สรุป มัทธิว 13

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 13 พระเยซูตรัสสอนเป็นคำอุปมา เรื่อง ผู้หว่านพืช , ข้าว​ละมาน , เมล็ด​มัส​ตาร์ด​ , เชื้อขนมปัง , ขุม​ทรัพย์​​ใน​ทุ่ง​นา , ไข่​มุก​อย่าง​ดี และ อวน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 13

พระเยซูทรงสอนประชาชน เป็น​อุป​มา​หลาย​เรื่องได้แก่

คำอุปมาเรื่อง​ ผู้หว่าน​พืช
– มี​ผู้​หว่าน​คน​หนึ่ง​ออก​ไป​หว่าน​พืช
– เมล็ดก็ตกลงบนดินที่ต่างกัน จึงเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน

พระเยซูบอกพวกสาวก​ว่า
ข้อ​ความ​ลึก​ลับ​แห่ง​แผ่น​ดิน​สวรรค์ โปรด​ให้​รู้ได้เฉพาะพวกเขา
เพราะ​ว่า​ใคร​มี​อยู่​แล้ว จะ​เพิ่ม​เติม​ให้​ ​มี​เหลือ​เฟือ
แต่​คน​ที่​ไม่​มี​นั้น แม้​ที่​เขา​มี​อยู่​ ก็​จะ​เอา​ไป​จาก​เขา
ดังนั้น ผู้ที่ไม่ต้องการเป็นสาวกของพระเยซู
ต่อให้​เห็น​ ก็​เหมือน​ไม่​เห็น
ต่อ​ได้​ยิน ​ก็​เหมือน​ไม่​ได้​ยิน​และ​ไม่​เข้า​ใจ

ดังนั้น ผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซู จึงเป็นผู้รับพระพร
​เพราะ​ได้​เห็น และ​ได้​ยิน สิ่งที่ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​ผู้​ชอบ​ธรรม​จำนวน​มาก
อยาก​จะ​เห็นและอยากได้​ยิน แต่​​ไม่​มีโอกาส

แล้วพระเยซูก็อธิบายความหมายของอุปมา ว่า
– เมล็ด​พืช​ ซึ่​งตก​ริม​หน​ทาง = คนที่ได้ยิน แล้วไม่รับ
– ​เมล็ด​พืช​ ซึ่ง​ตก​ใน​ที่​ดินที่​มี​พื้น​หิน = ​คนที่ได้​ยิน​ แล้ว​รับ​ทัน​ที​ด้วย​ความ​ยินดี แต่ไม่​มี​ราก​ลึก ​จึง​ทน​การ​ยาก​ลำ​บาก หรือ​การ​ข่ม​เหง​ไม่ได้ ​จึง​เลิก​เสีย​ใน​ทัน​ที​
– ​เมล็ดพืช ​ซึ่ง​หว่าน​กลาง​หนาม = คนที่​ได้​ยิน แต่​ความ​กัง​วลและ​การ​ล่อ​ลวง​ของ​โลก ได้ดึงความสนใจไป​เสีย จึง​ไม่​เกิด​ผล
– ​เมล็ด​พืช ซึ่ง​หว่าน​ตก​ใน​ดิน​ดี = คน​ที่​ได้​ยิน​​และ​เข้า​ใจ ซึ่ง​จะ​เกิด​ผล 100 หรือ 60 หรือ 30 ​เท่า

​คำอุป​มา​เรื่อง ข้าว​ละมาน
– แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​ คน​หนึ่ง​ได้​หว่าน​เมล็ด​พืช​ดี ​ใน​นา​ของ​ตน
– แต่​ศัตรู​แอบ​มา​หว่าน​ข้าว​ละมาน​ปน​เข้าไป
– เจ้าของจะปล่อยให้​ทั้ง​สอง​เติบ​โต​ไป​ด้วย​กัน​ จน​ถึง​ฤดู​เกี่ยว
– ​ข้าว​ละ​มาน​ จะถูกมัดเอาไป​เผา​ไฟ​เสีย แต่​ข้าว​ดี​ จะถูกเห็บไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง​

คำอุปมาเรื่อง เมล็ด​มัส​ตาร์ด​
– แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน ​เมล็ด​มัส​ตาร์ด ซึ่ง​คน​เอา​ไป​เพาะ​ลง​ใน​ไร่​
– เมล็ดนั้นเล็ก​กว่า​เมล็ด​ทั้ง​ปวง
– แต่​เมื่อ​งอก​ขึ้น​แล้ว​ก็​ใหญ่​กว่า​ผัก​อื่น และ​​นก​ใน​อา​กาศ​มา​ทำ​รัง​อยู่​ได้

คำอุปมาเรื่อง เชื้อขนมปัง
– แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​เหมือน ​เชื้อ​ซึ่ง​ผู้​หญิง​ ​เอา​มา​เจือ​ลง​ใน​แป้ง​สาม​ถัง​
– แล้ว​แป้ง​นั้น​ฟู​ขึ้น​ทั้ง​หมด

คำอุปมาเรื่อง ขุม​ทรัพย์​​ใน​ทุ่ง​นา
– แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน ​ขุม​ทรัพย์​ที่​ซ่อน​ไว้​ใน​ทุ่ง​นา
– เมื่อ​มี​ผู้​พบ ก็ไปขายทุกสิ่งด้วย​ความ​ยินดี มา​ซื้อ​นา​นั้น

คำอุปมาเรื่อง ไข่​มุก​อย่าง​ดี
– แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน ​พ่อ​ค้า​ที่พบ​ไข่​มุก​อย่าง​ดี
– เขาคิดว่า​มี​ค่า​มาก จึงขาย​ทุก​สิ่ง​ เพื่อ​ซื้อ​ไข่​มุก​นั้น

คำอุปมาเรื่อง อวน
– แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน ​อวน​ที่​ลาก​อยู่​ใน​ทะเล
– ติด​ปลา​มา​ทุก​ชนิด
– เมื่อ​ขึ้น​ฝั่งปลา​ดีจะถูก​ใส่​ตะ​กร้า ปลา​ไม่​ดี​จะถูกทิ้ง​เสีย

พระเยซูตรัส​กับ​พวก​สาวก ​ว่า
พวก​ธรร​มา​จารย์​ทุก​คน ที่​ได้​เรียน​รู้​ถึง​แผ่น​ดิน​สวรรค์​แล้ว
ก็​เป็น​เหมือน ​เจ้า​ของ​บ้าน​ที่​เอา​ทั้ง​ของ​ใหม่​และ​ของ​เก่า​ ออก​จาก​คลัง​ของ​ตน

ต่อมา พระเยซูเสด็จมา​สั่งสอน​ ในตำ​บล​บ้าน​ของ​พระ​องค์
แต่พวกเขา​ปฏิ​เสธ​พระ​องค์
พระ​องค์​ก็​ไม่​ได้​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​มาก​นัก​ ใน​เมือง​นั้น
เพราะ​ความ​ไม่​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

1. คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช เมล็ดพืชเหล่านั้น เป็นเหมือน คน 4 กลุ่ม
ที่ตอบสนองต่อการได้ยินพระคำของพระเจ้าแตกต่างกันออกไป
จึงได้รับผลลัพท์ที่แตกต่างกัน

ถ้ามองให้ลึกซึ้งในฝ่ายวิญญาณ จะเห็นว่า ผลลัพท์ที่แตกต่างนั้น
เกิดจากการกระทำของผู้หว่าน ไม่ใช่ความสามารถของเมล็ด

ดังนั้นวันนี้ที่พระเจ้าเริ่มให้เกิดผลดีในชีวิตของเรา
ไม่ใช่ความสามารถของเราเอง แต่เป็นพระคุณของพระเจ้า


2. จากคำอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ ทำให้เห็นได้ว่า
พระพรในแผ่นดินสวรรค์นั้น มีเวลาที่เหมาะสม
ที่ผู้ซึ่ง เห็นคุณค่าจนแสวงหาอย่างจริงสุด จะได้พบและได้รับอย่างบริบูรณ์
แต่ทุกคนที่ปฏิเสธหรือไม่สนใจใยดี เมื่อถึงเวลานั้นจะเสียใจอย่างที่สุด

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 13 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/30esqKs

คำคม

“ แผ่นดินสวรรค์ มีค่าพอที่คุณจะละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อจะได้เข้าไปหรือไม่? ”