สรุป มัทธิว 19

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 19 พระเยซูสอนว่า ห้ามหย่าภรรยาของตน และผู้ที่จะติดตามพระเยซู ต้องให้พระเยซูสำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งในชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 19

พวก​ฟา​ริ​สี​มา​ทด​ลองพระเยซู ​ถาม​ว่า
“ผู้ชาย​จะ​หย่า​ภรรยา​ของ​เขา​ เป็น​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​หรือ​ไม่?”

พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า
พระ​ผู้​ทรง​สร้าง​มนุษย์ ​เป็น​ชาย​และ​หญิง
พระเจ้าให้​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน
​สิ่ง​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​ผูก​พัน​กัน​แล้ว
อย่า​ให้​มนุษย์​ทำ​ให้​พราก​จาก​กัน​เลย

แต่เหตุที่โม​เสส​ยอม​ให้คนอิสราเอล​หย่า​ภรรยา ก็เพราะ​ใจ​ของพวกเขาแข็ง​กระ​ด้าง

ดังนั้น ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​ภรรยา​ของ​ตน แล้ว​ไป​มี​ภรรยา​ใหม่​ก็​ผิด​ประ​เวณี
เว้น​แต่​ว่า​นาง​เป็น​ชู้​กับ​ชาย​อื่น

แล้วมี​คน​พา​เด็ก​เล็กๆ มา​เฝ้า​พระ​องค์
เพื่อ​จะ​ให้​พระ​องค์​วาง​มือ​อธิษ​ฐาน
แต่​พวก​สา​วก​ต่อ​ว่า​คน​ที่​พา​พวก​เขา​มา

พระ​เยซู​ตรัส​ว่า
อย่า​ห้าม​พวก​เขา​เลย
เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​คน​เช่น​เด็ก​เหล่า​นั้น

มี​คน​หนึ่ง​มา​ทูล​พระ​องค์ ว่า
เขาจะ​ต้อง​ทำ​ความ​ดี​อะไร​บ้าง จึง​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์?

พระ​เยซู​ตอบ​ ​ว่า
ถ้า​ต้อง​การ​จะ​เข้า​สู่​ชีวิต​ก็​ให้​ถือ​รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ​ไว้
คน​นั้นทูล​​ว่า
เขา​รัก​ษาพระบัญญัติ​อยู่​แล้ว เขา​ยัง​ขาด​อะไร​อีก​บ้าง?

พระ​เยซู​ตรัส​ ว่า
ให้เขา​ไป​ขาย​ทรัพย์​สิ่ง​ของ​ที่​​มี​อยู่​แจก​จ่าย​ให้​คน​ยาก​จน
แล้ว​ตาม​พระองค์มา

เขา​เป็น​ทุกข์มาก เพราะ​เขา​มี​ทรัพย์​สิน​จำนวน​มาก

พระ​เยซู​ตรัส​กับ​สา​วก​ ว่า
คน​ร่ำ​รวย​จะ​เข้า​ใน​แผ่น​ดิน​สวรรค์​ก็​ยาก
สิ่ง​นี้​เป็น​ไป​ไม่​ได้​สำหรับ​มนุษย์ แต่​ทุก​สิ่ง​เป็น​ไป​ได้​สำหรับ​พระ​เจ้า

​ทุก​คน​ที่​สละ​บ้าน พี่​น้อง​ชาย​หญิง บิดา​มารดา บุตร​หรือ​ไร่นา
เพราะ​เห็น​แก่​พระเยซู
คน​นั้น​จะ​ได้​ผล​ร้อย​เท่า​และ​ชีวิต​นิรันดร์​ด้วย

แต่​หลาย​คน​ที่​เป็น​คน​แรก จะ​กลับ​ไป​เป็น​คน​สุด​ท้าย
และ​คน​สุด​ท้าย​จะ​กลับ​ไป​เป็น​คน​แรก

1. พระเจ้าทรงผูกพันสามีภรรยา ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
อย่าให้มนุษย์คนใด ไม่ว่าจะเป็น สามี หรือ ภรรยา หรือ คนอื่นใดๆ
บังอาจทำให้ทั้งสอง แยกขาดจากกันเลย
เพราะนั่นเป็นการพยายามทำลาย พระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทำเอาไว้

2. ​ทุก​คน​ที่​สละเพื่อพระเยซูอย่างจริงใจ ทุกคน​จะ​ได้​ผล​ร้อย​เท่า
​และจะได้​ชีวิต​นิรันดร์​
คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

วันนี้เราสละอะไรเพื่อพระเยซูบ้าง?

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 19 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/33UIJOQ

คำคม

“ ​คนต้นหลาย​คน​ จะ​กลับ​ไป​เป็น​คน​สุด​ท้าย
​คน​สุด​ท้าย​หลายคน จะ​กลับ​ไป​เป็น​คน​ต้น ”