สรุป มัทธิว 28

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 28 พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วทรงใช้สาวกให้ออกไปสั่งสอนคนทั่วโลก ให้เป็นสาวกของพระเยซู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 28

หลังจากที่ในวันศุกร์ พระเยซูสิ้นพระชนม์ และพระศพถูกเก็บไว้ในอุโมงแล้ว

เวลา​ใกล้​รุ่ง​เช้า​วัน​อา​ทิตย์ มา​รีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา ​กับ ​มา​รีย์​อีก​คน​หนึ่ง​ ​มา​ดู​อุโมงค์

ทัน​ใด​นั้น​ก็​เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​อย่าง​รุน​แรง
เพราะ​มี​ทูต​สวรรค์​มา​กลิ้ง​ก้อน​หิน ​ออก​จาก​ปาก​อุโมงค์
​แล้ว​นั่ง​อยู่​บน​หิน​นั้น

พวก​ยาม​ที่​เฝ้า​อยู่​ก็​กลัว จน​ตัว​สั่น​และ​เป็น​เหมือน​คน​ตาย

ทูต​สวรรค์​บอก​ผู้​หญิง​เหล่า​นั้น ​ว่า
“อย่า​กลัว​เลย พระเยซูไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่ เพราะ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว​
​จง​รีบ​ไป​บอก​พวกสา​วก​ ว่า
พระเยซู​ไป​รอพบพวกเขาที่แคว้น​กา​ลิ​ลี”

พระ​เยซู​ทรงปรากฏกับหญิง​เหล่า​นั้น ​ตรัส​กับ​พวก​เขา​
แบบเดียวกับที่ทูตสวรรค์บอก

ส่วนพวก​ทหารยาม​ ก็ไปเล่า​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​ที่ ให้​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​ฟัง
พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิตก็​แจก​เงิน​ก้อน​ใหญ่​ให้​กับ​พวก​ทหาร
และ​สั่ง​ให้ ​พูด​ว่า
“พวก​สา​วก​ของพระเยซู​มา​ลัก​ขโมย​เอา​ศพ​ไป​ตอน​กลาง​คืน ใน​ขณะ​ที่พวกเขากำ​ลัง​นอน​หลับ​อยู่’

​สา​วก​ 11 ​คน​ก็​ไป​ยัง​กา​ลิ​ลี ถึง​ภู​เขา​ที่​พระ​เยซู​ทรง​กำ​หนด​ไว้
พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​พวกเขา แล้ว​ตรัส​ ​ว่า

สิทธิ​อำนาจ​ทั้ง​หมด​ใน​สวรรค์​ และใน​แผ่น​ดิน​โลก ได้มอบ​ไว้​แก่​พระเยซู​แล้ว
ดังนั้นให้พวกเขา​ ​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สา​วก​ของพระเยซู
โดยให้คนเหล่านั้น รับ​บัพ​ติศ​มา​ ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์
และโดย​สอนคนเหล่านั้น​ให้​ทำตามสคำสอนของพระเยซู
พระองค์จะ​อยู่​กับ​พวกเขาเสมอ​ไป จน​กว่า​จะ​สิ้น​ยุค

1. คนยิวจะนับวันใหม่ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตก
พระเยซูสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ เย็นวันศุกร์
ทรงเป็นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์

ดังนั้น พระเยซูถูกฝังไว้ ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
พระองค์ทรงเป็นขึ้นมา ในวันที่ 3 ตามที่ทรงบอกไว้ล่วงหน้า

แผนการแห่งความรอดของพระเจ้า ที่กำหนดไว้นั้น
สำเร็จเป็นจริงทุกประการ เมื่อ 2,000 ปี ก่อนเช่นใด
และจะสำเร็จเป็นจริงทุกประการ ในวันแห่งการพิพากษา เช่นนั้น

2. สิ่งสำคัญที่สุดที่พระเยซู สั่งให้สาวกของพระองค์ทำ คือ
สั่งสอน คนทุกชาติ ไม่ว่าจะเป็นใคร
ให้พวกเขาเป็นสาวกของพระเยซู
ให้พวกเขาทำตามคำสอนของพระเยซู

วันนี้ คำสั่งนั้น ได้นำพระพรยิ่งใหญ่มาถึงเรา เพราะมีบางคนที่เชื่อฟังคำสั่งนั้น
จนเราได้เป็นสาวกของพระเยซู

เราสมควรที่จะเชื่อฟังพระเยซูเช่นกัน
โดยการใช้ทั้หมดในชีวิตของเรา สั่งสอนผู้อื่นให้เป็นสาวกของพระเยซู

3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 28 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2zDfwdx

คำคม

“ จงสอนคนให้เป็นสาวกของพระเยซู ”