สรุป มาระโก 1

ภาพรวม

  • มาระโก บทที่ 1 พระเยซูมารับบัพติศมาจากยอห์น แล้วเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร จากนั้นก็เริ่มทำพระราชกิจของพระองค์ ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนเจ็บป่วยมากมายให้หาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​พระ​เยซู​คริสต์ ​พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า ​​​เริ่ม​ต้น​ตรง​นี้

ยอห์น ​ผู้​ให้​บัพ​ติศ​มา​ ประ​กาศ​ถึง​บัพ​ติศ​มา​ที่​แสดง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่
คนมากมายพา​กัน​ออก​ไป​หา​ยอห์น ในถิ่นทุรกันดาร
สาร​ภาพ​​บาป และ​รับ​บัพ​ติศ​มา​จากยอห์น ​ใน​แม่​น้ำ​จอร์​แดน

ยอห์น ประ​กาศ​ว่า
พระ​องค์​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​เขา ​จะเสด็จ​มา
พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้คนทั้งหลาย​รับ​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

พระ​เยซู​เสด็จ​มา​จาก​เมือง​นา​ซา​เร็ธ ​แคว้น​กา​ลิ​ลี
​รับ​บัพ​ติศ​มา​จาก​ยอห์น ​ใน​แม่​น้ำ​จอร์​แดน
เมื่อ​ขึ้น​มา​จาก​น้ำ ​พระ​วิญ​ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​ประ​ทับ​บน​พระ​องค์
แล้ว​มี​พระ​สุร​เสียง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์ ​ว่า
“ท่าน​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​มาก”

แล้วพระ​วิญ​ญาณ​ก็​ทรงนำพระ​องค์​ให้​​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
อยู่​ที่​นั่น​ถึง​สี่​สิบ​วัน ทรง​ถูก​ซา​ตาน​ทด​ลอง
แล้วก็​มี​พวก​ทูต​สวรรค์​มา​ปรน​นิ​บัติ​พระ​องค์

แล้วพระ​เยซู​เสด็จ​มา ​ยัง​แคว้น​กา​ลิลี ทรง​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​เจ้า
และทรงเรียก ซีโมน​ , ​อัน​ดรูว์​น้อง​ของ​ซีโมน , ยา​กอบ​บุตร​เศ​เบ​ดี และ​ยอห์น​น้อง​ยากอบ
ให้เป็นสาวกของพระองค์ แล้วพวกเขาก็ติดตามพระองค์ไป


พระเยซูทรงไปที่เมือง​คา​เปอร​นา​อุม ​เทศ​นา​สั่ง​สอน ​ใน​ธรรม​ศาลา
และทรงขับ​ผี​โส​โครก ออกจากชายคนหนึ่ง​ใน​ธรรม​ศาลา
คน​ทั้ง​หลาย​ก็​ประ​หลาด​ใจ​
แล้ว​กิตติ​ศัพท์​ของ​พระ​องค์ ​ก็​เลื่อง​ลือ​ไป​ทั่ว​แคว้น​กา​ลิลี ​ใน​ทัน​ที

พระเยซูพบกับแม่​ยาย​ของ​ซีโมน ที่​กำ​ลัง​นอน​ป่วย​จับ​ไข้​อยู่
ทรง​จับ​มือ​นาง​พยุง​ให้​ลุก​ขึ้น นาง​ก็​หาย​ไข้
และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​กับ​พวก​สาวก

คน​ทั้ง​หลาย​พา​บรร​ดา​คน​เจ็บ​ป่วย และ​คน​ที่​มี​ผี​สิง​ มากมาย มาเฝ้า​พระ​องค์
พระ​องค์​จึง​ทรง​รัก​ษาคนเหล่านั้นให้หาย

ใน​เว​ลา​เช้า​มืด​ พระ​องค์​​ออก​ไป​ยัง​ที่​สงบ และ​ทรง​อธิษ​ฐาน​ที่​นั่น

พระเยซูไป​ประกาศข่าวประเสริฐ ใน​เมืองอื่นๆ ​ทั่ว​แคว้น​กา​ลิ​ลี

มี​คน​โรค​เรื้อน​ มา​​คุก​เข่า​ลง​ทูล​วิง​วอน​พระ​องค์​ว่า
“เพียง​แต่​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย ​ข้า​พระ​องค์​ก็จะหาย​สะอาด​ได้”
พระ​เยซู​ทรง​สง​สาร​เขา ตรัส​กับ​เขา​ว่า
“เรา​พอ​ใจ​แล้ว จง​หาย​สะอาด​เถิด”
ใน​ทัน​ใด​นั้น ​คน​นั้น​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​สะอาด

​คน​นั้น​ก็​เริ่ม​ป่าว​ประ​กาศ​ข่าว​นี้​ไป​ทั่ว
จน​พระ​องค์​ไม่​สา​มารถ​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​อย่าง​เปิด​เผย​ได้​อีก​ต่อ​ไป
แต่​ต้อง​ประ​ทับ​นอก​เมือง และ​มี​คน​จาก​ทุก​หน​แห่ง​มา​หา​พระ​องค์

1. พระเยซูเสด็จมา เพื่อทำพระราชกิจของพระองค์
ในบทนี้เปิดเผยว่า พระราชกิจนั้น คือ การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

เราผู้เป็นสาวกของพระเยซู ผู้มีพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเรา
สมควรที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้
ทำราชกิจของพระองค์ ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐ ในทุกแห่งหน

2. เมื่อพระเยซูทรงเรียกชาวประมง 4 คน มาเป็นสาวกของพระองค์
พวกเขาละทุกสิ่งติดตามพระองค์ไป
แล้วตั้งแต่บัดนั้น จนวันตาย ชีวิตของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย

ใครก็ตามคิดจะติดตามพระเยซู ต้องละทิ้งลักษณะการดำเนินชีวิตเดิมๆของตนเอง
แล้วดำเนินชีวิตแบบใหม่ ตามที่พระเยซูทรงสอน ทรงนำ ให้ทำ
และชีวิตของคนนั้นจะไม่วันเหมือนเดิมอีกเลยชั่วนิรันดร์

3. การประยุกต์ใช้ มาระโก บทที่ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2kq945o

คำคม

“ การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับสาวกของพระองค์ ”