สรุป มัทธิว 22

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 22 พระเยซูเปรียบเทียบแผ่นดิสวรรค์ เหมือนงานอภิเสกของโอรสของกษัตริย์ แล้วพวกฟาริสี สะดูสี ธรรมาจารย์ ก็พยายามมาถามคำถามเพื่อจับผิดพระเยซู แต่พระเยซูทรงตอบได้อย่างยอดเยี่ยม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 22

พระ​เยซู​ตรัส​เป็น​อุป​มา​ อีก​ว่า

แผ่น​ดิน​สวรรค์ เปรียบ​เสมือน​ กษัตริย์​องค์​หนึ่ง จัด​งาน​อภิ​เษก​สม​รส ​ให้​กับ​โอ​รส​
​ทรง​ใช้​พวก​บ่าว​ไป​เชิญ​คน​ทั้ง​หลายให้​มา​ร่วมงาน​
แต่​พวก​เขา​ไม่​อยาก​จะ​มา

จึง​ทรง​ใช้​บ่าว​อื่นๆ แต่พวกเขา​เพิก​เฉย และ​เดิน​จาก​ไป
บาง​คน​ก็​จับ​บ่าว​มา​ทำ​การ​อัป​ยศ​ต่างๆ แล้ว​ฆ่า​เสีย

กษัตริย์​องค์​นั้น​ก็​กริ้ว ​สั่ง​ให้​กอง​ทหาร​ไป​ฆ่า​ฆาต​กร​เหล่า​นั้นเสีย
แล้วสั่งให้บ่าว​ออก​ไป​ตาม​ถนน เชิญ​ทุก​คน​ที่​​พบ​มา​ร่วม​งาน​
มีทั้ง​คน​ดี และคน​เลว มาร่วมงาน ​จน​ห้อง​โถง​​เต็ม​ไป​ด้วย​แขก

แต่มี​คน​หนึ่ง​ที่มาไม่​ได้​สวม​เสื้อ​สำ​หรับ​งาน​อภิ​เษก​สม​รส
กษัตริย์​จึง​สั่งให้​มัด​มือ​มัด​เท้า​คน​นี้​เอา​ไป​โยน​ทิ้ง​บริ​เวณ​ที่​มืด​ข้าง​นอก

ต่อมา​พวก​ฟาริสี​ ใช้​ศิษย์​ของ​ตน​กับ​พวก​เฮ​โรด ไปถามพระเยซู ​ว่า
การ​ส่ง​ส่วย​ให้​แก่​ซี​ซาร์​นั้น​ควร​หรือ​ไม่?
พระ​เยซู​ทรง​ทราบ​เจต​นา​ร้าย​ของ​พวก​เขา​
พระ​องค์​ตรัส​ถาม​พวกเขา ว่า “รูป​และ​คำ​จารึก​ บนเหรียญเป็น​ของ​ใคร?”
พวก​เขาตอบ​ว่า “ของ​ซีซาร์”
​พระ​องค์​ตรัส​กับพวกเขา​ว่า
“ของ​ของ​ซี​ซาร์ ​จง​ถวาย​แด่​ซี​ซาร์ และ​ของ​ของ​พระ​เจ้า​ จง​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า”

พวก​สะ​ดู​สี ​มา​​ถาม​พระ​องค์​ว่า
ถ้าน้องชายรับภรรยาของพี่ชาย มาเป็นภรรยาเพื่อสืบตระกูลของพี่ ตามบัญญัติของโมเสส
แล้วใน​วัน​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย หญิง​คน​นั้น​จะ​เป็น​ภรรยา​ของ​ใคร?

พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า
พวกเขาไม่​รู้​พระ​คัม​ภีร์​หรือ​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า
เมื่อ​มนุษย์​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​นั้น จะ​ไม่​มี​การ​สม​รส​
แต่​จะ​เป็น​เหมือน​บรร​ดา​ทูต​ใน​ฟ้า​สวรรค์

​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​บัญ​ญัติ​คน​หนึ่ง มา​ทด​สอบพระเยซู ​ว่า
ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น พระ​บัญ​ญัติ​ข้อ​ไหน​สำ​คัญ​ที่สุด?
พระ​เยซู ​ตอบ​เขา​ว่า
“จง​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ท่าน ​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน​ ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน
และ จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง”

พระ​เยซู​ทรง​ถามพวกฟาริสี ​ว่า
พระคริสต์เป็น​เชื้อ​สาย​ของ​ดา​วิด ได้อย่างไร
ในเมื่อดาวิดเรื่องพระคริสต์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า?”

ไม่​มี​ใคร​สา​มารถ​ตอบ​พระ​องค์​สัก​คำ​หนึ่ง
ตั้ง​แต่​วัน​นั้น​มา​ไม่​มี​ใคร​กล้า​ซัก​ถาม​พระ​องค์​อีก

1. คนที่ได้มาร่วมงานเลี้ยง มีทั้งคนที่ใครๆเรียกว่า คนดี และ คนที่ใครๆเรียกว่า คนเลว
ไม่ว่าเราจะเป็นใคร คำเชิญชวนนี้สำหรับเราด้วย

คำเชิญชวนนี้ ไม่ใช่เพราะเราสมควรจะได้รับ
แต่เป็นเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะเมตตาเรา

เราผู้เข้ามาในงานเลี้ยงของพระเจ้าแล้ว จึงสมควรทำตัวให้สมกับผู้ที่ได้รับเชิญ

เราได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะเราทำสิ่งที่ดี
แต่เพราะพระคุณของพระเจ้า
และโดยพระคุณนั้น เราจึงสมควรดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2. ทั้งที่พระเยซูทรงทราบว่า คนเหล่านั้นที่มาถามพระองค์ ไม่ใช่เพราะอยากรู้ความจริง
แต่ถามเพื่อจะจับผิดพระองค์
พระองค์ยังคงอดทนต่อพวกเขา
และตอบทุกคำถามของพวกเขา

เราเองก็ควรอดทน กับคนที่นิสัยไม่ดีเช่นกัน โดยเอาพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างของเรา


3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 22 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2ZueYRu

คำคม

“ แผ่นดินสวรรค์ เตรียมไว้ให้คนที่ไม่สมควรจะได้รับ ผู้เต็มใจรับคำเชิญจากพระเจ้า ”