก่อนว่า ไม่ใช่แค่ฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่ต้องประพฤติตามด้วย

2. คนที่คิดว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์แน่นอน บางคนอาจจะไม่เข้าสวรรค์ก็ได้
เพราะการเข้าสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เขาคิดอย่างไร
แต่ขึ้นอยู่กับเรา พระเจ้าทรงคิดอย่างไรกับเขา

คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตอย่างแท้จริง
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของเขา
ทำให้เขาปรารถนาที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าตลอดเวลา
และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้เขาทำได้มากขึ้น ทุกวันๆ
คนเช่นนี้แหละ ที่พระเจ้าจะเรียกเขาว่า ประชากรของพระองค์
และจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 7 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2YZ8auS

คำคม

“ คำสอนของพระเยซู มีสิทธิอำนาจจากสวรรค์ ใครไม่ทำตามก็กำลังต่อต้านสิทธิอำนาจนั้น ”