สรุป มัทธิว 10

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 10 พระเยซูเลือกสาวก 12 คน แล้วส่งพวกเขาออกไปประกาศและรักษาโรคตามที่ต่างๆ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 10

พระเยซูทรง​เรียก​สา​วก 12 ​คน​ ได้แก่
-​ ซีโมนเป​โตร
– อัน​ดรูว์​
– ยา​กอบ​บุตร​เศ​เบ​ดี
– ​ยอห์น​
– ฟีลิป
– บาร​โธ​โล​มิว
– โธ​มัส
– ​มัท​ธิว​
– ยา​กอบ​บุตร​อัล​เฟ​อัส
– ​ธัด​เด​อัส
– ซีโมน​พรรค​ชาติ​นิยม
– ​ยูดาส อิส​คา​ริ​โอท

พระเยซู​ประ​ทาน​สิทธิ​อำ​นาจ​ให้​พวก​เขา ​ขับ​ผี​ และ​ให้​รัก​ษา​โรค​ทุก​อย่าง​ให้​หาย​ได้
แล้วทรง​ใช้​พวกเขา ให้​ออก​ไป​ยังหมู่บ้านของ​อิส​รา​เอล​
เพื่อประ​กาศ​ และให้​รัก​ษา​คน​เจ็บ​ป่วย​ให้​หาย ทำ​ให้​คน​ตาย​แล้ว​เป็น​ขึ้น และขับ​ผี​ออก
เมื่อ​ได้​รับ​เปล่าๆ ก็​จง​ให้​เปล่าๆ

พระเยซูบอกให้พวกเขาไม่ต้องเตรียม ​เงิน​ หรือ​ชุดสำรองไป
เพราะ​ว่า​คน​ที่​ทำ​งาน​ก็​สม​ควร​จะ​ได้​อาหาร​กิน
เมื่อบ้านใดต้อนรับพวกเขา จง​ให้​พร​แก่​บ้าน​นั้น
ถ้า​บ้าน​นั้น​สม​ควร​รับ​พร สันติ​สุข​ก็จะ​อยู่​กับ​บ้าน​นั้น
และถ้า​ใคร​ไม่​ต้อน​รับ​และ​ไม่​ฟัง​คำ​ของพวกเขา
ก็ให้​สะ​บัด​ผง​คลี​ที่​ติด​เท้า​​ออก​เสีย
แล้วใน​วัน​พิ​พาก​ษา​นั้น ​เมือง​นั้นจะรับโทษอย่างหนัก

เมื่อไปที่ใด ให้เฉลียว​ฉลาด​เหมือน​งู และ​ไม่​มี​พิษ​มี​ภัย​เหมือน​นก​พิราบ
ในอนาคต บางคนจะจับพวกเขาขึ้น​ศาล และ​จะ​เฆี่ยนพวกเขา
พวกเขาจะได้​​เป็น​พยาน​แก่เจ้า​เมือง​และ​กษัตริย์​เรื่องพระเยซู
แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็น​ผู้​ตรัส​ผ่านพวกเขาเอง

คน​ทั้ง​ปวง​จะ​เกลียด​ชังพวกเขา ​เพราะ​นาม​ของพระเยซู
แต่​ผู้​ที่​สู้​ทน​จน​ถึง​ที่สุด​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด
เมื่อถูก​ข่ม​เหง จง​หนี​ไปยัง​อีก​เมือง​หนึ่ง
ก่อน​ที่จะ​ไป​ทั่ว​เมือง​ต่างๆ ทั้ง​หมด​ใน​อิส​รา​เอล บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา

ศิษย์​ไม่​ใหญ่​กว่า​ครู
ถ้า​พวกที่ต่อต้าน​เรียกพระเยซู ​ว่า​ นายผี
คนเหล่านั้น​จะ​เรียก​สาวกของพระองค์ต่ำกว่านั้นอีกสัก​เท่า​ใด

อย่า​กลัว​ผู้​ที่​ฆ่า​ได้​แต่​กาย
แต่​ไม่​สา​มารถ​ฆ่า​จิต​วิญ​ญาณ
แต่​จง​กลัว​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ลาย​ ทั้ง​จิต​วิญ​ญาณ​และ​กาย​ใน​นรก​ได้

พระเจ้าทรงห่วงใยพวกเขา แม้แต่เรื่องเล็กน้อย เช่นเส้นผม
พระองค์จะทรงดูแลเรื่องอื่นๆให้พวกเขาแน่นอน

ทุก​คน​ที่​จะ​รับพระเยซู​ต่อ​หน้า​มนุษย์
พระองค์​จะ​รับ​ผู้​นั้น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​บิดา​ ​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์

ใคร​ที่​รัก​บิดา​มารดา หรือบุตร ​ยิ่ง​กว่า​รัก​พระเยซู ก็​ไม่​มี​ค่า​ควร​กับพระองค์
และ​ใคร​ที่​ไม่​รับ​กาง​เขน​ของ​ตน​และ​ตาม​พระเยซูไป
คน​นั้น​ก็​ไม่​มี​ค่า​ควร​กับ​พระองค์

ผู้​ที่​จะ​เอา​ชีวิต​ของ​ตน​รอด จะ​กลับ​เสีย​ชีวิต
แต่​ผู้​ที่​เต็มใจเสีย​ชีวิต​ ​เพราะ​เห็น​แก่พระเยซู ​ก็​จะ​ได้​ชีวิต​รอด

ผู้​ที่​ต้อน​รับ​พวกเขา ​ก็​ต้อน​รับ​พระเยซู
ผู้​ที่​ต้อน​รับ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ เพราะ​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
ก็​จะ​ได้​บำ​เหน็จ​อย่าง​ที่​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​พึง​ได้​รับ
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเล็กน้อยสักเพียงใด ก็จะ​ไม่​ขาด​บำ​เหน็จ​แน่​นอน

1. เมื่อพระเยซูเรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ พวกเขาทิ้งทุกสิ่งตามพระองค์ไป
พวกเขาได้รับสิทธิอำนาจ ได้รับหน้าที่ช่วยคนอื่นๆ และได้รับเกียรติการทนทุกข์ ร่วมกับพระคริสต์

การติดตามพระเยซู เริ่มต้นด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์
แล้วก็จะมีสิ่งดีมากมาย ตลอดเส้นทางนี้
แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ จะมีขวากหนามมากมาย
ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทำให้เราเดินไปบนเส้นทางนี้ได้ตลอด
จนถึงเส้นชัย

2. การติดตามพระเยซูคริสต์ ต้องเอาจริง
ไม่ว่าจิตใจของเราอ่อนแอแค่ไหน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยให้เราเข้มแข็งได้
แต่ต้องเริ่มจาก การตัดสินใจของเรา ว่าจะเอาจริง ติดตามพระเยซูจริงๆ
แล้วที่เหลือพระองค์จะทรงช่วยเราเอง
และจะทรงอวยพระพรทุกสิ่งที่เราทำต่อพระองค์
ด้วยความรักอย่างจริงใจที่เรามีต่อพระองค์นั้น

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 10 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2KzL3mQ

คำคม

“ ติดตามพระเยซูจริงๆ จะดูเหมือนเสีย แต่จะได้ ”