สรุป มัทธิว 20

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 20 พระเยซูสอนสาวก ถึงมุมมองแบบสวรรค์ ว่า พระเจ้าจะทรงเมตตาใคร หรือประทานตำแหน่งแก่ใคร ย่อมเป็นสิทธิ์ขาดของพระองค์ และพระเยซูทรงเมตตาคนตาบอดที่ร้องขอพระเมตตา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 20

พระเยซูตรัสสอนเรื่อง ​คน​สุด​ท้ายกลับ​เป็น​คน​แรก และ​​คน​แรก​กลับ​เป็น​คน​สุด​ท้าย ว่า

แผ่น​ดิน​สวรรค์ ​เป็น​เหมือน​เจ้าของ​สวน ที่​ออก​ไป​จ้าง​คน​งานใน​สวน​องุ่น​
ตั้ง​แต่​เวลา​เช้า​ตรู่
เมื่อ​ตก​ลง​กับ​คน​งาน​วัน​ละ​เด​นา​ริ​อัน​แล้ว
ก็​ใช้​ให้​ไป​ทำ​งาน​ใน​สวน​องุ่น

แล้วเขาก็ออก​ไป​อีก ตอน 9 โมง , เที่ยง , บ่าย 3 และ 5 โมงเย็น
เห็น​บาง​คน​ยืน​อยู่​ว่างๆ กลาง​ตลาด
จึงชวนพวกเขา ​ให้​ไป​ทำ​งาน​ใน​สวน​องุ่น​ด้วย แล้วจะ​ให้​ค่า​จ้าง​แก่​​ตาม​สม​ควร
แล้ว​พวก​เขา​ก็​พา​กัน​ไป

พอ​พลบ​ค่ำ เจ้าของ​สวนได้​ให้​ค่า​จ้าง​แก่​พวก​เขาทุกคน คน​ละ​หนึ่ง​เด​นา​ริ​อัน
พวก​แรก​จึง​​บ่น​ต่อ​ว่า​เจ้า​ของ​สวน ว่าไม่ยุติธรรรม

เจ้า​ของ​สวน​ก็​ตอบ​ ว่า
ไม่​ได้​โกง​เขานี่นา​เลย ก็ให้ค่าจ้างตามที่ตกลงนี่นา
ทำ​ไมจึงอิจ​ฉา​เมื่อ​เห็นคนอื่น​ใจ​ดี?’

ขณะที่พระ​เยซู​กำ​ลัง​เสด็จ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู​ซาเล็ม
พระ​องค์​ทรง​บอกกับ​สา​วก​สิบ​สอง​คน​ ​ว่า
พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ธรร​มาจารย์ จะจับพระองค์
และ​พวก​เขา​จะมอบ​ตัว​พระองค์​ไว้​กับ​พวก​ต่าง​ชาติ
​เพื่อ​ให้​เยาะ​เย้ย เฆี่ยน​ตี​และ​ตรึง​ไว้​ที่​กาง​เขน
และ​วัน​ที่​สาม​พระองค์จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่

ยากอบและยอห์น ให้แม่มาขอตำแหน่งซ้ายขวา จากพระเยซู
พระเยซูตอบพวกเขาว่า เป็นการตัดสินใจของพระบิดาว่า จะให้ใครนั่งในตำแหน่งใด

เมื่อ​สา​วก​สิบ​คน​นั้น​ได้​ยิน​แล้ว ​ก็​โกรธ​พี่น้อง​สอง​คน​นั้น
พระเยซูจึงสอนพวกเขา ว่า
ใน​พวก​ท่าน ถ้า​มี​ใคร​ต้อง​การ​เป็น​ใหญ่ คน​นั้น​จะ​ต้อง​เป็น​ผู้​ปรน​นิบัติ​คนอื่น
เหมือน​พระเยซู​ที่​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​รับ​การ​ปรน​นิบัติ
แต่​มา​เพื่อ​ปรน​นิบัติ​คน​อื่น และ​ให้​ชีวิต​เป็น​ค่าไถ่​คน​จำนวน​มาก

เมื่อ​พระ​องค์​กำ​ลัง​ออก​ไป​จาก​เมือง​เย​รีโค มีฝูง​ชน​ติด​ตาม​พระ​องค์​ไป
​มี​คน​ตา​บอด​ 2 ​คน ​ร้อง​ว่า
ผู้​ทรง​เป็น​พระมาซีฮา ขอ​ทรง​พระ​เมต​ตาพวกเขาด้วยเถิด

ฝูง​ชน​ก็​ห้ามพวกเขา แต่พวกเขา​ยิ่ง​ร้อง​ดังขึ้น​อีก​
พระเยซูทรง​เรียก​พวกเขา​มา​
และ​ทรง​แตะ​ต้อง​​ตา​ของพวกเขาด้วย​พระ​ทัย​สง​สาร
พวกเขา​ก็​มอง​เห็น และ​ติด​ตาม​พระ​องค์​ไป

1. พระเจ้าจะทรงเมตตาผู้ใด ก็ทรงเมตตาผู้นั้น เป็นสิทธิของพระองค์
วันนี้ เราผู้เป็นคนต่างชาติ ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า
ได้รับมรดกร่วมกับชนชาติของพระองค์ (คนที่ทำงานในสวนองุ่นพวกแรก)
ไม่ใช่เพราะความดีของเรา แต่เพราะพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเรา

ควรจึงสมควรที่จะซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์
และดำเนินชีวตให้สมกับผู้ที่ได้รับพระคุณนั้น

2. ความยิ่งใหญ่ในสวรรค์
ไม่ได้ดูจาก การที่ในโลกนี้มีคนยอมรับ หรือ นับถือเรา มากเพียงใด
แต่ดูจาก การที่ในโลกนี้ ชีวิตของเรา เหมือนกับชีวิตของพระเยซูมากเพียงใด

พระเยซูทรงถ่อมใจ เสียสละ และเชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่ง

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 20 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2ZnQIVs

คำคม

“ พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ทรงประทานพระเมตตา แก่ผู้ที่ต้องการรับพระเมตตาจากพระองค์ ”