สรุป มาระโก 7

ภาพรวม

  • มาระโก บทที่ 7 พระเยซูตำหนิพวกนักศาสนาที่สนใจพิธีกรรมไม่สนใจทำตามพระคำของพระเจ้า พระเยซูรักษาลูกของหญิงชาวซีเรีย​ฟี​นิเซีย และรักษาคนหูหนวกพูดติดอ่าง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มาระโก บทที่ 7

พวก​ฟา​ริสี​กับ​พวก​ธรร​มา​จารย์​ มา​ห้อม​ล้อมพระเยซู แล้วถามว่า
ทำ​ไม​พวก​สา​วก​ของ​พระเยซู ​ไม่​ประ​พฤติ​ตาม​คำ​สอน​ที่​ตก​ทอด​มา​จาก​บรรพ​บุรุษ
แต่​กลับ​รับ​ประ​ทานอาหาร​ด้วย​มือ​ที่​เป็น​มล​ทิน?”

เนื่องจากพวก​เขา​เห็น​สา​วก​​ของพระเยซู รับ​ประ​ทาน​อาหารโดยไม่ทำพิธีชำระ​มือ​
เพราะเมื่อ​พวก​เขา​มา​จาก​ตลาด จะทำพิธี​ชำระ​ล้าง​ก่อน จึงจะรับ​ประ​ทาน​อาหาร
และ​ยัง​มี​ธรรม​เนียม​อื่นๆ เช่น ​การ​ล้าง​ถ้วย เหยือก​และ​ภาชนะ​ทอง​สัม​ฤทธิ์

พระ​องค์​ตรัส​ตอบ ว่า
​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ให้​เกียรติ​เรา​แต่​ปาก แต่ใจ​ห่าง​ไกล​จากพระองค์
​นมัส​การพระเจ้า​โดย​เปล่า​ประ​โยชน์
เพราะ​เอา​กฎ​เกณฑ์​ของ​มนุษย์ ​มา​สอน​ว่า​เป็น​พระ​ดำรัสของพระเจ้า
แล้ว​ละ​ทิ้ง​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า

พวก​ท่าน​สอนว่า
ใครพูดกับ บิดามารดาว่า “โก​ระบาน” ก็ไม่ต้องให้​เกียรติ​หรือดูแลบิดา​มาร​ดา​​อีก​ต่อ​ไป

แล้ว​พระ​องค์ตรัส​กับฝูงชน ​ว่า
ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ภาย​นอก​ที่​เข้า​ไป​ภาย​ใน​มนุษย์​ จะ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน​ได้
แต่​สิ่ง​ที่​ออก​มา​จาก​ภาย​ใน​มนุษย์​นั่น​แหละ ​ที่​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน

ต่อมาพระเยซูอธิบาย ให้พวกสาวกฟัง ว่า
​สิ่ง​ที่กินเข้านั้น​ ไม่​ได้​เข้า​ไป​ใน​ใจ แต่​ลง​ไป​ใน​ท้อง ​แล้ว​ก็​ถ่าย​ออก​ลง​ส้วม​ไป”
แต่สิ่ง​ที่​ออก​มา​จาก​ภาย​ใน​มนุษย์​ หมายถึง ​ความ​คิด​ชั่ว​ร้าย ได้แก่
​การ​ล่วง​ประ​เวณี การ​ลัก​ขโมย การ​ฆ่า​คน
การ​เป็น​ชู้ การ​โลภ การ​อธรรม การ​ล่อ​ลวง ราคะ​ตัณ​หา การ​อิจฉา
การ​ใส่​ร้าย ความ​เย่อ​หยิ่ง ความ​เขลา
ความ​ชั่ว​เหล่า​นี้ ​มา​จาก​ภาย​ใน​ และ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มล​ทิน

ที่​เขต​แดน​เมือง​ไทระ​และ​เมือง​ไซ​ดอน
​ผู้​หญิง​ ชาวซีเรีย​ฟี​นิเซียคน​หนึ่ง เป็น​คน​ต่าง​ศาส​นา ​ลูก​สาว​เล็กๆของนาง ถูก​ผี​โส​โครก​สิง
นางมากราบ​ลง อ้อน​วอน พระเยซูให้ช่วย​ลูก​​ของ​นาง

พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า
“ให้​ลูกๆ กิน​กัน​อิ่ม​เสีย​ก่อน เพราะ​ว่า​ไม่​สม​ควร​ที่​จะ​เอา​อาหาร​ของ​ลูกๆ โยน​ให้​กับ​พวก​สุนัข”

แต่​นาง​​ตอบ​ว่า
“จริง​เจ้าค่ะ แต่​สุนัข​ที่​อยู่​ใต้​โต๊ะ​นั้น ​ย่อม​กิน​อาหาร​เหลือ​เดน​ของ​ลูกๆ”

แล้ว​พระ​องค์​ตรัสกับนาง ​ว่า
“เพราะ​ถ้อย​คำ​นี้​ท่าน​จง​กลับ​ไป​เถิด ผี​ออก​จาก​ตัว​ลูก​สาว​ของ​ท่าน​แล้ว”
แล้วลูกของนางก็หายเป็นปกติ

ที่​เขต​แดน​แคว้น​ทศ​บุรี พวก​เขา​พา​ชาย​หู​หนวก​ พูด​ติด​อ่าง​ คน​หนึ่ง​ มา​​ขอ​ให้​พระ​องค์​วาง​มือบน​คน​นั้น
พระ​องค์​จึง​ทรง​พา​คน​นั้น​ออก​ห่าง​จาก​ฝูง​ชน​ไป​อยู่​ตาม​ลำพัง
แล้ว​ทรง​เอา​นิ้ว​​แยง​เข้า​ที่​หู​ทั้ง​สอง​ของ​เขา
และ​ทรง​บ้วน​น้ำ​ลาย เอา​นิ้ว​พระ​หัตถ์​จิ้ม​แตะ​ลิ้น​ของ​คน​นั้น
แล้ว​พระ​องค์​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ฟ้า​สวรรค์
แล้ว”ถอน​ใจ”
และ​ตรัส​กับ​คน​นั้น​ว่า “จง​เปิด​ออก”
แล้ว​หู​ของ​คน​นั้น​ก็​ปกติ และ​​พูด​ได้​ชัด

พระ​องค์​ทรง​ห้าม​ปราม​คน​ทั้ง​หลาย​ไม่​ให้​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​ใคร
แต่​พระ​องค์​ยิ่ง​ทรง​ห้าม​ปราม พวก​เขา​ก็​ยิ่ง​เล่า​ลือ​ออก​ไป

1. พิธีล้างมือ คือ การปล่อยให้น้ำไหลจากหลังมือถึงข้อศอก

พิธีล้าง​ถ้วย คือ เอาถ้วยจุ่มลงในอ่างที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ โดยที่
ถ้วยที่จุ่มตอนเช้า ใช้ทานตอนเที่ยง
ถ้วยที่จุ่มตอนเที่ยง ใช้ทานตอนเย็น
ถ้วยที่จุ่มตอนเย็น ใช้ทานตอนเช้า
(โดยไม่มีการกล่าวถึงการที่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่)

ส่วนพิธีล้างเหยือก​และ​ภาชนะ​ทอง​สัม​ฤทธิ์ นั้น
จะจุ่มแล้วเอามาดื่มตอนไหนก็ได้

(ข้อมูจาก John Gill’s Exposition of the Entire Bible)

ซึ่งพิธีเหล่านี้ ไม่ใช่เพื่อสุขอนามัยเลย เป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น

พระเยซูจึงบอกว่าการกระทำภายนอก ไม่มีผลให้คนนั้นมีมลทิน หรือไม่มีมลทิน
แต่ความชั่วร้ายภายในต่างหาก ทำให้คนนั้นเป็นมลทิน

หมายเหตุ :
“ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ภาย​นอก​ที่​เข้า​ไป​ภาย​ใน​มนุษย์​ จะ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน​ได้ “
ดังนั้น ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน จึงไม่ได้เป็นผู้มีมลทิน ในสายพระเนตรของพระเจ้า
แต่เป็นผู้ที่สมควรรับความรัก พระเมตตา และการปลอบประโลมจากพระเจ้า

2. หญิงชาวซีเรียฟินีเซีย เป็นคนต่างชาติ ไม่ได้นมัสการพระเจ้าแต่นมัสการพระของตน
ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้า ไม่ใช่ลูกของพระเจ้า

ด้วยคำตอบของพระเยซู
ทำให้รู้ว่า เธอไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า
และทำให้รู้ว่า คนที่ไม่สมควรจะได้รับที่ปรารถนาอย่างจริงใจ อยากจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า จะได้รับพระเมตตาเสมอ

วันนี้ เมื่อเราอ้อนวอนต่อพระเยซู คำตอบที่พระองค์ประทานแก่เรานั้น
เต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้า
แม้เรายังไม่เข้าใจ ก็ให้เรายังคงยึดมั่น วางใจ และพึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวต่อไป
แล้วเราจะพบพระเมตตาของพระเจ้าแน่นอน

3. การประยุกต์ใช้ มาระโก บทที่ 7 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ 
http://bit.ly/2lE3xsk

คำคม

“ อย่าทำให้พระเยซูถอนใจ เพราะความไม่เชื่อของคุณ ”